Opplandsgate 2 på Vålerenga er en av byens verneverdige bygårder som står og forfaller. Nå vil politikerne i bystyret har bedre vern av byens verneverdige bygårder. Foto: Kristine Fidje Olsen

Rødt: – Gårdeiere som spekulerer i å la sine verneverdige bygninger forfalle, bør fratas eiendomsretten

Bystyret, minus Frp, mener staten må komme opp med bedre verktøy for å hanskes med "vanskelige" gårdeiere som ikke vil ta vare på sine gamle bygårder.

Publisert

Den vernede bygården i Opplandsgate 2 på Vålerenga har stått og forfalt i en årrekke. Gårdeier Hans Martin Skoglund nekter å utføre utbedringsarbeider på gården. Han vil heller rive den og bygge en ny bygård.

– Når du sier ordet bevaringsverdig reiser håra seg på armene. Det er det mest idiotiske jeg vet om. Helt kokkelimonke, har han uttalt til Dagsavisen, om gården på Vålerenga.

Bygården er ikke enestående. Verneverdige bygårder står og forfaller flere steder i byen. Onsdag kveld ble Opplandsgate 2 og andre, verneverdige og forfalne bygårder et tema i bystyret.

Ønsker avtale med gårdeieren

Debatten kom etter et forslag fra Venstre-representantene Espen Ophaug og Hallstein Bjercke om å få til en utbedringsavtale med gårdeieren i Opplandsgate 2.

— Nå er det på tide at det gjøres noe for å verne om kulturminnene i byen. Derfor er det verdt å forsøke å få til en avtale med gårdeier, sa Opphaug fra bystyrets talerstol.

Mange spekulerer i forfall

Venstre-politikeren mener det er på høy tide å gjøre noe.

Venstres Espen Ophaug etterlyser bedre vern for Oslos verneverdige bygårder. Foto: Jo Straube / flickr

— Flere steder i byen ser vi at gårdeiere lar gamle og staselige bygårder stå og forfalle. Nå er det på tide at vi får en debatt rundt hva vi kan gjøre for å forhindre denne utviklingen, sier Ophaug.

Han fikk sterk tverrpolitisk støtte for sitt ønske. Selv om forslaget om en utbedringsavtale med gårdeier ble stemt ned.

— Dessverre har vi begrensede muligheter til å foreta oss noe i slike saker. Her er det på tide at regjeringen gir oss større sanksjonsmuligheter, sier leder for byutviklingskomitéen, Victoria Marie Evensen (Ap).

Alle partiene i bystyret, minus Frp, stemte etter debatten for å be staten komme opp med bedre verktøy for å hanskes med "vanskelige" gårdeiere som ikke vil ta vare på gamle bygårdene de eier.

— Noen boligspekulanter er dritkjipe

Lengst i kritikken mot gårdeierne som lar sine verneverdige bygninger forfalle gikk Rødts Marit Halse. Hun stiller spørsmål ved om disse, i det hele tatt, bør få lov til å eie slike gårder.

� Mange boligspekulanter er utrolig kjipe, mener Rødts Marit Halse. Foto: Arnsten Linstad

— Noen boligspekulanter er kjipere enn andre. Enkelte utbyggere spekulerer i å la verneverdige bygg forfalle så lenge at de til slutt får lov til å rive dem for å bygge noe nytt, som gir større inntjening og fortjeneste. I mellomtida lar de gjerne folk bo i falleferdige og helseskadelige boliger, sier hun til VårtOslo.

Halse etterlyser dramatiske tiltak for å forhindre at gårdeiere, som eieren av Opplandsgate 2, får eie verneverdige bygg i framtiden.

— Slike gårdeiere er uegna til å eie og ha ansvar for andres bolig. Norge trenger en lov som fratar slike gårdeiere retten til å eie andres bolig. Vi i Rødt har i dette tilfellet mest tro på sanksjoner som virkelig svir i lommeboka på spekulative eiere, slår hun fast.

Byutviklingsbyråden: - Vi trenger flere verktøy

Byråd for byutvikling, Hanna Marcussen (MDG), er byråden med ansvar for å ta vare på byens vernede bygg. Hun mener kommunen i dag har alt for få og svake sanksjonsmidler. Hun er enig med bystyreflertallet, som nå etterlyser et bedre vern for disse byggene.

— Byens mange kulturminner trenger et mye sterkere vern. Derfor er jeg veldig glad for at bystyreflertallet går inn for at vi sender et brev til departementet hvor vi ber om bedre verktøy, sier byråden.

Powered by Labrador CMS