Oslos eldreombud er sterkt kritisk til at så mange skrøpelige eldre flyttes fra sted til sted. Foto: maxlkt/Pixabay

– Sykepleiere forteller at de ikke alltid rekker å gi smertelindrende medisiner til beboere som trenger det

Publisert

Sykepleierforbundet krever byrådet holder valgløftene om å prioritere de mest sårbare eldre og finner penger til 100 nye sykepleierstillinger ved Oslos sykehjem.

– Sykepleiere er en mangelvare på Oslos sykehjem. Mangelen på sykepleiere, som kan observere og iverksette riktige tiltak når helsen svikter, fører til farlige situasjoner på Oslos sykehjem, sier Line Orlund fylkesleder i Oslo sykepleierforbund.

Pleiefaktoren ved sykehjemmene sier noe om hvor mange fagpersoner som bistår de eldre beboerne med deres daglige behov. Ved Oslos sykehjem har ikke pleiefaktoren for sykehjemmene økt på mange år, ifølge Sykepleierforbundet. De hevder bemanningen på Oslos sykehjem er den samme i dag som den var før samhandlingsreformen i 2012.

Fått nok av dårlig samvittighet

– Dagens sykehjemsbeboere har store pleie- og omsorgsbehov. Nå har sykepleierne ved Oslos sykehjem fått nok av å løpe fortere, nok av å gjøre en jobb de vet ikke er så god som den burde være, nok av å ha dårlig samvittighet for alt de skulle ha gjort, erklærer Orlund.

Norsk Sykepleierforbund mener det blir stadig vanskeligere å rekruttere sykepleiere til sykehjemmene.

– Nå har sykepleierne ved Oslos sykehjem fått nok av å løpe fortere, av å gjøre en jobb de vet ikke er så god som den burde være, av å ha dårlig samvittighet for alt de skulle ha gjort, erklærer Line Orlund, fylkesleder i Sykepleierforbundet i Oslo. Foto: Sykepleierforbundet

– Våre medlemmer forteller at de jobber og jobber, men at de likevel ikke har tid til å gjøre det de er opplært til gjennom utdannelsen. Flere forteller at de ikke alltid rekker å gi smertelindrende medisiner til beboere som trenger det, når de trenger det. De har heller ikke alltid tid til å observere om eller hvordan medisinene faktisk virker. De opplever at de ikke har tid til å gjøre jobben sin skikkelig og uttrykker fortvilelse over dette. De vet at sykehjemsbeboerne er helt avhengige av dem, sier Line Orlund.

Krever 100 sykepleiere

Hun påpeker at sykepleiere trives når de får bruke sin sykepleierkompetanse. Og når de opplever at den hjelpen de gir til pasientene, er god og forsvarlig.

– For å snu den negative trenden må vi få flere sykepleiere, slik at de både rekker å gi god sykepleie til beboerne og rekker å holde seg faglig oppdatert, sier Orlund i en pressemelding fra Sykepleierforbundet i Oslo.

For å få til dette må byrådet ved Raymond Johansen bevilge penger til 100 nye sykepleierstillinger i 2018 og ytterligere 100 til i 2019, krever Sykepleierforbundet.

VårtOslo har bedt byrådet kommentere saken, men så langt ikke fått noe svar. 

Powered by Labrador CMS