Finansminister Trygve Slagsvold Vedum og samferdselsminister Jon-Ivar Nygård ved taxiholdeplassen utenfor Oslo S

Foreslår flere nye grep i Oslo: – Viktig at vi har ordnede forhold i drosjenæringen

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) lover enda flere grep for å rydde opp i taxibransjen etter kritikk blant annet for svimlende priser, tvilsomme veivalg av sjåfører, og opphopning av drosjer i nabolag.

Publisert

– Det er viktig at vi har ordnede forhold i drosjenæringen. Den er en viktig del av det samlede transporttilbudet, men har i de siste årene dessverre blitt mer uoversiktlig, sier samferdselsministeren.

Tidligere denne uken la Nygård fram et forslag om å innføre makspris på taxiturer i Oslo og de andre byene for å unngå sjokkpriser. Fredag fikk han overlevert andre delrapport fra Drosjeutvalget og lover å komme med enda flere grep.

– Denne utredningen skal være med på å gi et helhetlig drosjeregelverk som bidrar til et godt arbeidsliv, et tilfredsstillende drosjetilbud, hvit økonomi, sikkerhet og etterlevelse av regelverket, sier Nygård.

Flere krav

I rapporten foreslår utvalget blant annet:

  • At drosjeløyvehavere kun kan være tilknyttet én sentral, men at de kan tilby turer fra flere formidlingstjenester.
  • Større krav til internkontroll i drosjeselskapene.
  • En bred prosess mellom det offentlige og partene i næringene for å bedre arbeidsvilkårene og arbeidsmiljøet.
  • Å videreføre systemet med at fylkeskommunen kan tildele eneretter for taxi der det er nødvendig for å sikre drosjetilbudet.
  • Å lovfeste fylkeskommunenes ansvar for å vurdere drosjetilbudet i enkeltturmarkedet.

Grep for byene

Utvalgssleder Hans Petter Graver sier at et velfungerende drosjemarked har betydning for det offentlige og for privatunder.

Han sier at de foreslår flere konkrete plikter for sentralen og krav til kontrollsystemer i drosjene.

– Siktemålet er å bidra til ryddige arbeidsforhold, bedre vern for forbrukere, legge til rette for hvit økonomi og like konkurransevilkår i næringen, samt å øke sikkerheten for passasjerene og sjåføren, sa han da han la fram rapporten.

– I tillegg foreslår vi løsninger for å motvirke problemene i byene knyttet til at et for stort antall drosjer til tider utgjør en belastning i enkelte områder, sier Graver.

– Viktig at lover etterleves

– Drosjenæringen har et viktig samfunnsoppdrag. Det er mange mennesker som er helt avhengig av drosje for å kunne delta i samfunnet på linje med andre, sa Nygård etter å ha mottatt rapporten.

Han sier at regjeringen er opptatt av hvit økonomi i næringen, og at drosjeturen skal være trygg for både passasjerer og sjåfører.

– I tillegg er det viktig at lover og forskrifter etterleves, og at drosjenæringen har ryddige arbeidsforhold. Utvalget mener at særlig sentraltilknytningsplikten sammen med internkontrollplikten kan bidra til dette, sier samferdselsministeren.

Det er allerede gjort flere grep i drosjemarkedet. Blant annet har Stortinget allerede vedtatt krav om at alle må knytte seg til en sentral.

Uber er kritiske

Ett av selskapene som rammes av innstrammingene, er Uber. De jobber fortsatt med å gjennomgå forslagene fra utvalget, men talsperson Peter Lofstrand i Uber Norden har allikevel noen første kommentarer:

– Forslagene vil føre til mindre konkurranse og høyere priser for taxier, noe som ikke vil komme det norske folk til gode. I tillegg vil det skape unødvendige hindringer for sjåførene som bare vil øke deres kostnader uten å tilføre merverdi, sier han.

Han er spent på hva kontrollorganet Esa mener om forslagene, som han mener er i strid med EØS-avtalen.

– Må ryddes opp i raskt

SVs Marian Hussein er mer positivt innstilt til det som presenteres:

– Kaoset i drosjenæringa er en arv fra Erna Solberg som nå må ryddes opp i raskt. Her må regjeringen komme på banen og sørge for at de tiltakene som er gode, følges opp, slik at vi faktisk får en mer seriøs drosjenæring og får satt en stopper for sosial dumping og skatteunndragelse, sier hun.

Hun viser til at det er kommet 10.000 nye taxiløyver de siste årene.

– Det sier seg selv at markedet for sjåførene blir tøffere på den måten. Skal det gå an å leve av å kjøre drosje, og skal folk kunne fortsette å bruke drosje uten å betale i dyre dommer, så må vi regulere markedet.

Powered by Labrador CMS