Rina Mariann Hansen, byråd for arbeid, integrering og sosiale tjenester Her er hun i et inhaleringsrom for heroin som ligger vegg i vegg med sprøyterommet i Prindsen mottakssenter i Storgata.

Sosialbyråden lover at de svake gruppene ikke får et dårligere kommunalt tilbud nå

Alle institusjoner, som krisesentre og rusinstitusjoner, holdes åpne og har det samme tilbudet som før nedstengningen.

Publisert

Byråd for arbeid, integrering og sosiale tjenester, Rina Mariann Hansen (Ap), hevder overfor VårtOslo at nedstengningen av Oslo, runde to, ikke påvirker det kommunale tilbudet til utsatt ungdom, rusavhengige, voldsutsatte på krisesentre eller andre grupper som bruker kommunale, sosiale tjenester, forebyggende eller behandlende.

– Vi holder de tilbudene vi har til utsatte grupper åpne, sier sosialbyråd Hansen.

Uteseksjonen styrkes på gata

Hun understreker at alle institusjoner, som krisesentre og rusinstitusjoner, holdes åpne og har det samme tilbudet som før nedstengningen runde to. I tillegg styrker Uteseksjonen bemanningen på gata i Oslo sentrum.

– Når det er skjenkestopp blir de som tilbringer mye av tiden sin på gata i sentrum overlatt mer til seg selv. Det kan ha mange negative konsekvenser. Da ønsker Uteseksjonen å være mer til stede, og det kan de nå, sier Hansen.

– Krisesentrene sier fra

Hansen mener det er vanskelig å si om denne nye runden med nedstengning vil føre til større pågang på krisesentrene.

Et stort problem under pandemien har vært at mange, spesielt innvadrerkvinner, tror tilbudet er stengt, og dermed ikke tar kontakt.

– Sentrene er åpne og forblir åpne, forsikrer Hansen.

Gjennom hele året har Krisesentrene hatt ekstra utgifter fordi de har trengt mer plass på grunn av koronatiltakene. Disse ekstra midlene har de fått av kommunen.

– De melder fra dersom det er spesielle behov som kommer nå i denne runden, sier Hansen.

Er mer ute blant ungdom

Når bydelene nå har stengt fritidsklubbene igjen, flyttes bemanningen ut på gata og styrker utekontakten, forteller byråd Hansen.

– Det er bydelene som vet hvor ungdom lokalt oppholder seg. De har god oversikt, det har vi sett i tidligere perioder med nedstegningen. Det er viktig å unngå uro og hindre at ungdom rekrutteres til rus eller kriminalitet fordi de er ute og kommer i kontakt med «feil folk», sier byråden.

Digitalt tilstede i bydelene

Bydelene har trappet opp tilstedeværelsen sin på digitale flater som spillplattformer, opplyser byråd Hansen.

– Tilbudet brukes mye og skal opprettholdes framover. Kanskje også etter pandemien, sier hun.

– Vi får håpe det ikke varer mer enn litt over en uke. Det sliter på alle dette her, men det sliter spesielt på ungdom og andre som bruker uteområdene i byen mye, sier Hansen.

Powered by Labrador CMS