Rektor Øyvor Skofteland og foreldrerepresentant Stian Schjelderup gleder seg stort over at det nå kommer strakstiltak på plass for å bedre skolegårsdforholdene ved Sofienberg skole.

Endelig får elevene ved Sofienberg skole benytte Sofienbergparken i friminuttene

Bydel Grünerløkka spanderer bordtennisbord og sittegrupper slik at Sofienbergparken kan bli et godt oppholdssted for elevene ved Sofienberg skole i friminuttene. På lang sikt håper elever og foreldre på enda mer permanente løsninger.

Publisert

Med en av Oslos minste skolegårder har elever, foreldre og skoleledelse lenge kjempet for å få utvidet skolegården ved Sofienberg skole. Sent i våres lanserte de forslaget med å bruke østre del av Sofienbergparken som skolegård.

I sitt siste møte før ferien, vedtok lokalpolitikerne i bydel Grünerløkka å sette av én million kroner til strakstiltak for å gjøre den østre delen av Sofienbergparken mer egnet som skolegård.

Sofienbergparken er stor og full av mange fine rekreasjons- og lekemuligheter.

Elevene har siden skolestart levert innspill om tiltak i parken til bydelsadministrasjonen, og elevrådet har også uttalt seg i bydelsutvalgsmøte og bydelens oppvekst- og miljøkomite om hva de ønsker seg i parken og hvorfor det er så viktig at de ansvarlige voksne følger opp.

Bruker ikke alle pengene

Nå har bydelen, etter et vedtak i bydelsutvalget, bestemt seg for å sette ut sittegrupper og bordtennisbord i parken til bruk for elevene. Det er også satt i gang et utredningsarbeid i regi av utdanningsetaten for å finne en mer permanent løsning på hvordan parken kan brukes som skolegård i framtiden.

— Vi har vedtatt å gå til innkjøp av bordtennisbord og å sette ut sittegrupper, som bydelen allerede disponerer, for å imøtekomme elevenes ønsker om strakstiltak. Bydelen er ikke kjent med at andre parter har satt av midler til prosjektet og har derfor vært tilbakeholdne med å bruke av millionen som er avsatt, sier Sigrun Øyre Gundersen i bydel Grünerløkka.

Hun opplyser om at de resterende midlene fra den bevilgede millionen dermed i stedet vil bli overført til langsiktige investeringer i prosjektet.

Har allerede tatt parken i bruk

Grunnet koronasituasjonen og behovet for smittevernshensyn, har skolen allerede sett seg nødt til å ta i bruk deler av Sofienbergparken i friminuttene.

Med et av byens minste skolegårder er det godt for elevene å få bruke Sofienbergparken som et friområde.

— Hele 8. og 9. trinn følges ute i parken og skolen bruker mange voksenressurser på å sørge for at de ferdes trygt og at elevene har aktiviteter å gjøre når de kommer dit, forteller rektor Øyvor Skofteland.

— En god start

— Elevene ønsket seg både sittegrupper og aktivtetsmateriell, så dette er en god start.

— Vi er glad for at lokalpolitikerne i BU stiller opp for ungdommen og vedtok i juni å bruke én million kroner på strakstiltak som skal komme elevene til gode. Vi regner med at bydelen følger dette opp så raskt de klarer. Om det ikke er mulig å bruke pengene nå med en gang, bør midlene brukes til ungdommens beste så snart det lar seg gjøre, sier leder for foreldreutvalget ved skolen, Helen Rist, til VårtOslo.

Leder for foreldreutvalget ved Sofienberg skole Helen Rist er bekymret over at det ikke finnes økonomiske midler for den langsiktige planleggingen rundt skolegården på Sofienberg.

Hun håper at det framover kan komme flere tiltak på plass, både på kort og lang sikt, for å gjøre parken enda mer egnet som fristed for elevene.

— Vi håper også det er mulig å få på plass et utstyrsskur i parken, slik at elevene slipper å bære utstyr fram og tilbake i forbindelse med friminuttene, sier foreldrerepresentanten.

Frykter for den langsiktige planleggingen

Rist krysser fingrene for at det nå kan bli mulig å håpe på en utvidelse av skolegården som også innebefatter deler av Sofienbergparken øst.

I et forsøk på å få fortgang i prosessen rundt skolegården, har foreldreutvalget ved skolen registrert seg som en egen forening i Brønnøysundregistrene. Nå har de også søkt om planleggingsmidler fra Sparebankstiftelsen til å sette i gang arbeidet med skolegården.

— Den langsiktige løsningen for oppgradering av Sofienbergparken øst mangler finansiering. Utdanningsetaten og bydelen skal samarbeide om å utrede mulighetene og komme i gang med prosjektet, men det må jo følge budsjett til disse oppgavene som de deler på. Det håper vi at byråden kan bidra til å løse, sier Rist.

Powered by Labrador CMS