Politiet mener faren for ordensforstyrrelser rundt SIANs varslede stand på Tøyen torg ikke er nok til å kunne forby arrangementet. Foto: Christian Boger

— Tiden er inne for en egen handlingsplan mot muslimhat

Ingen skal være i tvil om at Høyre tar muslimhat på det største alvor. Den siste hendelsen på al-Noor-moskeen i Bærum er en brutal påminnelse om hvor viktig det er at denne formen for hat bekjempes.

Publisert

Politiet vil ikke alltid kunne ha full oversikt i forkant av slike hendelser. Derfor trengs det tiltak for å bekjempe de holdningene som ligger til grunn for slike angrep.

Jeg er derfor glad for at statsministeren, kulturministeren og religionsministeren er åpne for en egen handlingsplan mot muslimhat.

Falske nyheter og konspirasjonsteorier

All form for rasisme, etnisk og religiøs diskriminering er helt uakseptabelt. Vi har alle et ansvar for å beskytte hverandre, ikke minst alle våre minoriteter.

Regjeringen har allerede jobbet en stund for å få til en ny nasjonal handlingsplan mot rasisme og etnisk og religiøs diskriminering. Veldig ofte er det akkurat de samme uttrykkene og mekanismene det er snakk om uavhengig av hvilken gruppe som opplever trakasseringen.

Fordommer, mangel på kunnskap, og falske nyheter og konspirasjonsteorier på nettet er blant fellesnevnerne. Mange av tiltakene for å bekjempe rasisme og diskriminering er derfor de samme: Kunnskap, forskning og holdningsarbeid.

Les også: Oslo-politiets tiltak etter moskéskyting og drap: – Alle mannskaper i byen bevæpnes under muslimsk høytid

— Konkrete tiltak som bør vurderes

Flere hendelser den siste tiden viser at det er behov for et spesielt fokus på muslimhat. Utviklingen har gått veldig raskt i negativ retning. Vi ser netthets, falske nyheter og nettsteder som spyr ut fordommer, hat og myter. Disse holdningene sprer seg også videre i samfunnet.

Regjeringen har allerede satt i gang flere tiltak, men her er min liste over flere konkrete tiltak som kan vurderes:

  • Registrere muslimhat som motiv for hatkriminalitet i alle politidistrikter.
  • Gjennomføre holdningsundersøkelser med en fast intervall.
  • Etablere og forsterke forskningsprogrammer om muslimhat i Norge.
  • Etablere og forsterke prosjekter som bidrar til økt kontakt mellom muslimer og ikke-muslimer. For eksempel unge muslimer som kan reise til norske skoler og fortelle hvordan de opplever dette.
  • Få fylker og kommuner med på en fellesdugnad der arbeidet settes på høyt på den politiske dagsorden i samarbeid med etatene. Må skapes arenaer for deling av kunnskap og erfaring.

— Dette er en nasjonal dugnad

For å lykkes med dette må vi få med oss kommune-Norge. For det er der arbeidet skal skje i praksis og i hverdagen. Dette er en nasjonal dugnad og den starter i våre lokalsamfunn.

Høyre er opptatt av å lage virkelige løsninger på virkelige problemer for virkelige mennesker. Dette gjelder også selvfølgelig når muslimfiendtlige holdninger har økt i omfang.

Vi kan ikke ha et samfunn der grupper blir ekskludert fra arbeidslivet, trakassert på sosiale medier eller på andre måter føler at de er verdiløse, eller redde for å vise hvem de er.

Derfor mener jeg at det nå er nødvendig med en nasjonal handlingsplan mot muslimhat.

Powered by Labrador CMS