DEBATT

– Tiden er ikke moden for kutt i osloskolen

Vi vet at flere skoler driver på kanten av det forsvarlige og har vært nødt til å nedprioritere nødvendig læremateriell, spesialundervisning og assistenter.

Publisert

Det er grunn til å være svært bekymret for situasjonen i osloskolen. Flere piler peker feil vei, blant annet har Oslo hatt en nedgang på nasjonale prøver de siste årene, antallet alvorlige mobbesaker øker og andelen elever under bekymringsgrensa i lesing og regning er sterkt økende.

Likevel foreslår det rødgrønne byrådet å kutte i osloskolen i sitt budsjettforslag 2021. Det vil ikke Høyre være med på. Det viktigste nå er å gjenreise en skole som utjevner sosiale forskjeller og som gir alle oslobarn de samme mulighetene for å lykkes i livet.

Byrådet må rydde opp

Skoleeier har plikt til å sikre at alle elever har et læringsmiljø som fremmer helse, trivsel og læring. Dessverre mener en rekke fagfolk at osloskolens system for oppfølging av dette er uforsvarlig. Mobbeombudet rapporterer en sterk økning av alvorlige mobbesaker, og hele seksjon for læringsmiljø gikk i høst av i protest mot skoleeiers uforsvarlige system.

Oslo Høyre forventer at byrådet rydder opp i dette og har en klar forventning om at det etableres et forsvarlig system. Ingen elever skal oppleve å bli mobbet, og osloskolen skal ha klare og faglig funderte tiltak å iverksette når utrygge læringsmiljø oppdages.

Mobbeombudet er viktig

Høyre er bekymret for at byrådet foreslår å kutte 59,5 millioner i utdanningsetaten, i en situasjon hvor det er oppdaget alvorlige mangler i skoleeiers forsvarlige system og der etaten samtidig tappes for fagfolk. Derfor foreslår vi å reversere dette kuttet, med en klar forventning om at disse pengene burde vært brukt på å rydde opp i rotet i etaten.

I arbeidet med å etablere et forsvarlig system, vil mobbeombudet spille en viktig rolle. Ombudet forteller om en enorm pågang de siste årene og at ombudet har for liten kapasitet til å oppfylle det mandatet ombudet er gitt. Vi foreslår derfor å styrke ombudet med 1 million kroner.

Ikke tid for kutt

Vi vet at flere skoler driver på kanten av det forsvarlige og har vært nødt til å nedprioritere nødvendig læremateriell, spesialundervisning og assistenter. Koronapandemien har forsterket mange av disse utfordringene.

I tillegg til å undervise, skal læreren håndheve strenge smittevernregler samt forberede hjemmeoppgaver for elever som er i karantene. Læreren gjør en formidabel innsats og er med på dugnaden. Da er ikke tiden inne for kutt.

Alle skal lese, skrive og regne

I vårt alternative budsjett forslag for 2021 setter vi derfor av mer penger til skolebudsjettene, totalt 245,5 millioner kroner mer enn byrådet i satsinger som kommer elevene til gode.

Av dette vil vi fordele 150 millioner kroner til grunnfinansiering av barne- og ungdomsskolene, slik at de skolene som har fått størst kutt de siste årene får en forsvarlig tildeling per elev.

Noe av det første byrådsleder Raymond Johansens byråd gjorde var å fjerne basisfag, «slik at skoler også kan satse på andre fag» enn norsk, engelsk og regning. Fem år senere viser det seg å være feil politikk.

Høyre foreslår en storstilt satsning på grunnleggende ferdigheter og tilpasset opplæring. Vår ambisjon er at ingen barn skal gå ut av grunnskolen uten å kunne lese, skrive og regne skikkelig.

PS: Denne saken har du fått lese gratis. Vi håper at du syntes den var bra. Vi lever av og for oslofolk. Tegn et abonnement, slik at vi kan fortsette å lage god journalistikk som engasjerer og rører deg, der du lever. Til deg som allerede abonnerer, tusen takk.

Powered by Labrador CMS