DEBATT

– Kriminalitet skal selvfølgelig slås ned på, men løsningen er ikke strengere straffer, mener skribenten.

– Det siste utsatte ungdom trenger, er strengere straffer

Ungdomskriminaliteten er ikke et innvandringsproblem, men et ulikhets-problem. Skal vi klare å bekjempe kriminalitet, må vi jobbe for å senke forskjellene, ikke øke ulikhetene.

Publisert

Nylig skrev Aina Stenersen og Adrian Smith-Stenberg i VårtOslo om kriminaliteten enkelte steder i Oslo. I innlegget trekker de frem dobbelt straff etter dansk modell som et alternativ for å få ned kriminaliteten.

Det er skremmende at løsningen til FrP på kriminalitet er å ville gjøre straffene strengere og splitte Oslo ytterligere. Vi burde heller stille oss spørsmålet om hvorfor enkelte begår kriminalitet og hvordan det kan forebygges.

Løpegutter på østkanten

I 2019 lagde TV 2 en dokumentar om såkalte «løpegutter» på Oslos østkant. Her møter man flere gutter som er i aldersgruppen beskrevet i Stenersen og Stenberg sitt innlegg.

De forklarer at hovedgrunnen til at de ble trukket inn i de kriminelle miljøene var at de kom fra lavinntektsfamilier og trengte penger. Dersom vi skal klare å bekjempe kriminalitet, må vi sørge for flere jobber for unge, fritidsklubber og fritidsaktiviteter.

I Oslo gjør Arbeiderpartiet alt vi kan for at byen skal være tryggest mulig, derfor gir vi flere tilbud om sommerjobb, gratis aktivitetsskole og flere fritidsklubber. Det er slike tiltak vi trenger!

Ikke et innvandringsproblem

Problemet er at Frp sine syv justisministre ikke klarer å gjøre jobben. Når man skal bekjempe kriminalitet, bør man jobbe sammen med oss unge, ikke mot oss.

Kriminalitet skal selvfølgelig slås ned på, men løsningen er ikke strengere straffer. Løsningen er flere arbeidsplasser, tryggere arenaer og lyttende voksne. Så FrP, dette er ikke et innvandringsproblem, det er et ulikhets-problem - skal vi klare å bekjempe kriminalitet må vi jobbe for å senke forskjellene, ikke øke ulikhetene.

Powered by Labrador CMS