–  Det ville vært en fordel med allmenngjøring av lønna til budbilsjåførene, mener leder av A-krimsenteret, Gro Smogeli. OSLO 20080904: Politiinspektør Gro Smogeli.
– Det ville vært en fordel med allmenngjøring av lønna til budbilsjåførene, mener leder av A-krimsenteret, Gro Smogeli. OSLO 20080904: Politiinspektør Gro Smogeli.

Varebilbransjen i Oslo-området preget av arbeidslivskriminalitet

En rapport fra A-krimsenteret i Oslo om varebilbransjen viser en bransje som er preget av brudd på lover og regler.

Publisert

A-krimsenteret i Oslo har i 2022 gjennomført jevnlige kontroller i varebilbransjen i Oslo og omegn. Bransjen har vært kontrollert i flere år, men det er lite som tyder på endring siden forrige rapport fra A-krimsenteret i 2019.

– Det er urovekkende at det fortsatt er så mange brudd på ulike etaters regelverk, sier Gro Smogeli, leder for A-krimsenteret i Oslo.

Kontrollene har avdekket svart arbeid, svart omsetning, unndragelse av skatter og avgifter, indikasjoner på trygdesvindel, brudd på arbeidsmiljøloven og utnyttelse av sårbare arbeidstakere.

Varebilbransjen er ifølge Smogeli en risikobransje for arbeidslivskriminalitet.

Ødelegger for seriøse bedrifter

– Det er lave kompetansekrav for å jobbe som sjåfør eller hjelper på bil. 88 prosent av de kontrollerte var utenlandske statsborgere. Mange var nyankomne med liten tilknytning til Norge. De har utfordringer med forståelse av språket og kjenner heller ikke sine rettigheter og plikter, opplyser Smogeli.

Konsekvensen blir at de seriøse bedriftene som følger lover og regler, får svært krevende konkurransevilkår i møtet med useriøse aktører.

A-krimsenteret i Oslo er et tverretatlig samarbeid mellom Skatteetaten, politiet, Arbeidstilsynet, Nav og Tolletaten.

Powered by Labrador CMS