DEBATT

Hvilket offentlig kommunikasjonsmiddel skal da ta unna for befolkningsveksten på 40-50 000 innbyggere som vil komme med byggingen av 12 000 nye boliger i Søndre Nordstrand? spør skribenten.

– Den største veksten rundt Oslo skjer i øst og sør. Likevel går samferdsels-milliardene vestover

Byggingen av Fornebubanen kan koste 31, 5 milliarder. Nye Majorstuen stasjon kan koste fem milliarder. Til sammen nærmer det seg 40 milliarder til utbygging vestover. Jeg lurer på når milliardene skal regne over Oslo Øst.

Publisert

Rosenholm skal bygges ut, for der går toget, men togskinnene ligger helt i ro, og det beskriver kollektivsatsingen i øst på en god måte.

Trikken har stoppet for godt på Ljabru. T-banen skal ikke videre fra Mortensrud. Det nye toget fra Oslo S til Ski går i en lang tunnel uten stopp.

Hvilket offentlig kommunikasjonsmiddel skal da ta unna for befolkningsveksten på 40-50 000 innbyggere som vil komme med byggingen av 12 000 nye boliger i Søndre Nordstrand? Og hvordan skal veksten utenfor Oslo fanges opp?

Oslo har lite areal, og en del av de som på ulike måter sogner til Oslo, vil gjerne bo utenfor kommunegrensen. Pendlerstrømmen kan snus, men det krever at gode kollektive løsninger vokser videre fra ytre by.

Fornebubanen koster

Byggingen av Fornebubanen kan koste opp mot 31, 5 milliarder kroner. Det er antatt at byggingen av nye Majorstuen stasjon vil koste fem milliarder. Til sammen nærmer det seg 40 milliarder til utbygging vestover. En viss relevans har det, men hvem hevder de to utbyggingene er like relevante for alle sider av byen? Jeg lurer på når milliardene skal regne over Oslo Øst.

Fornebubanen er et godt eksempel på samarbeid over kommunale grenser, men det er ingen grunn til at denne utviklingen bare skal skje vestover. Lørenskog, Lillestrøm, Nordre Follo og Spydeberg er fire landets raskest voksende kommuner. To av dem ligger i sørøst.

Tenk utover Oslos grenser

En utvikling av Oslo vil derfor måtte skje ved samferdselsløsninger mot Oslos sørligste bydel og de raskt voksende nabokommunene, der ikke alle nybyggerfelt har togskinner.

Samferdselsløsninger med et helhetlig områdeperspektiv må arbeides fram, slik at nye boliger, arbeidsplasser og offentlige tjenester tjener hele regionens interesser på en god måte.

Å tenke ut over Oslos kommunegrenser er derfor av sentral betydning for å utvikle hovedstadsregionen. Hvilke store samferdselsutbygginger kommer du på i Oslo øst? Tenkte meg det.

Powered by Labrador CMS