— Dagens høyhusstrategi i Oslo er nesten 20 år gammel og er moden for revidering, sier byutviklingsbyråd Hanna E. Marcussen (MDG).

Åpner for høyhus på 125 meter i Oslo. - Skal bidra til bedre og mer klimavennlig byutvikling, sier Hanna E. Marcussen (MDG)

— Vi ser at utbyggere vil ha høyere bygg flere steder i byen, sier byutviklingsbyråd Hanna E. Marcussen (MDG). Og åpner med det for at Oslo enkelte steder kan få 125 meter høye bygninger.

Publisert

— Dagens høyhusstrategi i Oslo er nesten 20 år gammel og er moden for revidering, sier byutviklingsbyråd Hanna E. Marcussen i en pressemelding.

— Gjennom ny høyhusstrategi tar vi selv styringen på hvor vi ønsker denne utviklingen, sier MDG-byråden.

Foreslår å åpne for høyhus 13 steder i byen

Det betyr at det i områder som for eksempel rundt Oslo sentralstasjon, der det allerede ligger høye bygg som Oslo Plaza og gamle Postgirobygget, foreslås å åpne for høyhus på inntil 125 meter.

I 12 andre deler av byen (se liste lenger ned i artikkelen) foreslås det å vurdere å tillate høyhus på inntil 70 meter, går det frem av pressemeldingen.

— Det vil ikke være fritt fram for høyhus, tvert imot! Det vil vurderes i hvert enkelt tilfelle og alle høyhus må bygges som foregangsprosjekter med tanke på arkitektur, miljø og bærekraft, sier Marcussen

I området rundt Oslo S forslår byrådet at det åpnes for høyhus på 125 meter. Postgirobygget og Oslo Plaza er henholdsvis 111 meter og 117 meter høye.

— Det er viktig at vi bygger med god kvalitet både ute og inne, og at høyhus tilpasses omgivelsene der vi eventuelt tillater dem, mener byutviklingsbyråden.

— Å bygge tettere er bærekraftig

I disse områdene åpnes det for å vurdere 70 meters høyhus:

Storo, Økern, Helsfyr, Ensjø, Sentrum nord (strekningen langs Ring 1 mellom Vaterland og Holbergs plass), Lysaker, Skøyen, Majorstua, Nydalen, Forskningsparken, Bryn og Filipstad.

— Å bygge tettere ved kollektivknutepunktene er bærekraftig fordi folk har lettere tilgang på kollektivtrafikk og at det er enklere å forflytte seg i byen uten bil, sier Hanna E. Marcussen.

Per i dag regnes bygg på over 42 meter som høyhus i Oslo. Bak forslaget byrådet fremmer om ny høyhusstrategi står plan- og bygningsetaten (PBE).

— Høyhus i deler av sentrum og ved utvalgte kollektivknutepunkt gir oss muligheten til å fortette på en måte som kan gjøre Oslo til en enda bedre by. Vi får rett og slett enda et verktøy i verktøykassen, sier avdelingsdirektør Hanne Sophie Solhaug i PBE.

— 1. etasje skal gi noe til nabolaget

— Høyhus har et stort potensial og bør romme ulike funksjoner. Høyhus kan derfor være en kombinasjon av boliger, arbeidsplasser og mer publikumsrettet næring. Vi foreslår at høyhusenes førsteetasje alltid skal inneholde funksjoner som gir noe til nabolaget og befolkningen, forklarer Solhaug.

Det blir åpent møte om forslaget til ny høyhusstrategi onsdag 8. juni på Deichman kl. 18-20. Møtet vil også strømmes.

Fristen for å avgi høringsuttalelse og innspill til byrådets forslag er 30. august i år.

Du kan finne mer informasjon om forlsaget til ny høyhusstrategi ved å klikke HER.

Powered by Labrador CMS