Oslo 20231011. Fosen-aksjonister demonstrerer inne på Stortinget. 11. oktober er det 2 år siden Fosen-dommen falt og den norske Høyesterett slo fast at vindturbinene på Fosen strider med urfolks rettigheter og menneskerettighetene.
Fosen-aksjonister demonstrerer inne på Stortinget. 11. oktober er det 2 år siden Fosen-dommen falt og den norske Høyesterett slo fast at vindturbinene på Fosen strider med urfolks rettigheter og menneskerettighetene.

Fosen-demonstrasjon inne på Stortinget – joiket i vandrehallen

Deler av Karl Johans gate er sperret. 20 andre har kommet seg inn på Stortinget. Onsdag morgen startet demonstranter en ny Fosen-aksjon for å markere at det er to år siden Høyesterettsdommen. 

Publisert

– Tenk at vi har måttet samles igjen fordi staten ikke respekterer våre rettigheter. Det er helt sinnssykt, sa kunstner og reindriftssame Mihkkal Hætta til demonstrantene tirsdag morgen.

De startet aksjonen med å sperre av krysset der Karl Johans gate og Rosenkrantz' gate møtes utenfor Stortinget. Der ble det satt opp en lavvo.

Mihkkal Hætta har bodd i en lavvo utenfor Stortinget siden 11. september. Han får selskap av en rekke andre demonstranter når det nå skal lages en lavvoleir langsmed Stortinget fra Akersgata til Rosenkrantz' gate.

Aksjonen markerer at det er to år siden Høyesterett slo fast at vindturbinene på Fosen strider med urfolks rettigheter og menneskerettighetene.

Oslo 20231011. Fosen-aksjonister demonstrerer med å sette opp en lavvo i et kryss i Karl Johans gate i Oslo sentrum. 11. oktober er det 2 år siden Fosen-dommen falt og den norske Høyesterett slo fast at vindturbinene på Fosen strider med urfolks rettigheter og menneskerettighetene.
Fosen-aksjonister demonstrerer med å sette opp en lavvo på Karl Johan.

– Herfra flytter vi oss faen ikke

– Det haster mer enn noen gang å tvinge regjeringen til å handle, sier aksjonistenes talsperson, Ella Marie Hætta Isaksen.

– Når staten ikke følger sin egen lov og ikke respekterer en enstemmig høyesterettsdom, har vi i praksis ingen rettsstat. Ingen innbyggere i Norge kan da være trygge på egen rettssikkerhet. Det er derfor dette ikke bare er en sak som angår reindriftssamer på Fosen, og oss samer som har møtt opp her, men den angår absolutt oss alle, sier Isaksen.

Hun sier at aksjonistene er forberedt på å bli værende på Karl Johan lenge.

– I dag har vi derfor blokkert Norges mest travle og kjære gate. Her på Karl Johan, selve hovedpulsåren i Oslo, har vi tatt denne saken dit den hører hjemme. I fanget på det norske storsamfunnet, sier Isaksen.

– Herfra flytter vi oss faen ikke, sier hun.

Oslo 20231011. 11. oktober er det 2 år siden Fosen-dommen falt og den norske Høyesterett slo fast at vindturbinene på Fosen strider med urfolks rettigheter og menneskerettighetene.
Talspersonen for Fosen-aksjonen Ella Marie Hætta Isaksen (midten) demonstrerer inne på Stortinget.

Onsdag formiddag satte hun og 19 andre aktivister seg ned i vandrehallen på Stortinget og joiket i protest, etter invitasjon fra Rødts Geir-Asbjørn Jørgensen.

– Ikke aktuelt med riving nå

Onsdag skriver olje- og energiminister Terje Aasland i et innlegg på Facebook at han ikke vil forskuttere utfallet i saken.

– Men riving av samtlige vindturbiner på Fosen nå, slik demonstrantene krever, er ikke aktuelt. Dette er heller ikke et sannsynlig utfall verken av en vedtaksprosess eller en meklingsprosess, skriver Aasland.

Han understreker likevel at han forstår at fortvilelsen blir ekstra stor når det tar tid å finne en god løsning.

Støre beklaget

Det var 11. oktober i 2021 at Høyesterett slo fast at konsesjonene som ble gitt i forbindelse med byggingen av to vindkraftverk på Fosen, Roan og Storheia, strider mot minoritetsvernet til reindriftssamene på Fosen.

Den 23. februar i år, etter 500 dager uten en løsning, gikk aktivister fra Norske Samers Riksforbund og Natur og Ungdom til aksjon og okkuperte inngangspartiet til Olje- og energidepartementet og flere andre departementer. Der fikk de blant annet selskap av den svenske klimaforkjemperen Greta Thunberg.

Oslo 20231011. Fosen-aksjonister demonstrerer ved å sperre et kryss i Karl Johans gate i Oslo sentrum. 11. oktober er det 2 år siden Fosen-dommen falt og den norske Høyesterett slo fast at vindturbinene på Fosen strider med urfolks rettigheter og menneskerettighetene.Foto: Javad Parsa / NTB

Statsminister Støre og olje- og energiminister Aasland beklaget etter fire dager med aksjoner menneskerettighetsbruddene på Fosen og lovet fortgang i prosessen.

Mekling mellom partene

Tirsdag møtte Fosen-aksjonistene igjen Støre. Det møtet ga ingen avklaring om vindturbiner eller reinbeite.

– Vi håpet at Støre ville fortelle oss noe nytt, gi oss noen nye løfter eller vise en forståelse, men det opplever vi ikke at han ga eller hadde, sa Ella Marie Hætta Isaksen til NTB etter at møtet var slutt.

I mai satte Olje- og energidepartementet inn riksmekler Mats Ruland for å mekle mellom partene i Fosen-saken. Partene er reindriftsutøverne, staten og de to vindkraftselskapene Roan Vind og Fosen Vind.

Ruland sa til NRK tirsdag at det har vært flere møter og at det er planlagt flere fremover.

Han vil ikke si noe mer om fremdriften i forhandlingene, som er taushetsbelagte.

– Det er veldig vanskelige spørsmål å løse, og interesser som har stor betydning for alle tre parter, sier Ruland, som er engasjert som privatperson som mekler med erfaringen som Riksmekler.

Får støtte

Naturvernforbundet gir full støtte til aksjonistene.

– Vi står sammen med reindriften og samene. Fosendommen må respekteres, vindturbinene må rives, og området må tilbakeføres til reineierne og naturen, sier leder Truls Gulowsen.

Også Rødt uttrykker sin støtte til aksjonen.

– Demonstrantene har rett. I dag er det to år siden Høyesteretts dom falt, og regjeringen har fortsatt ikke revet turbinene på Fosen. De har ikke gjort annet enn å trenere saken. Vi har et pågående menneskerettighetsbrudd, der rettsstatens prinsipper ikke respekteres, sier stortingsrepresentant Sofie Marhaug.

Powered by Labrador CMS