DEBATT

– Det rødgrønne byrådet har ikke prioritert St. Hanshaugen og partiene som har styrt til bydelen til nå, har ikke klart å prioritere å sette det viktigste først, mener Håkon Andreas Flydal, Vegard Rødseth Tokheim og Marianne Wætnes Røiseland, i bydel St. Hanshaugen Høyre.

– St. Hanshaugen trenger trygg styring

– St. Hanshaugen bydel har gått fra et overskudd på 35,5 millioner før forrige valg til et underskudd som vil bli 22 millioner ved årets slutt. Hvor forsvant nesten 60 millioner kroner på venstresidens vakt?

Publisert

De nære tjenestene som hjemmehjelpen, barnehagen, sykehjemmet, ungdomsklubben, helsehjelp, sosialstøtte, BPA eller barnevernet drives av bydelene. Mye av det mest intime, vanskelige og nære man trenger fra Oslo kommune får man i den bydelen man bor.

Det krever samtidig at de økonomiske musklene til å drive en bydelsøkonomi forvaltes av ansvarlige bydelspolitikere. Ved sist økonomistatus er bydel St. Hanshaugen nå i underskudd med over 11 millioner kroner. Hadde posisjonen i bydelen hørt på Høyres anmodninger i budsjettprosessene hadde vi nå istedenfor hatt et lite overskudd.

Fra overskudd til underskudd

Da Høyre ved sist lokalvalg på St. Hanshaugen måtte gi fra oss styringen til de rødgrønne partiene, ga vi dem et overskudd på ca. 35,5 million kroner. De pengene er nå brukt opp med et rødt underskudd på 11 millioner. Om det fortsetter slik, vil bydelen bli satt under økonomisk administrasjon.

Det viktigste man kan gjøre for å sikre et godt kvalitetstilbud til våre over 40 000 innbyggere og flere enn 900 ansatte, er å drifte bydelsøkonomien ansvarlig.

Det finnes ikke en erstatter for hjemmehjelpen, og vi bør ikke ha en bydel som må la viktige stillinger i hjemmehjelpen eller barnevernet så ubesatt fordi man ikke har råd. I møte med ungdom som sliter er det heller ikke rett medisin å legge ned ungdomsklubbene eller -tilbudene. 

Da må vi våge å prioritere på en slik måte som står seg over tid. Det har Høyre gjort i bydelen i alle år.

Manglende overføringer fra byrådet

Det er litt feil å peke på at de på venstresiden i bydelen har all skyld. De manglende overføringene fra de rødgrønne i byrådet har også betydd mye for den økonomiske situasjonen St. Hanshaugen står i. Det er nok heller ikke en situasjon som er unik for bydel St. Hanshaugen.

Istedenfor har byrådet brukt milliarder på å kjøpe 3000 barnehageplasser og samtidig legge ned 4000 barnehageplasser. De har altså brukt milliarder av Oslo-folks lønn til å skaffe netto 1000 barnehageplasser mindre enn i 2015. Samtidig brukes det også én milliard mer på kommunalt byråkrati fra Rådhuset nå enn for bare åtte år siden. 

Det har også vært store overskridelser på Fornebubanen og ny vannforsyning, samtidig som man har satset store millioner på ulike mer eller mindre vellykkede prosjekter. Kostnadssprekkene på nye Tøyen, Manglerud og Stovner bad blir også på flere hundre millioner.

Prioriterer prestisjeprosjekter over de eldre

I bydel St. Hanshaugen har byrådet et prestisjeprosjekt med å bygge opphevede sykkelfelt i Ullevålsveien, der det allerede finnes sykkelvei, til nær 100 millioner kroner. Det er rundt 100 000 per meter. Hver tiende meter man går opp St. Hanshaugen tilsvarer omtrent en sykehjemsplass. 

Hadde byrådet faktisk klart å prioritere de eldre, de små og de sårbare så hadde ikke pengene blitt brukt opp på prestisjeprosjekter.

Oslo kan få politikere som velger det viktigste først. Da vil vi jobbe for en eldreomsorg å være stolt av, et barnevern som kan ta seg av de mest sårbare og en førstelinje som kan tilby god helsehjelp enten du er en vordende mor eller ungdom som sliter psykisk.

Det rødgrønne byrådet har ikke prioritert St. Hanshaugen og partiene som har styrt til bydelen til nå, har ikke klart å prioritere å sette det viktigste først. Høyre skal bruke pengene på gode tjenester for innbyggerne og sikre arbeidsplassene for de ansatte gjennom trygg økonomisk styring.

Powered by Labrador CMS