I over et år måtte Star Gate på Grænland holde dørene stengt for øltørste gjester. Nå har de åpnet dørene igjen. Foto: Christian Boger

Politiet vil nekte Stargate på Grønland ny skjenkebevilling. «Mafiametoder», sier eieren

– Nærmiljøet har blitt tryggere og mer familievennlig siden utestedet Stargate på Grønland måtte stenge dørene, mener oslopolitiet, som ønsker et avslag på søknaden om ny skjenkebevilling.

Publisert

I slutten av september 2018 måtte Stargate pub ved Vaterlands bru stenge etter brudd på skjenkebestemmelsene. Siden den gang har eierne av stedet forsøkt å få det gjenåpnet, og har også søkt om ny skjenkebevilling til det nye konseptet Super Star Gate.

I juni avslo næringsetaten søknaden etter at både politiet og naboene til utestedet hadde uttalt seg negativt.

— Stargate har klaget på vårt avslag på søknaden. Klagen er oversendt til byrådsavdeling for næring og eierskap. Hvor lang tid de vil bruke på klagebehandlingen kjenner jeg ikke til, sier kommunikasjonsrådgiver i næringsetaten, Siv Seljevold, til VårtOslo.

— Grønland har blitt tryggere

I en høringsuttalelse gitt av forvaltningsavsnittet ved Oslo politidistrikt til næringsetaten i kommunen, i februar i år, går det fram at politiet ikke anbefaler at det gis ny skjenkebevilling. Årsaken er først og fremst at politiet mener nærområdet har blitt tryggere etter stengningen av utestedet høsten 2018.

— Dersom kommunen mener alvor med områdeløftet, som skal gjøre området
tryggere og mer attraktivt, bør den ikke tildele skjenkebevilling til et serveringssted som
vil bidra til opprettholdelse av det åpne rusmiljøet, genererer ordensforstyrrelser og
voldslovbrudd, og generelt bidra til en opplevd utrygghet blant publikum i området, konkluderer oslopolitiet.

Oslopolitiet mener området rundt Star Gate på Vaterland har blitt tryggere siden utestedet måtte stenge høsten 2018. Her fra en politiaksjon i 2017. Foto: Fredrik Varfjell / NTB scanpix

Nedgang i kriminaliteten

Tall fra politiet viser at nærområdet til puben har blitt tryggere etter at den brune puben måtte stenge dørene høsten 2018. I perioden fra Stargate ble stengt og frem til 5. mars i år, er det registrert 338 straffesaker innenfor kriminalitetstypene vold, vinning, narkotika og annet i området hvor utestedet ligger.

I tilsvarende periode ett år tidligere, mens Stargate fortsatt holdt åpent, ble det registrert 467 straffesaker i de samme kategoriene i området. Dette er en nedgang på 28 prosent.

Politiet mener nedgangen i kriminaliteten ikke utelukkende kan tilskrives at Stargate har
mistet skjenkebevillingen, men ser det som naturlig at stengingen har bidratt signifikant.

— Stengingen av Stargate, i september 2018, har fjernet et element som har bidratt
negativt til situasjonen i området. Politiet frykter at en nyåpning av stedet vil ha en
negativ effekt på kriminalitetsbildet og publikums trygghetsfølelse i området, skriver politiet i uttalelsen.

Fortsettelse av det gamle

I høringsuttalelsen kommer det også fram at politiet mener "nye" Stargate vil bli en videreføring av gamle Stargate. Politiet påpeker at det i stor grad er de gamle eierne som står bak den nye søknaden om bevilling.

— I søknaden om skjenkebevilling er det ikke lagt opp til noen konseptendring på stedet.
Sammenholdt med den klare knytningen mellom gamle og nye drivere, er det politiets
antakelse at en eventuell nyåpning på stedet ikke vil medføre noen endring i stedets
karakter, og at problemene stedet har påført nærområdet vil vedvare, skriver oslopolitiet.

Politiet viser videre til at klientellet ved Stargate har vært spesielt ressurskrevende, med ordensforstyrrelser, voldshendelser og annen uønsket atferd, både inne på stedet og utenfor. Dette antar politiet ikke vil bedre seg med de nye planene.

Ny eier: — Lover å drive ordentlig

Bak den nye skjenkebevillingen og konseptet Super Star Gate AS står de tidligere eierne og den nye eieren, Marta Hrabia. I flere eposthenvendelser til saksbehandleren i næringsetaten gjør hun det klart at hun føler seg motarbeidet både av politiet og naboer på Grønland.

Det kan bli lenge til neste sommerpils på Star gate pub på Grønland. Næringsetaten avslo i juni stedets søknad om ny skjenkebevilling. Avslaget er nå anket. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

"Mafiametoder"

— Jeg har hørt fra flere tidligere kunder av Stargate som bor på Grønland at det har foregått et samarbeid mellom beboere og politi med den hensikt å nekte stedet skjenkebevilling. De har samarbeidet for å motarbeide meg og min mulighet til å videre drift av Stargate. Dette er urettferdig. Det er "mafiametoder" som brukes mot meg, skriver hun i en epost fra mars i år.

Hun mener samtidig det blir feil at hun skal straffes for eventuelle lovbrudd begått at tidligere driftere.

— Jeg skal drive stedet seriøst og vil holde meg innenfor alle lover. Jeg kan ikke straffes for at det har foregått narkotikaomsetning eller annen ulovlig virksomhet i nærheten av Stargate. Jeg ber om bevilling til å drive stedet videre, slik loven gir meg rett til. Jeg vil be om at man behandler meg likt med alle andre søkere og ikke mistenker meg for å
drive ulovlig, skriver hun.

Powered by Labrador CMS