Tidligere demonstrasjon mot Sian utenfor Osls S. Foto: Christian Boger

Kommuneadvokaten åpner i hemmeligstemplet notat for at SIAN kan forbys fra Tøyen torg

Kommuneadvokaten mener politiet kan nekte den islamfiendtlige organisasjonen SIAN å ha stand på Tøyen torg 28. september. Rødt vil ha bystyret med seg på å trekke tillatelsen bydel Gamle Oslo har gitt til arrangementet.

Publisert

Nyheten om at administrasjonen i bydel Gamle Oslo tillot den islamfiendtlige organisasjonen Stopp islamiseringen av Norge (SIAN) lov til å holde stand på Tøyen torg lørdag 28. september, ble tidligere i sommer med møtt med massiv kritikk fra lokalpolitikere og lokalsamfunn. Kravet var at bydelen måtte omgjøre avgjørelsen.

Til tross for den til dels svært harde kritikken, stod bydelsdirektør Tore Olsen Pran på sitt.

— Spørsmålet er om de går over grensen. Bydelsforvaltningen avgjør ikke grensene for ytringsfriheten. Det er rettsstaten som må vurdere om det er ulovlig, sa han til Dagsavisen tidligere i sommer.

Politiet kan nekte arrangementet

Nå viser det seg at Oslo politidistrikt kan ha en hjemmel for å nekte den planlagte standen på Tøyen. I en vurdering Kommuneadvokaten i Oslo har utført, konkluderer de med at politiet, etter loven, kan nekte arrangementet å gå av stabelen.

Dokumentet fra kommunens jurister er unntatt offentlighet. Men avtroppende bystyrepolitiker Ivar Johansen (SV) har publisert det på sin hjemmeside.

SIANs arrangementer fører gjerne med seg knuffing og ordensforstyrrelser. Her er SIAN-leder Lars Thorsen i klammeri med politiet ved en tidligere demonstrasjon. Foto: André Kjernsli

— Politiet vil ha hjemmel til å forby markeringer og demonstrasjoner, blant annet i tilfeller der det er grunn til å frykte at dette vil føre til alvorlig forstyrrelse av offentlig ro og orden, mener advokat Jon Sverdrup Efjestad, i uttalelsen fra Kommuneadvokaten.

Med kjennskap til at SIAN-arrangementer ofte fører med seg tumulter og ordensforstyrrelser, mener kommuneadvokaten det er naturlig at Oslo kommune tar opp denne problemstillingen med politiet på forhånd.

Kommunen har ingen myndighet

I det hemmeligholdte notatet understreker kommuneadvokaten at det kun er politiet, av ordensmessige årsaker, som har hjemmel til å nekte arrangementet. Oslo kommune vil ikke ha noen mulighet til å stanse standen. Dette begrunner kommuneadvokaten med forholdet til ytrings- og arrangementsfriheten, samt prinsippet om likebehandling.

"Kommunen kan ikke nekte personer eller organisasjoner å bruke
offentlige rom, som kommunen tillater at andre organisasjoner bruker til politiske markeringer og religiøs forkynning, med den begrunnelse at SIANs meninger strider mot kommunens verdigrunnlag eller oppfatninger. Det vil heller ikke være anledning til å nekte SIAN eller andre å holde sin markering eller å delta med enkeltpersoner basert på en frykt for at det vil fremsettes ytringer som strider mot bestemmelser i straffeloven", slår advokat Sverdrup Efjestad fast.

Ordføreren frykter for sikkerheten

Ordfører Marianne Borgen (SV) har helt siden nyheten om demonstrasjonstillatelsen ble kjent vært en vokal kritiker av avgjørelsen fra bydel Gamle Oslo. Hun er glad for at vurderingen fra kommuneadvokaten viser det finnes rom for å stoppe arrangementet.

Ordfører Marianne Borgen mener det ikke vil være riktig å la SIAN demonstrere på Tøyen Torg. Foto: Oslo SV

— Jeg mener det finnes sikkerhetsmessige grunner til å henvise SIAN til et annet sted, uten å gå på akkord med ytringsfriheten. Torget er lite og kompakt, noe som kan være en stor sikkerhetsmessig utfordring, om det oppstår en situasjon hvor folk raskt springer fra stedet, understreker hun overfor VårtOslo.

Uansett hva utfallet av saken blir, er ordføreren klar på at SIAN ikke er velkommen til Tøyen torg 28. september.

— SIAN er ikke velkommen til Tøyen torg. Organisasjonen har profiler som tiltalt for brudd på rasismeparagrafen, og de har ingenting på Tøyen å gjøre. Torget er en inkluderende og barnevennlig oppholdsplass og et symbol på det flotte mangfoldet i bydelen. Stemmen til SIAN hører ikke hjemme her, mener Borgen.

Rødt vil be bystyret stoppe arrangementet

Uavhengig av vurderingen fra Kommuneadvokaten, varsler leder av Rødt i Oslo, Siavash Mobasheri, at han nå vil be bystyret trekke tilbake tillatelsen til arrangementet. Dette vil skje gjennom et forslag i bystyrets møte 4. september.

— Nå mener vi i Rødt at ord må følge handling og krever at rasistiske grupper som SIAN ikke skal få tillatelse til å spy hat og rasisme i våre gater, sier Mobasheri.

Han ønsker et forbud mot rasistiske og nazistiske arrangementer inn i politivedtektene i Oslo.

— For å komme i gang med dette arbeidet foreslår vi at byrådet trekker tilbake tillatelsen SIAN fikk til å ha stand på Tøyen. Denne rasistiske gruppa har ingenting på mangfoldige Tøyen eller andre steder å gjøre. Jeg håper de andre partiene i bystyret er enige i dette og støtter Rødts forslag, sier Rødt-lederen.

Leder av Rødt i Oslo, Siavash Mobasheri, vil be bystyret trekke tilbake tillatelsen SIAN har fått til å holde stand på Tøyen 28. september. Foto: Rødt

— Viktig å stå sammen mot hat og rasisme

Mobasheri håper den tverrpolitiske markeringen etter moskéskytingen i Bærum kan være med på å vise hvor viktig det er å stå sammen og si nei til spredning av hat i byen.

— Rasisme er ikke et legitimt politisk standpunkt, det er hatytringer. Ingen skal kunne trakassere, skremme og piske opp gruppemotsetninger under dekke av ytringsfrihet. Ved å legge til rette for slike grupper å spre sin hatefulle propaganda legger Oslo kommune til rette for angrep på prinsippene de hevder å forsvare, nemlig en inkluderende og rasismefri by, mener Rødt-lederen.

VårtOslo har forsøkt å få en kommentar fra ledelsen i SIAN, men har ikke lykkes med dette.

Powered by Labrador CMS