Hausmannskvartalet

Aktivistene fra Vestbreddden VelVel har fått tilbud om å kjøpe eiendommen fra Urbanium. Foto: Christian Boger

Urbanium truer beboerne i Hausmannskvartalet med utkastelse. Samtidig tilbyr de beboerne å kjøpe eiendommen

Publisert

Aktivistene i Hausmannsgate 40 trues med tvangsutkastelse. Nå tilbyr eiendommens eier, Urbanium, å la dem få kjøpe den for 11 millioner.

SISTE: Eiendomsselskapet Urbanium trakk i dag utkastelsesbegjeringen mot beboerne i Hausmannsgate 40.

Sagaen rundt eiendommene i Hausmannskvartalet ser ikke ut til å ta noen snarlig ende. I et møte mellom byrådsavdeling for byutvikling og Urbanium i begynnelsen av desember i fjor, foreslo eiendomsselskapet å selge bygningsmassen i Hausmannsgate 40 til dagens beboere.

Tilbud på 11 millioner
VårtOslo har fått tilgang til tilbudsdokumentet Urbanium har sendt beboerne. Her framgår det at Urbanium er villige til å selge eiendommen for 10 millioner kroner pluss omkostninger. Den totale salgssummen er i tilbudet stipulert til 11,1 millioner.

Espen A. Pay, administrerende direktør i Urbanium. Foto: Urbanium

— Urbanium mener det er en meningsfull løsning på konflikten rundt Hausmannsgate 40 at beboerne kan få overta råderetten til eiendommen, skriver administrerende direktør i Urbanium, Espen Pay, i tilbudsdokumentet.

Urbanium stiller krav til beboerne
For å kunne gjennomføre salget krever Urbanium at beboerne på eiendommen følger allerede gitte forutsetninger for å kunne overta eiendommen.

— Vestbredden VelVel må delta i den videre medvirkningsprosessen for miljøprogrammet i kvartalet. Videre må de etterleve spesifikke krav i kjøpskontrakten mellom Oslo kommune og Urbanium for å kunne overta kvartalet, understreker Pay.

Kommunen stiller krav før salg
Men også Oslo kommune stiller krav. I salgskontrakten med Urbanium krever de at eiendomsselskapet må legge frem en såkalt ferdigattest før de kan selge eiendommen videre. En ferdigattest er en bekreftelse på at bygget er ferdigstilt.

— Før vi kan vurdere ønsket om videresalg, er vi avhengige av å ha et forslag fra Urbanium på hvordan de mener bestemmelsene i salgskontrakten om videresalg kan oppfylles, sier kommunaldirektør for byutvikling, Geir B. Aga.

Det har ikke lykkes VårtOslo å komme i kontakt med Vestbredden VelVel for en kommentar til tilbudet fra Urbanium.

 

 

 

 

 

Powered by Labrador CMS