Leder for Rødt I Oslo, Siavash Mobasheri, mener det er en skandale at byrådet nå vurderer å tillate hjørnegården i Hausmanns gate 42. Foto: Elin Volder Rutle / Rødt

Rødt: — En skandale at byrådet vurderer riving av Hausmanns gate 42

� Det virker som om byrådet er villige til å kaste en god reguleringsplan ut av vinduet, i jakten på profitt for private bolighaier, sier Siavash Mobasheri, leder i Rødt Oslo.

Publisert

Hausmannskvartalet har i mange år vært et av byens mest omstridte kvartal. I 2016 fikk eiendomsinvestor Espen Pay og eiendomsselskpaet Urbanium kjøpe noen av tomtene i kvartalet av Oslo kommune for 30 millioner. Bakgrunnen for kjøpet var Urbaniums planer om å utvikle eiendommene til et byøkologsk eiendomskvartal.

Som en del av denne prosessen, var den opprinnelige planen å rive Hausmannsgate 40, hvor okkupantmiljøet Vestbredden Vel Vel holder til. Urbanium endret så mening og har utredet et boligkonsept som i stedet innebærer å rive hjørnegården i Hausmanns gate 42. Det har både byrådet og byantikvaren hittil vært skeptiske til.

Men i desember kom det fram i et notat til byutviklingskomiteen at byråd for byutvikling, Hanna Marcussen (MDG), muligens vil la utbyggeren få det som han vil. Løsningen med riving gjør det enklere for utbyggeren å bygge gården fra bunnen av, i stedet for å koste på en rehabilitering av dagens bygg. Vurderingen er at en riving vil øke sjansen for å få inn rimelige utleieboliger i kvartalet, noe som er et ønsket mål fra Marcussen.

— Dette er en skandale

Rødt har, som eneste parti i bystyret, hele tiden vært klare på at de ønsker å bevare bygningsmassen i Hauskvartalet. De reagerer sterkt på at byrådet nå vurderer å tillate riving.

— Det er en skandale at MDG og SV har vært med på å selge, og nå muligens vil rive et byøkologisk kulturkvartal, sier leder for Rødt i Oslo, Siavash Mobasheri, til VårtOslo.

Han mener en tillatelse til salg fra byrådet bryter med regler og vedtak.

— Byrådet vurderer å gi tillatelse til en riving av hjørnebygget. Blir det vedtatt å rive er dette et brudd med et bystyrevedtak og sannsynligvis også kommunens salgsreglement. Byrådet har planlagt å løse dette i byutviklingskomiteen, der AP og MDG har flertall selv, sier en oppgitt Mobasheri.

— Byrådet raserer et økologisk kulturkvartal

Da salget til Espen Pay og hans selskap Urbanium ble vedtatt i bystyret, ble det gjort med en forutsetning om at kvartalet skulle utvikles som et økologisk kulturkvartal, i samsvar med reguleringsplanene for strøket. Rødt-lederen mener denne forutsetningen, med byrådets vedtak, vil bli lagt død.

Byrådet vil nå la utbygger Urbanium rive den verneverdige hjørnegården i Hausmanns gate 42. Foto: Ann Bækken / flickr

— Vi kan slå fast at det rødgrønne byrådet raserer et byøkologisk kulturprosjekt ved riving av Hausmanns gate 42. Ikke bare bryter dette med deres egne idealer om små idealistiske
prosjekter, byøkologi, demokrati og mangfold i byen. Det bryter også med løftene de har gitt og standpunkter de har stått for, vel å merke før de kom til makta.

Rødt-politikeren er skuffet over samarbeidspartiene, spesielt MDG og SV.

Les også: Urbanium truer beboerne i Hausmannskvartalet med utkastelse. Samtidig tilbyr de beboerne å kjøpe eiendommen

Mener reguleringsplanen ikke følges opp

Som et ledd i bystyrets salg av Hauskvartalet, ble det lagt føringer på at eiendommen skulle utvikles som en helhet. Dette mener Mobasheri er en drøm en kan legge død.

— Når en ser på planene for kvartalet, fra den private utvikleren Urbanium, er disse ikke i nærheten av å møte de føringene som ligger i reguleringsplanen for kvartalet, sier Mobasheri.

Han er ikke veldig imponert over muligheten dagens beboere i, og brukere av, kvartalet har hatt til å bli med på avgjørelser. Det var en forutsetning som lå til grunns ved bystyrevedtaket om eiendomssalget.

— Urbanium ønsker i liten grad å legge til rette for at det utvikles små og billige utleieboliger i kvartalet. Samtidig er det svært lite som tyder på at firmaet har noen som helst plan om å inkludere beboerne og brukerne av kvartalet, slik det kreves i reguleringsplanen. Alt i alt kan det virke som om byrådet er villige til å kaste en god reguleringsplan ut av vinduet i jakten på profitt for private bolighaier, konstaterer en opprørt Rødt-leder.

Ber kommunen ta tilbake eiendommen

Når reguleringsplanen ikke ser ut til å bli oppfylt, mener Mobasheri og Rødt det er på høy tid at kommunen tar tilbake eiendommen fra den private utbyggeren.

� Kommunen bør ta tilbake eiendommene i Hauskvartalet, mener leder for Rødt i Oslo, Siavash Mobasheri. Foto: Elin Volder Rutle / Rødt

— Formålet med salget var at reguleringsplanen skulle oppfylles. Når Espen Pay i dag verken er interessert i å oppfylle reguleringsplanen eller holde tidsfristene, har han brutt kontrakten. En naturlig konsekvens bør være at eiendommene går tilbake til kommunen, sier Siavash Mobasheri.

For å følge opp saken, vil Rødt framme et privat forslag hvor de ber byrådet sikre at reguleringsplanen for Hauskvartalet oppfylles i sin helhet. Samtidig ber de om at byrådet igangsetter en kommunal overtakelse av eiendommene i Hauskvartalet, på bakgrunn av mislighold av kontrakt og tidsbestemmelser, samt motarbeidelse av reguleringsbestemmelsene.

— Vi forventer at SV og MDG stiller seg bak dette forslaget, sier Rødt-lederen.

Byrådet har ikke sagt ja til riving

Byrådssekretær for byutvikling, Rasmus Reinvang (MDG), sier til VårtOslo at Mobasheri nå forskutterer en avgjørelse, som ennå ikke er tatt. Han sier byråd Marcussen kun har orientert byutviklingskomiteen om en henvendelse fra utbyggeren. I henvendelsen sier utbyggeren at det ikke er mulig å bygge billige boliger uten å rive hjørnegården.

� Vi har ikke vedtatt å la Urbanium få rive Hausmanns gate 42, sier byrådssekretær Rasmus Reinvang (MDG). Foto: MDG Grünerløkka

— Med respekt å melde, så virker det som om Mobasheri ikke har satt seg særlig godt inn i denne saken. Det er på ingen måte tatt noen beslutning om å rive Hausmanns gate 42, som for øvrig har stått plombert og vært tom i årevis. Selve kvartalet har de senere årene blitt revitalisert, med det nye bar- og konsertstedet Hærverk og det alternative kinomiljøet Vega Scene. Hauskvartalet er, etter mange år, nå i gang med å ta neste skritt som et levende byøkologisk kuturkvartal, sier Reinvang.

— Boligdelen i kvartalet mangler

Han understreker at byrådet gleder seg til å få på plass hele kvartalet.

— Nå er det boligdelen av kvartalet som mangler. Der er det en diskusjon om hvordan vi best kan legge til rette for rimelige boliger. Primært er ønsket å få til både bevaring og rimelige boliger, men som byråden har sagt, kan det det være nødvendig å gjøre avveininger. Det vil prosessen videre vise. Vår holdning er at Urbanium skal oppfylle kravene i kontrakten. Naturligvis følger vi lover og regler.

— Neste skritt i prosessen er at Urbanium leverer et forslag om boligutvikling på de resterende tomtene. Disse vil fagetatene i kommunen vurdere og behandle, for å finne best mulige løsninger. Skulle det komme forslag om å rive Hausmanns gate 42, blir dette nok i form av en reguleringssak som må på høring. Til syvende og sist er det bystyret som avgjør saken, konstaterer byrådssekretæren.

Urbanium tilbakeviser kritikk

Daglig leder i Urbanium, Espen Pay. Foto: Urbanium

Eiendomsinvestor og daglig leder Espen Pay i selskapet Urbanium stiller seg uforstående til den kraftige kritikken fra Rødt. Og avviser at de ikke møter føringene som er lagt i den vedtatte reguleringsplanen.

— Etter vår oppfatning oppfyller både Vega Scene, som er ferdigstilt, og de planlagte prosjektene intensjonene i reguleringsplanen på en god måte, skriver Espen Pay og Urbanium i en epost til VårtOslo.

Pay imøtegår også Rødt og Siavash Mobasheris påstand om at det ikke legges opp til bygging av små og billige boliger i kvartalet.

— Vi er ikke helt sikker på om vi forstår hva Rødt mener med den påstanden. Vi mener at prosjektet HABITAT HAUS, omforent i medvirkningsprosessen av 2017 og som vi ønsker å realisere på Brenneriveien 1 og Hausmanns gate 42, nettopp vil tilrettelegge for bygging av små og rimelige enheter med enkel standard. Og i tillegg større fellesarealer tilrettelagt for sambruk. Dette helt i tråd med reguleringsplanens formål om enkel standard og målsetningene i miljøprogrammet om deling og sambruk, sier Espen Pay.

— Alle frister overholdt

Den daglige lederen i Urbanium stiller seg også uforstående til at beboere og brukere av kvartalet ikke har fått medvirke i prosessen.

— Det har vært medvirkningsprosesser både for utviklingen av Vega Scene, i forbindelse med arkitektkonkurransen for boligdelen, samt en meget omfattende medvirkningsprosess for utarbeidelsen av miljøprogrammet for Hauskvartalet, mener Espen Pay.

— De eksterne ressursene som har kompetanse på medvirkning, og som vi har benyttet for å få bistand til gjennomføringen av medvirkningsprosessene, har uttalt at de aldri har vært med på en så omfattende medvirkningsprosess som den som er gjennomført i dette kvartalet. Neste steg for oss, når vi prosjekterer boligene, er å legge opp til ytterligere medvirkning med nettopp de fremtidige beboerne, skriver Urbanium og Pay i sitt svar.

Pay avviser også at Urbanium har brutt tidsfrister, slik Rødts Siavash Mobasheri hevder.

— Vi har fulgt opp de krav som stilles i reguleringsplanen. Når det gjelder tidsfristene i kjøpskontrakten med kommunen, kan vi ikke kommentere annet enn at det per i dag ikke er noen tidsfrister som er brutt. Vi kan for øvrig legge til at Vega Scene, med opprinnelig frist for ferdigstillelse innen sommeren 2022, ble ferdigstilt rett før jul 2018, sier Espen Pay.

Powered by Labrador CMS