Slik blir det planlagte rekreasjonsområdet på Bjørvikautstikkeren, med den 100 meter lange stranden. På Sukkerbiten (ytterst til høyre) er det tegnet inn et volum tilsvarende et bygg på 3.700 kvadratmeter. Illustrasjon: Bjørvika Utvikling

– Myter og fakta om Fotografihuset på Sukkerbiten

Et forslag fra Oslo SV har skapt ny diskusjon om bruken av Sukkerbiten i Bjørvika. Det har også virvlet opp en rekke misforståelser om planene for Fotografihuset, som Hav Eiendom med dette ønsker å rette opp i.

Publisert

Hav Eiendom AS eies av Oslo Havn KF. Vår oppgave er å utvikle de tidligere havneområdene i Bjørvika til det beste for byen, herunder å finansiere en miljøriktig modernisering av Oslo Havn sine terminalområder.

Transport av konteinere på skip har kun halvparten av klimagassutslippet tilsvarende transport har med lastebil.  Dette er årsaken til at Oslo kommune har inkludert målsetningen om å "få mest mulig av godstrafikken over fra vei til bane og sjø" i kommunens klimastrategi.

To milliarder til badeplasser og uteområder

Oslo Havn vil de neste årene fraflytte kaiområder som frigjøres til byutvikling og allmenn bruk.  Dette gjelder for eksempel Filipstad og Grønlikaia. For å kunne takle større volumer av last på et vesentlig mindre kaiareal, må Oslo Havn frem mot 2030 investere omkring 10 milliarder kroner i mer effektiv infrastruktur.

Verdier skapt gjennom eiendomsutvikling i Hav Eiendom, pløyes rett inn i Oslo Havn sine investeringer for et bedret klima og bedret bymiljø.

Hav Eiendom er på god vei til å gjennomføre vår del av utviklingen i Bjørvika. Nøkkelen er helhetlige planer – planer bystyret i Oslo har vedtatt. Vi har planlagt områder, og ikke bare tomtene enkeltvis. I arbeidet har vi vært særlig opptatt av det som skjer mellom byggene. Når utbyggingen i Bjørvika er ferdig, vil Hav Eiendom ha investert over to milliarder kroner i uteområdene, badeplasser og havnepromenaden.

Fotografihus på plass i 2023

Reguleringsplanene for Bjørvika har vært gjennom flere runder med politiske vedtak. Reguleringsplanen for Sukkerbiten ble senest vedtatt i 2014. Videre inngikk Oslo kommune i 2003 utbyggingsavtale med grunneierne, og avtaler med staten om Bjørvikautbyggingen. Planene vi arbeider etter er således sterkt politisk forankret og vedtatt gjennom demokratiske prosesser, med omfattende offentlige høringer.

Hav Eiendom gjennomfører en åpen internasjonal arkitektkonkurranse for å få den beste utformingen av bygg og landskap på Sukkerbiten.  Vi har fått inn 98 anonyme forslag og juryen vil kåre vinner i løpet av oktober. Når arkitektkonkurransen er avklart, starter vi byggesak med ambisjon om å ha Fotografihuset på plass i 2023.

Ikke noe gigantbygg

Vår ambisjon er at Fotografihuset blir et lite smykke på 3.700 m2 på Sukkerbiten, i en kulturakse med blant annet Operaen, Deichman og Munchmuseet.

Det ble tidlig besluttet at Sukkerbiten trenger et bygg i denne skalaen for å fremheve de store, flotte kulturbyggene rundt. Fotografihuset blir bare to etasjer høyt og vil ivareta krav i vedtatte reguleringsplanen til siktlinjer, høyder og volum.

Når Oslo SV omtaler dette som et gigantbygg, viser partiet at de har misforstått planene for området. 3.700 kvadratmeter gulvflate fordelt over to etasjer er slett ikke noe gigantbygg.

Fotografihuset vil bare fylle en mindre del av tomten – maksimalt en tredjedel. Rundt kulturbygget vil vi etablere havnepromenade og fine rekreasjonsområder, som er åpne for alle. Slik det også er forutsatt i reguleringsplanen.

100 meter ny strand i 2021

I løpet av 2020 åpner Munchmuseet og Deichmanns hovedbibliotek. Munchmuseet har ambisjoner om mer enn doble antall besøkende til 500.000 tusen per år etter flytting til Bjørvika. Den norske Opera og Ballett har nærmere 400.000 årlig besøkende på sine forestillinger. Fotografihusets ambisjon er å nå 250.000 besøkende.  Til sammenligning har Fotografiska Museet i Stockholm over 500.000 besøkende pr år.

Alle som etterlyser badeplasser kan beroliges med at det på nabotomten – Bjørvikautstikkeren rett utenfor Operaen - kommer en nesten 100 meter lang strand med alle fasiliteter for bading. Strand og grøntområde ferdigstilles når brakkerigg for Munchmuseet er fjernet, senest til sommeren 2021. Det er fra Bjørvikautstikkeren det i dag drives omfattende utleie av badstuer for 1.000 – 1.800 kroner for to timer.

Minst fire nye badeplasser i Bjørvika

Totalt i Bjørvika vil det bli etablert minst fem forskjellige badesteder innen området er ferdig utbygget. Alle som er bekymret for at det ikke skal bli tilstrekkelig tilgang til fjorden, kan vi sende beroligende meldinger til: Enten du bader, tar badstue, dykker, padler kajakk eller kun vil væte leggene, vil du lett få tilgang til fjorden fra Bjørvika.

Derfor blir det helt feil når noen setter bading og rekreasjon opp mot Fotografihuset i Bjørvika. Virkeligheten er at man får begge deler med dagens planer. Hav Eiendom sier velkommen til – og finansierer både Fotografihuset og minst fire nye badeplasser som allerede er planlagt i Bjørvika i tillegg til eksisterende Sørenga sjøbad.

Sukkerbiten eneste realistiske alternativ

Noen synes å tro at Fotografihuset lett kan plasseres andre steder. Realiteten er at Fotografihuset har vurdert og vraket en rekke alternativer av faglige og økonomiske grunner. For Fotografihuset er et nybygg på Sukkerbiten nå eneste alternativ som lar seg realisere innenfor en overskuelig tidshorisont.

Fotografihuset har høye ambisjoner om å bli en verdensarena for fotografi. For Hav Eiendom har det vært en forutsetning at dette ikke blir et fotomuseum, men en levende og aktiviserende arena for fotografi som vi tror bydelen og hele Oslo vil ha stor glede av.

Falsk film med Obama

Fotografi er det raskest voksende kulturuttrykket i verden, og over 2 milliarder bilder lastes opp på sosiale medier hver dag.  Vi kommuniserer mer og mer med bilder og film, og Fotografihuset får en viktig formidlerrolle til publikum i forhold til hvordan foto og film kan benyttes, men også hvordan mediene kan misbrukes.  Noen av oss husker kanskje den falske filmen med Obama.

Bystyret i Oslo vedtok 21. januar 2015 følgende:

"Bystyret ber byrådet om å ta initiativ til å opprette en dialog med staten om etablering av Fotografiets hus i Oslo. Dette bør skje i samarbeid med fagmiljøene."

I statsbudsjettet for 2019 er denne satsingen omtalt. Stortinget ba regjeringen om å utrede en finansieringsmodell sammen med Oslo kommune for drift av Fotografihuset på Sukkerbiten. To tredeler av driftsbudsjettet skal være egenfinansiert av Fotografihuset, mens den siste tredelen må finansieres av det offentlige.

Powered by Labrador CMS