DEBATT

Trygve Slagsvold Vedum har satt Ullevål på prioriteringslista inn i eventuelle regjeringsforhandlinger, sier skribenten.

– Jo visst kan Vedum redde Ullevål sykehus!

Dette er sykehusplaner som kun en helsebyråkrat kan elske. Og kanskje en utbygger som får bygge boliger på kremtomta Ullevål. Dette er et skrekkeksempel på hvor galt det kan gå når viktige beslutninger tas ut fra folkevalgt styring og legges inn bak lukkede dører i helseforetakenes styrerom.

Publisert

I Aftenposten spør Andreas Slettholm om Vedum kan redde Ullevål sykehus fra nedleggelse. Visst kan han det, sammen med Oslo bystyret, fagorganisasjonene i Oslo Universitetssykehus, og alle andre som vil bevare og videreutvikle Ullevål sykehus.

Slettholm gjentar også påstanden om at bevaring av Ullevål vil ta ressurser fra andre deler av landet, når en uavhengig ekspertgruppe har beregnet at videreutvikling av Ullevål vil bli 20 milliarder kroner billigere enn det Helse sør-øst planlegger.

Psykiatrien fra grønt til grått

Oslofolk trenger gode sykehustjenester. Helseforetakene, som tar den viktige beslutningen om hvor sykehus skal ligge, har bestemt at Ullevål sykehus skal deles i to.

Den ene halvdelen skal presses inn i høye bygg på den trange tomta på Gaustad. Den andre halvdelen skal inn på tomta til Aker sykehus. Ullevål-tomta skal selges. Psykiatrien som ligger i fine grønne omgivelser på Gaustad skal flyttes til blokker langs Ring 3, ved Aker sykehus.

Mangler et sykehus

Helse Sør-øst selv sier at med disse planene vil Oslo mangle kapasitet tilsvarende et lokalsykehus når de nye sykehusene står ferdig i 2035. Bystyret frykter at kommunen vil måtte ta over når for små sykehus gjør at folk som trenger behandling enten ikke får hjelp når de trenger det eller skrives ut for tidlig. Det har kommunene rundt det nye, og for lille, sykehuset på Kalnes i Østfold erfart.

Ullevål-tomta er helt sentral i disse planene. Den skal selges for å finansiere nye bygg i neste fase av utbyggingen. Prisen vet vi ikke, men 7-8 milliarder er nevnt for en stund tilbake.

At dette er en kremtomt for en utbygger er det ingen tvil om. Det absurde er at om psykiatrien flyttes til Aker, må helseforetaket kjøpe tilbake tomta som kommunen solgte på billigsalg for tjue år siden.

Prisen nå vet vi ikke, men vi vet at den ble solgt for 177 millioner den gang. Helseforetaket har selv for noen år siden anslått en kostnad på 1,7 milliarder for tomta. Altså: selge tomt for 7-8 milliarder, for å kjøpe for opp mot to milliarder.

«Alle» protesterer

Fagmiljøene protesterer. Klinikklederen for psykiatri gikk ut i sommer og kritiserte planene om å flytte psykiatrien til de nye blokkene på Aker.

Ullevåls traumeteam er i verdensklasse, og var de eneste som fikk hederlig omtale i Gjørv-rapporten om responsen på angrepet 22. juli 2011. De advarer mot å dele fagmiljøet.

Samtlige fagforeninger knyttet til Oslo Universitetssykehus protesterer. Plan- og bygningsetaten protesterer på byggeplanene. Alle Oslos 15 bydeler protesterer og ber om at videre drift på Ullevål utredes. Byrådsavdelingen for helse er bekymret for om det blir nok kapasitet i de nye sykehusene. Bystyret sier nei.

Slettholm er bekymret for at det skal bli nok helsepersonell hvis Ullevål videreutvikles. Sykepleierforbundet har flere ganger tilbakevist at det er Ullevål som er problemet.

På prioriteringslista

Dette er sykehusplaner som kun en helsebyråkrat kan elske. Og kanskje en utbygger som får bygge boliger på kremtomta Ullevål. Dette er et skrekkeksempel på hvor galt det kan gå når viktige beslutninger tas ut fra folkevalgt styring og legges inn bak lukkede dører i helseforetakenes styrerom.

Bare et regjeringsskifte kan stoppe planene. Trygve Slagsvold Vedum har satt Ullevål på prioriteringslista inn i eventuelle regjeringsforhandlinger. Jo sterkere Senterparti, jo større mulighet for at Vedum faktisk kan redde Ullevål. Godt valg!

Powered by Labrador CMS