De forlatte byggene i byen

Andrea Gaarder og Per Gunnar Dahl ønsker seg en full opprydning av fredede Villa Sorgenfri. Nabolagsforeningen tilbyr seg å drifte huset som bydelshus mot at kommunen pusser det opp. Foto: Olav Helland
Andrea Gaarder og Per Gunnar Dahl ønsker seg en full opprydning av fredede Villa Sorgenfri. Nabolagsforeningen tilbyr seg å drifte huset som bydelshus mot at kommunen pusser det opp. Foto: Olav Helland

– Skjerp dere, ikke la denne perlen på Carl Berner stå og forfalle

– Villa Sorgenfri bør komme nærmiljøet til gode, sier Per Gunnar Dahl i beboerforeningen Carl Berner - Vårt Nabolag. De er skuffet over mangelen på tilbakemelding og informasjon fra kommunen.

Bak et tometers støygjerde, bare noen meter fra Carl Berners travleste knutepunkt, ligger en bortgjemt byperle.

Med sine snirklete eventyrtrær og overgrodde hauger, ligger den gamle byløkka som et byhistorisk skjulested for alle som ønsker å gjemme seg. Enten fra trafikken eller et masete 2019.

De forlatte byggene i byen:

  • Oslo har større befolkningsvekst enn andre kommuner og et økende behov for arealer.
  • Allikevel har byen mye tom bebyggelse. 70 av disse er kommunale.
  • I bydelene finnes et aktivt naboskap med gode idéer og frivillige ressurser, men mange opplever det som vanskelig å trenge gjennom med egne forslag.
  • I denne serien ønsker vi å sette lys på byens tomme bygg, hva de betyr for nærmiljøet og hvorfor de står tomme.
  • Serien er støttet av Fritt Ord.

Mellom løvblader, ugress og tomme ølflasker skimtes restene av en stolt og forloren tid. Her står en gammel murvilla fra 1867, som dessverre sliter med fravær av menneskelig aktivitet.

Villa Sorgenfri:

  • Villa Sorgenfri er en murvilla fra 1860, og var våningshus for byløkka Sorgenfri.
  • Den tidligere byløkka omkranser også den gamle fabrikkbygningen langs Trondheimsveien, som i 1935 ble Norges første skole- og sykehus for funksjonshemmede.
  • Villa Sorgenfri har vært brukt som barnehage og privatskole, og ble benyttet som skole for funksjonshemmede barna som bodde på Sophies Minde.
  • Villaen og størsteparten av Nationalbryggeriet har stått tomme siden 2009.

Til tross for sin vernede status, har den nedslitte villaen stått tom siden 2009.

Nå håper naboene på Carl Berner at bygget kan rustes opp til fordel for nærmiljøet.

– Nabolags-demokratiet krever at vi blir møtt og lyttet til i denne saken. Uten det lokale engasjementet er dessuten storbyen veldig fattig, sier Per Gunnar Dahl, leder for beboerforeningen Carl Berner - Vårt Nabolag.

— Vår tydelige beskjed til politikerne er derfor, skjerp dere, ikke la denne perlen stå og forfalle.

Nanna og Agnes Fleischer fortjener oppmerksomhet

Den langstrakte tomta som bygget befinner seg på, sitter på mye viktig lokalhistorie.

Før fabrikker, trafikk og moderne bebyggelse reiste seg på Carl Berner, var den bortgjemte plassen nemlig en grønn og fredelig byløkke ved navn Sorgenfri.

I 1890-årene ble byløkka kjøpt opp av Nationalbryggeriet AS, som reiste den store fabrikkbygningen langs Trondheimsveien. Da søstrene Nanna og Agnes Fleischer flyttet sykehuset for funksjonshemmede inn i de tomme fabrikklokalene 1935, ble Villa Sorgenfri omgjort til skole for funksjonshemmede barn.

Per Gunnar Dahl og Andrea Gaarder ser gjennom papirer om Sophies Mindes historie. Foto: Olav Helland
Per Gunnar Dahl og Andrea Gaarder ser gjennom papirer om Sophies Mindes historie. Foto: Olav Helland

Andrea Gaarder, som har bodd på Carl Berner i en årrekke, mener at både hus og lokalhistorie fortjener større oppmerksomhet.

Vil ha bydelshus i Villa Sorgenfri

– Søstrene Fleischer fortjener at vi fremhever denne delen av historien og ruster opp området. I Villa Sorgenfri kunne vi for eksempel hatt historiske foredrag om denne viktige delen av vår medisinske historie, sier hun. 

Per Gunnar Dahl og Andrea Gaarder sitter på mye engasjement og lokale kunnskaper om Sophies Minde. Foto: Olav Helland
Per Gunnar Dahl og Andrea Gaarder sitter på mye engasjement og lokale kunnskaper om Sophies Minde. Foto: Olav Helland

For å løfte frem områdets historie og tilby et aktivt møtested for lokalmiljøet, foreslår Per Gunnar Dahl og beboerforeningen at Villa Sorgenfri omgjøres til et bydelshus. I forslaget tilbyr foreningen seg frivillig å stå for både driften og organiseringen, mot at kommunen pusser opp huset.

Krever å bli hørt

Men Dahl opplever mangel på tilbakemelding og samarbeid fra kommunen.

– Vi lurer på om det er rom for de forslagene vi har kommet med. Hva er det de ser for seg som mest realistisk å sette i gang med her? spør han, mens han rister på hodet over mangelen på respons fra kommunen.

– Nabolags-demokratiet krever at vi blir møtt og lyttet til i denne saken. Uten det lokale engasjementet blir storbyen veldig fattig, sier Dahl med bestemt mine.

Villa Sorgenfri er idag stengt og omkranset med ugress. Foto: Olav Helland
Villa Sorgenfri er idag stengt og omkranset med ugress. Foto: Olav Helland

Oslo kommune er imidlertid i gang med å kartlegge hva slags aktivitet den lange løkken skal huse. I planene inngår også Nationalbryggeriet, som med sine 12 000 kvadratmeter idag står tom, utenom den vesle barnehagen som leier lokaler i første og andre etasje.

– For tidlig å si hva tomta skal brukes til

Forslagene til bruken av plassen er foreløpig mange. Men hvor lang tid det vil ta før Oslo kommune faller på et endelig forslag, er foreløpig uklart.

— Dette er forhold som forprosjektet vil avklare, og bli veid opp mot prioriterte behov i forhold til hva kommunen ønsker og kan legge i eiendommen av økonomiske midler, skriver det kommunale foretaket Omsorgsbygg i en e-post til VårtOslo.

Størsteparten av Nationalbryggeriet på Sophies Minde har stått tomt siden 2009. Foto: Vegard Velle
Størsteparten av Nationalbryggeriet på Sophies Minde har stått tomt siden 2009. Foto: Vegard Velle

På spørsmål om i hvor stor grad naboenes innspill tas til betraktning og hva slags muligheter de har for å delta i prosessen, svarer Omsorgsbygg:

– Det er alltid interessant å få innspill fra nærmiljøet og andre interessenter.

Allikevel er det ikke mulig for Omsorgsbygg å svare konkret på hva som i størst grad vil prioriteres av forslag.

– Utviklingen av Sorgenfri avhenger av mange forhold, hvilke konkrete behov bydelen har, hvilke behov kommunen ønsker skal dekkes på overordnet nivå og hvordan økonomien i formål, ønsker og behov vil komme ut, skriver de i en e-post til VårtOslo.

På spørsmål om når en eventuell avgjørelse vil være på plass, og om det finnes frister for nabolaget å forholde seg til hvis de vil komme med innspill, har ikke Omsorgsbygg noe svar å komme med.

Powered by Labrador CMS