Oslo 20231025. Julie Midtgarden Remen (H) blir ny byråd for kunnskap og oppvekst i Oslo.
Julie Remen Midtgarden (H) blir ny byråd for utdanning. Hun kommer fra en lederjobb i PR-bransjen.

Oslo-elevene på topp i nasjonale prøver, men mange sliter: – Det er urovekkende

Oslo-elevene er blant de beste i landet viser resultatene fra årets nasjonale prøver, men andelen elever som sliter med lesing og regning er høy. – Bekymringsfullt.

Publisert

Resultatene fra årets nasjonale prøver er offentliggjort av Utdanningsdirektoratet. Elevene i Oslo gjør det bedre enn landsgjennomsnittet i både lesing, regning og engelsk på 5., 8. og 9. trinn.

– Jeg er glad for at Oslo-elevene i snitt gjør det svært godt på nasjonale prøver. Det er noe vi skal være stolte av, sier Oslos byråd for utdanning, Julie Remen Midtgarden.

Men den nye byråden er også bekymret over at en stor gruppe elever i Oslo sliter med grunnleggende ferdigheter. På 8. trinn presterer en av fire elever (25,9 prosent) på de to laveste mestringsnivåene i lesing, mens nesten en av fem (18,5 prosent) på 5. trinn presterer på det laveste nivået.

– Det er urovekkende at mange elever har så svake resultater at de kan slite med å fullføre skolegangen. Vår ambisjon er å se, hjelpe og løfte disse elevene uavhengig av bakgrunn og hvor i byen de går på skole, sier Remen Midtgarden.

Vil løfte sårbare elever

Utdanningsbyråden varsler nå sterkere innsats for å løfte elevene med de svakeste resultatene i årene som kommer.

– Dette er noe av det jeg er aller mest opptatt av som skolebyråd. Vi må sette inn nok ressurser tidlig i skoleløpet og sikre bedre tilpasset opplæring. Byrådet vil løfte elevenes læring, motivasjon og mestring, slik at alle elever har like muligheter til å lykkes i skolen vår, sier Remen Midtgarden, i en pressemelding.

– Lesing, skriving og regning legger grunnlaget for all annen læring og elevenes mulighet til å gjennomføre videregående opplæring. Særlig har vi sett en bekymringsfull utvikling i elevenes leseferdigheter og motivasjon for lesing. Vi må styrke innsatsen fremover for å løfte sårbare elever fra levekårsutsatte områder.

Skal følges opp på hver enkelt skole

Nasjonale prøver inngår i en rekke ulike prøver og undersøkelser som gir et bilde av situasjonen i Oslo-skolen.

– De nasjonale prøvene gir et svært verdifullt bilde av situasjonen ute på de enkelte skolene. Nå må dette følges opp på hver enkelt skole. Byrådet vil at Oslo-skolen skal ha de beste forutsetningene til å gi alle elever den opplæringen og oppfølgingen de trenger, sier Julie Remen Midtgarden.

Her er tallene fra Nasjonale prøver i Oslo.
Her er tallene fra Nasjonale prøver i Oslo.
Powered by Labrador CMS