#valg17: Hva vil du gjøre for Oslo?

Kari Elisabeth Kaski. Foto: Marius Nyheim Kristoffersen/SV

Kari Elisabeth Kaski (SV) vil kjempe for Oslos 18 000 barn som vokser opp i fattigdom

Publisert

Oslo-kandidaten vil bekjempe barnefattigdom gjennom blant annet å øke barnetrygden og ha gratis kjernetid i barnehager i utsatte områder i Oslo.

#valg17: Folkevalgt for Oslo

  • 11. september er årets stortingsvalg. Frem til da vil VårtOslo vite hva Oslos folkevalgte har gjort for Oslo i foregående periode. Og vi vil vite hva Oslo-representanten har tenkt å gjøre for Oslo i kommende periode.

Kari Elisabeth Kaski er Sosialistisk Venstrepartis (SV) førstekandidat i Oslo. Vi lurer på hva hun vil gjøre for hovedstaden dersom hun blir valgt inn på Stortinget til høsten. Kaski er partisekretær for SV og har tidligere arbeidet i miljøstiftelsen ZERO som nestleder og politisk rådgiver.

Tungt å dra SV-saker gjennom

— Hva har du og partiet ditt gjort for Oslo i fireårsperioden på Stortinget som har gått?

— SV fikk det første flertallet for Groruddalssatsing. Vi fikk på plass den viktige markaloven, og rett til barnehageplass, som har vært viktig for folk i Oslo.

— I løpet av de siste fire årene har vi fått stortingsflertallet med oss på en rekke miljøtiltak for ren og trygg Oslo-luft; miljøkrav til drosjer, lavere grenseverdier for hva som er trygg luft, miljødifferensierte bompenger som gir 70 prosent av de som i dag rammes av luftforurensing god luft innen 2020, lavutslippsoner for å bekjempe luftforurensingen, rett til lading av elbiler i sameiegarasjer, penger til stor kollektivsatsing for Oslo og penger til oppussing av Nasjonaltheateret.

— Ellers har det vært tungt å dra SV-saker gjennom med denne regjeringen.

Vil fokusere på områdeløft

— Hva vil du gjøre for Oslo hvis du blir valgt inn på Stortinget i høst?

— For meg er miljø og rettferdighet viktigst. Jeg er opptatt av at jeg er en Oslo-kandidat, og ikke minst en Grorud-kandidat. Jeg bor på Veitvet og mener at Groruddalen i for stor grad har vært nedprioritert, både på Stortinget og lokalt i Oslo.

— Derfor går jeg og SV til valg på å få på plass flere områdeløft og å forlenge de vi har. Groruddalssatsningen har jo vært veldig vellykka. Den er det enighet om at skal videreføres, men dagens regjering har kuttet i statens bidrag til den. Så det ønsker jeg å få endret etter valget med et nytt flertall, sånn at staten tar en større del av regninga. I tillegg ønsker jeg å få på plass et områdeløft for Søndre Nordstrand. Dagens satsing der skal avsluttes, og den må videreføres.

Kari Elisabeth Kaski. Foto: Marius Nyheim Kristoffersen/SV

Kampen mot barnefattigdom

— Det andre jeg vil jobbe med er kampen mot barnefattigdom, og vi vil øke barnetrygda ganske mye. Det vil selvfølgelig være til gode for alle barnefamilier i landet, men jeg mener at det er særlig viktig i Oslo, fordi Oslo er en delt by.

— Det bor 18 000 barn i Oslo som vokser opp i fattigdom, og særlig i noen bydeler er tallet veldig høyt. I noen delbydeler i Gamle Oslo vokser for eksempel over halvparten av barna opp i fattigdom. Så vi vil øke barnetrygden, fortsette med gratis aktivitetsskole, som vi satser på nå, og gratis kjernetid i barnehage i de utsatte områdene.

— Hva mener du er viktigst for Oslo framover?

— Det er to ting. Det ene er at vi må ha en mer omfordelende politikk i Norge. Når forskjellene øker nå, er det Oslo som rammes hardest fordi det er en delt by. Når de rike blir rikere og de fattigere får mindre, så merkes det veldig godt i Oslo. Så det å ha en aktiv nasjonal omfordelingspolitikk, er viktig for Oslo.

— Vi må ha politikere som vil satse på miljø

— Det andre vi trenger, er politikere og et flertall på Stortinget som er med å forsterke den satsinga som Oslo går på miljø. Vi har vært veldig skuffa over at samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen har trenert mange vedtak og gjennomføringer av mye politikk som det rødgrønne byrådet har vedtatt.

— Så det er viktig å få på plass et nytt flertall som vil være med på den miljøsatsinga, som vil være med på å satse på kollektivtransport og bilfritt byliv, som gir bedre luft og som gir bedre byer, i stedet for å ha et flertall som vil tvinge gjennom en storstilt E18-utbygging med mer trafikk inn i Oslo.

— Og siste spørsmål: Hva har du gjort i sommerferien?

— Jeg har drevet valgkamp mesteparten av ferien, og så har jeg hatt en uke fri der jeg har vært i Oslo og hatt Oslo-sommer. Da testa jeg og samboeren min ut ting som vi ikke har gjort i Oslo før, som å dra på Vikingskipmuseet. Det var veldig fint!

Powered by Labrador CMS