Star Gate på Grønland serverer igjen øl til tørste struper etter at Fylkesmannen har slått fast at inndragingen av stedets skjenkebevilling var gjort på sviktende grunnlag. Foto: Anders Høilund

Star Gate på Grønland serverer øl igjen. Fylkesmannen opphevet kommunens skjenke-nekt

Star Gate på Grønland holder igjen åpent etter at Fylkesmannen mente tilbakekallelsen av stedets skjenkebevilling var fattet på sviktende grunnlag. Utestedet avviser ikke at de vil gå til sak.

I oktober i fjor ble det kjent at Oslo politidistrikt og naboer i lokalmiljøet på Grønland ønsket at kommunen skulle oppheve skjenkebevillingen til utestedet Star Gate. Kort tid etterpå trakk næringsetaten tilbake utestedets bevilling for salg av alkohol.

Dagens eiere, Amir Bashir og Mette Lønberg Bashir, påklaget vedtaket. Først til byrådsavdeling for næring og eierskap, som opprettholdt vedtaket. Deretter til Fylkesmannen.

Det er sistnevnte som nå har omgjort vedtaket fra næringsetaten i Oslo kommune. Fylkesmannen mener næringsetaten gjorde en saksbehandlingsfeil da de lot være å fornye skjenkebevillingen til Star Gate.

— Endelig åpent igjen

Når VårtOslo besøker puben ved Vaterlands bru onsdag ettermiddag, er det ikke mange kunder på plass. Et par eldre damer har likevel funnet tilbake. De er svært godt fornøyd med at utestedet igjen kan holde åpent.

— Det er fint at Star Gate kan fortsette. Nå håper jeg alle stamgjestene kommer tilbake. Mange av oss har holdt til på puben Under Brua (ved siden av) mens det var stengt på Star Gate, sier en av kvinnene til VårtOslo.

I over ett år har Star Gate på Grønland holdt dørene stengt for øltørste gjester. Nå har de åpnet dørene igjen. Foto: Christian Boger

Saksbehandlingsfeil

I klagen til Fylkesmannen anførte Stargates eier, via advokat Trude Stormoen hos advokatfirmaet Langseth, at tilbakekallingen av skjenkebevillingen var ulovlig, grunnet feil faktum og saksbehandlingsfeil.

Striden gjelder i første rekke flere politirapporter, som beskriver at utestedet ikke har registrert salg på kassa. Eieren mener hun burde hatt tilsvarsmulighet på disse rapportene, noe utestedet ikke fikk. Dermed anser eieren Marta Hrabia dette for å være en saksbehandlingsfeil i kommunen.

Avdelingsleder hos Fylkesmannen i Oslo og Viken, Odd Meldal, mener næringsetatens vedtak om tilbakekalling av skjenkebevillingen var fattet på sviktende grunnlag. Foto: Fylkesmannen i Oslo og Viken

Det sier Fylkesmannen seg enig i.

— Det er på det rene at det ikke ble gitt mulighet til øyeblikkelig kontradiksjon ved politiets fire kontroller samt at politikontrollene bare ble utført av én kontrollør. Det er også på det rene at verken politiets eller næringsetatens rapporter ikke ble sendt bevillingshaver innen en uke for ny mulighet til kontradiksjon. Som et resultat av dette, er det kun én kontroll – næringsetatens – som ikke lider av saksbehandlingsfeil, skriver seksjonssjef hos Fylkesmannen, Odd Meldal, i Fylkesmannens avgjørelse.

Må behandle saken på nytt

— Kommunens vedtak om tilbakekall av serveringsbevilling og inndragning av skjenkebevilling oppheves. Klagen har ført frem. Kommunen må behandle saken på nytt, skriver avdelingslederen.

Det betyr altså at Oslo kommune skal behandle saken om skjenkebevilling på Star Gate på nytt, ifølge kommunikasjonsrådgiver i næringsetaten, Siv Seljevold.

— Dette er for oss en litt uvanlig situasjon.

Kan bli rettsak

Star Gate venter på sin side spent på næringsetatens reaksjon.

– Det er selvsagt veldig bra at vi har en klageinstans som fungerer. Nå har Star Gate en gyldig bevilling, og for å begrense tapet mest mulig, har utestedet startet opp igjen, sier utestedets advokat, Trude Stormoen.

Hun mener kommunen bommet stygt med vedtaket.

– Vi synes opphevelsen av skjenkebevillingen var en helt uforholdsmessig reaksjon i forhold til de feilene som ble påpekt. Tolv personer som jobbet ved utestedet mistet jobben sin som en konsekvens.

Hun avviser ikke muligheten for at Star Gate går til sak mot kommunen.

– Vi vurderer om vi vil gå til sak og kreve tapt omsetning fordi vi måtte holde stengt. I første omgang har vi invitert til en dialog om dette.

Powered by Labrador CMS