Mikkel Gaup underholder barna på samefolkets dag i samisk barnehage i Oslo. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

– Kutt ikke i tilbudet til samiske barn. Bevar den samiske barnehagen i Oslo

Byrådspartiene sier de vil styrke og synliggjøre samenes plass i byen. De sier Oslo har en spesiell forpliktelse til å bidra til å bevare og utvikle samisk språk, kultur og identitet.

Publisert

Lisa Jåma, leder av samarbeidsutvalget i Samisk barnehage og Mikkel Berg-Nordlie fra Samisk Foreldrenettverk i Oslo og Omegn, skriver at bydelsdirektøren i Bydel Grünerløkka har foreslått å kutte den delen av stillinga til lederen av Samisk barnehage som går til administrasjon (60 prosent).

Arbeidet foreslås overført til lederen av Bellevue Gård barnehage. I praksis medfører dette at Samisk barnehage i Oslo avvikles som en egen barnehage etter 33 års drift og at restene av den, to samiske avdelinger, blir plassert inn i en ordinær norskspråklig barnehage.

Bydelspolitikerne tar stilling til forslaget 12. desember. Utdanningsforbundet Oslo håper at bydelspolitikerne vil lytte til Jåmå og Berg- Nordlie og sikre fortsatt drift av den samiske barnehagen i Oslo.

Truer samisk språk

Utdanningsforbundet arbeider for å sikre at alle samiske barn og elever i Norge har mulighet til å få sin opplæring med grunnlag i samisk språk, kultur, historie og samfunnsliv. Det er i tråd med Grunnloven og internasjonale avtaler. Dette kuttforslaget truer samiske barns mulighet til å bruke og lære samisk språk og kultur.

Utdanningsforbundet mener også at alle barnehager bør ha en stedlig styrer. En stedlig styrer er viktig for det pedagogiske utviklingsarbeidet i barnehagen.

En særskilt rolle

Styreren i den samiske barnehagen har kompetanse som ikke vanlige barnehagestyrere har og en helt særskilt rolle for å bevare og utvikle samisk kultur og språkformidleing. For den samiske barnehagen, har lederen en helt særskilt kompetanse og rolle for å bevare og utvikle samisk kultur og språkformidleing.

Et kutt i styrerstillingen vil føre til at denne rollen blir borte, og dermed forsvinner funksjonen som administrator, pådriver og ressursperson innen samisk språk og kulturopplæringen.

Utdanningsforbundet Oslo er enige med debattforfatterne om at kuttforslaget står i sterk kontrast til Oslo kommunes samarbeidserklæring med Sametinget.

Der står det blant annet: «Oslo kommune vil i samarbeid med Sametinget videreutvikle barnehagetilbudet til barn med samisk bakgrunn bosatt i Oslo».

Vil ramme samiske barn

Vi mener at dette kuttet vil svekke tilbudet til samiske barn. Oslo kommune fremhever byens mangfold som en styrke og har et særlig ansvar for å ivareta samiske barns utvikling og bevare samisk språk og kultur.

Dersom det blir vedtatt at de samiske barna skal overføres til andre barnehager i bydelen, vil de miste sitt samiske språktilbud. Det er lett å forstå at det vil bli ekstra utfordrende å holde på og utvikle sitt samiske språk og sin samiske identitet når et slikt tilbud forvitrer.

Dette er svært uheldig for de samiske barna, men også for Oslo, som vil miste en viktig kultur- og identitetsbærer og ikke minst et viktig fellesskap for de samiske barna.

Byrådslederen må på banen

Byrådspartiene skriver i sin erklæring at de vil styrke og synliggjøre samenes plass i byen og at Oslo som hovedstad har en spesiell forpliktelse til å bidra til å bevare og utvikle samisk språk, kultur og identitet i byen.

Dersom vi skal ha tillit til det som står skrevet, bør byrådslederen på banen. Dette kan Oslo kommune rett og slett ikke være bekjent av!

Powered by Labrador CMS