I fjor var det 505 elever som tok kontakt med fylkesmannen i Oslo og Viken for å få hjelp i mobbesaker. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Mobbetallene i Oslo går opp for sjuendeklassinger, ned på ungdomsskolen

Det har vært en jevn nedgang i andel mobbete elever i Oslo-skolen på 10. trinn siden 2016. For sjuendeklassinger går tallene opp.

Publisert

Utdanningsdirektoratet har publisert nye tall fra Elevundersøkelsen 2019 i Skoleporten. Tallene viser at:

  • På 7. trinn svarte 7,9 prosent at de har blitt mobbet. Det er en økning fra 7,5 prosent i fjor og ligger over landsgjennomsnittet på 7,1 prosent.
  • I Oslo på 10. trinn svarte 6,8 prosent av elevene at de har blitt mobbet av medelever, voksne eller digitalt mobbet av noen på skolen 2-3 ganger i måneden. Det er en nedgang fra 9,3 prosent i 2016-17. Men Oslo ligger over landsgjennomsnittet, som er på 6,6 prosent.

Les også:Badstuflåten Havørnen har landet i Bjørvika. Kulturbyråden og biskopen feiret med isbad

Tiltak mot mobbing

Regjeringen har tatt flere grep for å bekjempe mobbing. I 2017 innførte regjeringen skjerpede bestemmelser for skolemiljø i opplæringsloven, og i 2018 fikk alle fylker mobbeombud. Regjeringen har også satset på å heve kompetansen til ansatte i skolen.

– Det er viktig at skolene forebygger, oppdager og håndterer mobbing og griper inn tidlig. Derfor bevilger vi 50 millioner kroner for å styrke kompetansen blant de voksne som jobber i skolen, sier kunnskaps- og integreringsminister Trine Skei Grande (V) i en pressemelding.

Tallene er fra siste oppdaterte statistikk fra Utdanningsdirektoratet basert på kommune- og fylkesgrenser før 1. januar 2020.

505 kontaktet fylkesmannen

Regjeringen åpnet i 2017 for at elever og foreldre som mener at skolen ikke håndterer mobbesaker godt nok, kan klage til fylkesmannen. I 2019 var det 505 elever som tok kontakt med fylkesmannen i Oslo og Viken for å få hjelp i mobbesaker.

Powered by Labrador CMS