Palestina telt utenfor Stortinget
Palestina-aktivistene tenner lys for sine nære og kjære i Gaza.

– Deres langvarige og permanente tilstedeværelse på plassen griper inn i andres mulighet til å fremføre ytringer der

I 47 dager har aktivister holdt stand på Eidsvolls plass i Palestina-teltet. I bitende vinterkulde har de forsøkt å synliggjøre folkemordet i Gaza. Nå kan de bli tvangsfjernet. Stortingets presidentskap har fått nok.

Publisert

Palestina-teltet ble satt opp 11. november for å informere nordmenn om folkemordet i Gaza, legge press på norske myndigheter og for å komme sammen i sorgen over tapene på Gaza-stripen.

Etter gjentatte anmodninger fra både Stortinget og politiet om å fjerne seg, risikerer aksjonistene nå å bli tvangsfjernet.

Palestina-teltet har fem krav tilhørerne av teltet er enige om. Dette er at Norge må:

  • Fordømme alle krigsforbrytelser
  • Stanse folkemordet i Palestina
  • Stanse salg av norske våpen til Israel
  • Anerkjenne Palestina nå
  • Sanksjonere mot Israel nå
Palestina telt utenfor Stortinget
Inne i teltet har de palestinske pårørende tatt vare på hverandre i den tunge tiden.

Brutale inntrykk

VårtOslo har møtt flere av aktivistene ved flere anledninger, men ingen av dem ønsker å stå frem med navn og bilde.

Under samtale med VårtOslo natt til første juledag, kom det frem at flere av aktivistene har følt seg glemt av norske myndigheter, av det norske folk. Aktivistene viste da en rekke videoer og flere bilder fra Gaza.

Et av bildene viste flere barnelik lagt i samme kiste. Det var ikke bare en kiste, men flere kister bortover. I fraværet av nok kister, blir barnelikene stuet sammen. I en annen video skjelver en liten jente, sannsynligvis i sjokk. Kroppen hennes er dekket av et teppe, så det er ikke mulig å se hvor skadet den lille jenta er.

Flere av aktivistene i Palestina-teltet har opplevd betydelige personlige tap. Gjennom samværet i teltet, har de kunnet støtte hverandre.

Palestina-teltet foran Stortinget
«Stopp Israels folkemord», står det med store bokstaver på teltet foran Stortinget.

Har passet på teltet natt og dag

Hver natt siden teltet ble ført opp foran Stortinget har noen sovet i teltet, selv om det har vært en veldig kald periode i hovedstaden. Selv om den provisoriske ovnen i teltet gir god varme, så er det fortsatt kaldt og rått. 

Aktivistene forteller VårtOslo at de må passe på, så leiren deres ikke blir angrepet. Aktivistene har meldt om skremmende episoder som har skaket dem opp. Hendelsen skjedde utenfor teltet senest tirsdag. Politiet bekrefter og forteller følgende til VårtOslo:

«Politiet fikk i går melding om håndgemeng på Eidsvolls plass, etter at en person oppsøkte teltet som pro-palestinske demonstranter har satt opp utenfor Stortinget. Videomaterialet viser at det ikke kommer slag fra noen av partene.

Palestina-teltet foran Stortinget
I 47 dager har Palestina-aktivistene holdt ut i bitende vinterkulde.

Fornærmede er en pro-palestinsk demonstrant. Mistenkte er en utenlandsk statsborger fra et europeisk land. Det framstår som om mistenkte oppsøkte teltet noe tilfeldig.

Mistenkte ble bortvist i 72 timer, og det ble opprettet sak på ordensforstyrrelse og skadeverk. Det vil foretas en vurdering av en politijurist på hvorvidt mistenkte skal få forelegg. Fornærmede ble kjørt til legevakta for en sjekk».

Risikerer tvangsfjerning

Ifølge Stortinget har ikke aktivistene søkt om å få sette opp telt på Eidsvolls plass eller om å holde noen form for aksjon der. Både Stortinget og politiet har nå bedt aktivistene om å fjerne teltet. Dette bekreftes også av aktivistene selv.

På spørsmål om de vil gjøre motstand om de blir tvangsfjernet, svarer aktivistene nei.

– Vi er fredsaktivister. Hvis vi blir fjernet med tvang, vil vi ikke gjøre motstand.

Men aktivistene mener samtidig det er uheldig om de tvangsflyttes nå, rett etter angrepet.

Palestina telt utenfor Stortinget
Noen av de over 20.000 døde er det hengt opp bilde av på plakater.

Har bedt politiet om bistand

Ifølge Stortinget har aktivistene flere ganger blitt bedt om å fjerne telt, plakater og å forlate plassen.

– Den aktuelle gruppen har ikke søkt om tillatelse til bruk av plassen, og den permanente tilstedeværelsen innebærer kontinuerlig brudd på flere bestemmelser i Stortingets regler for gjennomføring av markeringer på plassen, sier administrerende direktør for Stortinget, Kyrre Grimstad.

Det skal ha vært tilnærmet daglig kontakt og muntlig dialog mellom personene i teltet på Eidsvolls plass og Stortingets administrasjon. Ifølge Grimstad har samtalene blitt holdt i en respektfull og vennlig tone.

– Demonstrantene har hatt rikelig med tid til å fremføre sitt budskap, og deres langvarige og permanente tilstedeværelse på plassen griper inn i andre aktørers mulighet til å fremføre sine ytringer der.

Stortinget natta og vinter
Stortingets presidentskap sier de både muntlig og skriftlig har bedt aksjonistene i Palestina-teltet om å fjerne seg. Nå har de bedt politiet om å sørge for at det skjer.

– Andre som vil fremføre sine ytringer vil ufrivillig kunne bli identifisert med deres budskap. Dette kan føre til at andre begrenser sine markeringer eller helt avstår fra å benytte sin ytrings- og forsamlingsfrihet på plassen.

Stortingets administrasjon ba derfor politiet 2. januar om bistand til avslutning av markeringen og fjerning av gjenstander på plassen. Politiet avgjør hva som skjer videre.

Bekrefter anmodningen fra Stortinget

Politiet bekrefter at de har fått en anmodning fra Stortinget om å sørge for at demonstrantene fjerner seg.

– Vi har mottatt en anmodning fra Stortinget som ønsker at demonstrantene nå fjerner seg. Politiet har anmodningen til vurdering. Politiet har hatt løpende dialog med aksjonistene. De har blitt bedt om å frivillig forlate plassen, sier Martin Strand, leder av felles enhet for operativ tjeneste i Oslo politidistrikt.

– Hva som gjøres videre dersom ikke demonstrantene fjerner seg frivillig, må vi komme tilbake til.

VårtOslo har spurt politiet om det er brukt ansatte med relevant traumekompetanse i møte med aktivistene, siden flere av dem fremstår som veldig preget. Dette har vi ikke fått noe svar på.

Palestina-teltet er gitt mulighet til å kommentere uttalelsene til både Stortinget og politiet, men har ikke ønsket å gi noen flere uttalelser.

Powered by Labrador CMS