Christine Evjen. Foto: privat
Christine Evjen. Foto: privat

– Elevorganisasjonen skyter seg selv i foten

Publisert

Elevorganisasjonen i Oslo skyter seg selv i foten i kampen mot fraværsgrensa. Retorikken deres er usaklig og gir alt annet enn politisk gjennomslag.

I et innlegg i Vårt Oslo 10. juli hevder Oslos politiske nestleder Edvard Botterli Udnæs at fraværsgrensedebatten “svømmer i for mye bullshit fra politikerne”.

Politikerne er dessuten “gamle og sure”. Statistikken som viser at fraværet faktisk har gått ned med 40% siden fraværsgrensa ble innført, avskrives som “postfaktuell”.

Fra starten av har Elevorganisasjonen vært den tydeligste stemmen mot fraværsgrensa. Nettopp derfor skulle man forvente at Udnæs og Elevorganisasjonen i Oslo var opptatt av å bidra konstruktivt til denne debatten.

– Mistenkeliggjør meningsmotstandere

Udnæs peker selv på det han mener er usaklig oppførsel fra sine meningsmotstandere, og er lei av å bli kalt en “sutrete elev”.

Da tar det seg dårlig ut at Udnæs selv mistenkeliggjør intensjonene til sine meningsmotstandere, og avviser ny statistikk som uviktig fordi den ikke passer med hans politiske syn.

– Gode argumenter mot fraværsgrensa

Det finnes gode argumenter mot fraværsgrensa. Som for eksempel at man allerede har orden- og adferdskarakter for å måle skulk. At fagkarakteren skal måle fagkompetanse, og ved å trekke inn andre faktorer rokker man ved fagkarakterens legitimitet.

Eller at kunnskapsminister Røe Isaksen ennå ikke kan påvise at nedgangen i fravær har ført til økt læring for elevene. Det er selvsagt bra at fraværet går ned, men det er for tidlig å si om fraværsgrensa egentlig styrker læringsutbyttet i norsk skole. Politikerne bør ikke trekke forhastede konklusjoner.

Hovedvekten i Udnæs sitt innlegg burde ligget på disse argumentene, men de kommer dessverre ikke klart nok frem.

– Vi blir de “sutrete elevene”

Selv er jeg elev på videregående skole i Oslo, og jeg er langt på vei enig med Elevorganisasjonen, men med denne retorikken blir vi de “sutrete elevene” vi hevder at vi ikke er.

Jeg forventer av Elevorganisasjonen i Oslo at de legger seg i selen for å opptre saklig og troverdig. Også når meningsmotstanderne deres ikke gjør det. Såpass skylder de elevene de representerer.

Powered by Labrador CMS