Sammia Naz Zaeem og Athithan Kumarasamy i Rødt Stovner tok initiativ til ny avstemming om beboerparkering i bydelen.

Tapte ny beboerparkering-avstemming: - Nå må folk i Stovner våkne og se hvem som er i ferd med å lure dem og gjøre dem enda fattigere

Voldsomt engasjement og frustrasjon rundt saken gjorde at Rødt Stovner på nytt stilte forslag om avskaffelse av beboerparkering. — Parkeringsreglene er en pest og plage for folk som bor i Stovner, mener Sammia Naz i bydelsutvalget for Rødt Stovner.

Publisert

Bydel Stovner innførte beboerparkering i noen veier allerede i 2018. Bydelen har vedtaksmyndighet, og i møte i bydelsutvalget onsdag kveld ble det fremmet nytt forslag om å avskaffe den betalte parkeringen. Det samme forslaget ble nedstemt ved behandling i desember.

Èn endret mening, men det hjalp ikke

Sammia Naz sier til VårtOslo at det forslaget ble stilt av henne og ferske partikollega Athithan Kumarasamy. Hun forteller at et voldsomt engasjement og frustrasjon rundt saken, blant annet på facebooksiden «Vi som er imot beboerparkering», gjorde at de ønsket å stille forslaget på nytt.

Kumarasamy stemte mot forrige gang, men har siden skiftet mening og meldt overgang fra Arbeiderpartiet til Rødt. Det hjalp ikke, for forslaget falt likevel, men èn stemme.

Sammia Naz i Rødt Stovner har lite til overs for beboerparkering og meningsmotstandernes argumentasjon.

Mindretallet, bestående av Høyre, Fremskrittspartiet og Rødt (7 stemmer) tapte avstemmingen. Flertallet består av Arbeiderpartiet, Miljøpartiet de Grønne og Sosialistisk venstreparti (8 stemmer).

— Beboerparkering en pest og en plage

— Reglene for beboerparkering er en pest og plage for folk som bor i Stovner. Hva tjener vi på dette annet enn mange misfornøyde innbyggere, spør Sammia Naz og følger opp:

— Vi lurer på om representantene for AP, SV og MDG bor i vår bydel. Vi kjenner oss ikke igjen i det bilde som tegnes av dem.

Hun mener at argumentet «å få bort fremmedparkeringen» ikke holder. Ifølge Naz er det ikke folk fra andre bydeler som parkerer bilene sine i bydelen. Noen parkerer biler og tyngre kjøretøy som de bruker i jobben, noe hun mener er eneste mulighet for mange.

Naz trekker fram at kollektiv-tilbudet er så dårlig at mange må ha bil for å kjøre til barnehage og jobb.

— De kjører gamle biler og betaler dyrt for å kjøre i Oslo. Beboerparkeringen pålegger ytterligere kostnad for mange som allerede ligger langt ned på rangstigen, sier hun.

— Og slektninger som besøker sine syke pårørende må betale for å stå parkert. Det samme må eksempelvis trenere til idrettslagene.

Arbeiderpartiet ønsker at saken skal behandles i Arbeidsutvalget. Naz mener dette ikke har noen hensikt og bare trenerer saken i en tid hvor det haster å redusere kostnadene for folk.

Powered by Labrador CMS