#valg17: Hva vil du gjøre for Oslo?

Didrick Beck. Foto: Oslo kommune/Sturlason

Didrik Beck (Ap) vil gi alle de samme mulighetene i livet ved å få ned frafallet i videregående skole

Publisert

Oslo-kandidaten vil få ned frafallet i videregående skole, blant annet med garantert intensivopplæring til de som sliter med å lese, skrive og regne på barneskolen.

Didrik Beck er Arbeiderpartiets sjuendekandidat i Oslo. Han er også med i byutviklingskomiteen i kommunen og medlem av samevalgstyret. Han er tidligere leder i AUF i Oslo. Vi lurer på hva han vil gjøre for Oslo dersom han blir valgt inn på Stortinget til høsten.

Fikk endret fraværsgrensen

— Hva har du og Arbeiderpartiet ditt gjort for Oslo i fireårsperioden på Stortinget som har gått?

Vi er jo i opposisjon, så mange av våre gode forslag har blitt nedstemt av Høyre og Fremskrittspartiet. Men vi fikk for eksempel endret fraværsgrensa, og åpnet for mer bruk av skjønn. Det var viktig for Oslo. Regjeringens første forslag til fraværsgrense var vanvittig rigid, og møtte motstand fra så å si alle rektorer i Osloskolen. Fraværsgrensa er fortsatt problematisk for mange skoler i Oslo, og det må antakelig gjøres enda flere justeringer, men Arbeiderpartiet sørget i hvert fall for et regelverk som viste mer tillit til rektorene og lærernes skoleledelse enn det regjeringen la opp til.

Og en annen ting, som hadde vært bra for Oslo med Arbeiderpartiets alternative budsjett, var 58 flere lærere på ungdomsskolen, som Røe Isaksen sa opp nå i høst.

Nøkkelen til arbeid er utdanning

— Hva vil du gjøre for Oslo hvis du blir valgt?

Jeg vil jobbe for å få ned frafallet i videregående skole. Grunnmuren i velferdssamfunnet er arbeid, og nøkkelen til arbeid er utdanning. Som sosialdemokrat er det helt grunnleggende for meg å jobbe for at alle får de samme mulighetene i livet, og det får man ikke uten utdanning. I dag dropper en tredjedel av elevene på videregående ut, og det er altfor dårlig. De som dropper ut er stort sett barn av foreldre med lavere utdanning og inntekt. Hva kan vi gjøre med skolesystemet vårt for å ikke miste dem som ikke har den samme ballasten hjemmefra? Det er mitt politiske prosjekt å finne ut av det.

Jeg tror vi må bekjempe frafall på to plan. Det handler både om å forebygge fremtidig frafall, og så handler det om tiltak direkte overfor dem som står i faresonen i dag.

Vil ansette 3000 lærere

Når det gjelder det første, altså å forebygge fremtidig frafall, har Arbeiderpartiet sagt at det viktigste vi gjør er å satse på elevene tidlig i skoleløpet, fordi vi vet at de som faller fra i videregående skole, har begynt å henge bak allerede på starten av barneskolen.

Derfor skal vi ansette 3000 flere lærere i skolen, blant annet for å kunne innføre en lese- skrive og regnegaranti. Det at hvis man ikke kan lese, skrive eller regne ordentlig i andreklasse på barneskolen, skal man få intensivopplæring så man kommer seg tilbake på samme nivå som de andre.

I tillegg må vi ha tiltak overfor dem som står i faresonen i dag. Det kan handle om rus, vold, midlertidig bostedsløse, foresatte som trenger hjelp, søsken som trenger hjelp, eller foresatte som ikke er til stede. Det kan være snakk om foresatte som bor i utlandet, som er syke eller som rett og slett ikke engasjerer seg. Her må vi gi skolene tillit og lytte til hvilke virkemidler de trenger, og stille med ressursene.

— Alle skal kunne eie bolig

— Hva mener du er viktigst for Oslo framover?

Det er å sørge for friheten til alle Oslo-borgere i fremtida. Hvis vi skal klare det, må de ha en jobb å gå til og en egen inntekt. Da er det viktig at at vi får ned frafallet på videregående, og skaffer nok arbeid til alle.

Det blir også ekstra viktig å få kontroll på boligprisene og hjelpe flere unge med å etablere seg i byen vår. For Arbeiderpartiet er det et mål at alle skal kunne eie sin egen bolig. Hovedproblemet er at det over lang tid har blitt bygget for få boliger i Oslo. Vi har fremmet mange tiltak på Stortinget som kunne fått enda større fart i boligutbyggingen. I tillegg skal vi blant annet styrke Husbanken, og gi kommunene mulighet til å tildele startlån til unge med liten egenkapital, men som har gode inntektsutsikter. Vi skal også ha flere leie-til-eie-ordninger i samarbeid med private utbyggere, boligbyggelag, kommunen og Husbanken.

— Og siste spørsmål: Hva har du gjort i sommerferien?

Jeg har gjort mye forskjellig! Jeg var på backpacking i Indonesia i juni, og så har jeg kost meg hjemme i Oslo i juli og august. Indonesia var bra, men jeg er ganske hjemmekjær. Ingenting er som skikkelig Oslo-sommer, med bading på øyene på dagtid, og utepils med venner på kvelden.

Powered by Labrador CMS