Jonny Enger, tidligere leder i renovasjonsselskapet Veireno, saksøker Oslo kommune.

Veireno-sjefen varsler søksmål mot Oslo kommune

Veireno-sjef Jonny Enger krever erstatning fra Oslo kommune for tap i forbindelse med søppelkrisen i Oslo i 2017.

Publisert

– Jeg kan bekrefte at vi har varslet stevning, men vil ikke utdype dette nå. Vi har ennå ikke mottatt tilsvar fra motparten. Jonny Enger krever kommunen for tap selskapet hans led i forbindelse med oppdraget, sier advokat Thomas Skjelbred ved Elden advokater til Frifagbevegelse.

Ifølge kilder dreier kravet seg om minst 27 millioner kroner.

Veireno tømte søppel i Vestfold og i Oslo kommune i perioden 2015 til 2017. Det var store problemer med avfallshåndteringen, og overtidsbruken eskalerte blant mannskapene som skulle hente søppel. Enger er dømt for totalt 1.080 brudd på arbeidsmiljøloven og ble i Høyesterett dømt til 120 dagers fengsel.

Feil hos kommunen

– Etter en nøye gjennomgang av saken har vi avdekket kritiske forhold både før og etter oppstart av prosjektet som skyldes feil og mangler hos Oslo kommune. Vi mener disse forholdene må medføre erstatningsplikt, sier han.

– Denne saken har også påført Jonny Enger store belastninger av både økonomisk og personlig karakter. Da er det rett og rimelig at tapene dekkes av den ansvarlige, sier han videre.

Oslo kommune jobber med å utarbeide tilsvar til varselet om søksmål.

– Vi har mottatt stevningen. Kommunen vil komme med sitt tilsvar og har ikke ytterligere kommentarer nå, sier kommunikasjonssjef Hanne Gjørtz.

Powered by Labrador CMS