Byråd Sunniva Holmås Eidsvoll (SV) (innfelt) håper utprøvingen Oslo-elever nå inviteres med på, kan føre til en permanent løsning som gjør at skoleeksamen ikke lenger er nødvendig.
Byråd Sunniva Holmås Eidsvoll (SV) (innfelt) håper utprøvingen Oslo-elever nå inviteres med på, kan føre til en permanent løsning som gjør at skoleeksamen ikke lenger er nødvendig.

Oslo-elever skal teste ny løsning: – Håper dette kan erstatte eksamen

– Prøver og eksamen er en av de største stressutløsende faktorene i skolen og derfor var det veldig enkelt å beslutte at dette skal Oslo være med på, sier skolebyråden.

Publisert

Oslo-skoler kan i løpet av dette skoleåret nemlig delta i en nasjonal utprøving av en ny ordning som på sikt vil kunne erstatte eksamen ved bruk av langstidsoppgaver.

Byrådsavdelingen i Oslo kommune opplyser dette i en pressemelding tirsdag ettermiddag.

Det er videregåendeelever i fagene matematikk 1P-Y, biologi 2 og politikk og menneskerettigheter som skal få bryne seg på langtidsoppgaver i første omgang.

Frist i september

Det er Utdanningsdirektoratet som har tatt initiativ til prosjektet, der testperioden vil gå fra januar til april neste år.

Skoleeiere i hele landet har blitt inviterte til å delta i utprøvingen. Utdanningsetaten i Oslo har fått oppdraget med å invitere videregående skoler i kommunen til å delta. De skolene som har ønske om å delta, har frist på seg til innen 15. september med å melde seg på.

«Oppgaven skal vurderes av to lærere, for eksempel elevens faglærer og en annen lærer ved skolen eller en annen skole. Deltakende skoler må også delta i en ekstern evaluering av prosjektet», heter det i pressemeldingen.

Her opplyses det også at dersom faglæreren finner det relevant, kan langtidsoppgaven inngå som en del av undervisningsvurderingen i faget.

Håper på permanent ordning

– Jeg vil at osloskolen skal bidra til mer kunnskap om hvordan eksamen og vurdering kan gjøres på måter som bidrar til mer læring, mindre stress og press, og er mer forutsigbare for elevene. Prøver og eksamen er en av de største stressutløsende faktorene i skolen og derfor var det veldig enkelt å beslutte at dette skal Oslo være med på, sier byråd for oppvekst og kunnskap, Sunniva Holmås Eidsvoll (SV), i pressemeldingen.

Byråden mener bruk av langtidsoppgaver vil bidra til mer rettferdig vurdering av elevene enn det dagens skoleeksamen gjør.

– Med en slik vurderingsform får de vist helheten av det de faktisk kan. Jeg håper at dette kan bli en permanent ordning, og i fremtiden erstatte dagens eksamen, fortsetter Holmås Eidsvoll.

– Elevene våre fortjener et mer rettferdig og helhetlig vurderingssystem slik at de blir motivert for å jobbe godt med skolearbeidet og lære mer, avslutter hun.

Powered by Labrador CMS