Sametingsrepresentant Tor Gunnar Nystad frykter at Samisk barnehage etter 33 år vil bli redusert til en samisk avdeling i en norsk barnehage.

Norske Samers Riksforbund: – Uakseptabel nedbygging av samisk barnehage

– En skikkelig kjip julegave fra kommunen, på tampen av året hvor urfolks språk skal feires og styrkes, sier sametingsrepresentant Tor Gunnar Nystad. – Ja, vi må kutte, sier bydelsdirektøren.

Publisert

For å spare inn penger, har bydel Grünerløkka i Oslo foreslått å kutte i ledelsen til Samisk barnehage «Cizáš» (Spurven). Leder for Oslo Sameforening og sametingsrepresentant for Norske Samers Riksforbund,Tor Gunnar Nystad, er bekymret.

Nystad mener at det i FNs år for urfolksspråk ville vært naturlig å øke satsinga på det samiske barnehagetilbudet i Oslo.

– I stedet får samiske barn og foreldre en skikkelig kjip julegave fra kommunen, på tampen av året hvor urfolks språk skal feires og styrkes, sier Tor Gunnar Nystad.

Bryter forpliktelse

Nystad vil trekke frem at Byrådspartiene AP, SV og MDG i sin byrådserklæring har slått fast at Oslo som hovedstad har en spesiell forpliktelse for samisk språk, kultur og identitet

– Nå må byrådspartiene følge opp sin egen erklæring og støtte opp om den samiske barnehagen. AP, SV og MDG vil ta sin egen erklæring på alvor og styrke, ikke svekke, det samiske barnehagetilbudet i Oslo, sier Nystad

Nystad peker også på at Oslo Kommune har også bryter sin samarbeidsavtale med Sametinget.

– Oslo Kommune har gjennom sin samarbeidsavtale med Sametinget pålagt seg å videreutvikle barnehagetilbudet for barn med samisk bakgrunn i Oslo. Kuttene i barnehagens administrasjon er åpenbart et brudd på denne målsettinga, sier Nystad.

Høstbilde fra Samisk barnehage. Det hvite huset i bakgrunnen er barnehagen. På tunet: lávvu og goahti (tradisjonsbygg), tradisjonell båt og sandkasse. Foto: Mikkel Berg-Nordlie

Bekymrede foreldre

Forslaget fra bydelen er å kutte i den delen av lederstillinga i barnehagen som går til administrasjon, og heller legge administrasjon av barnehagen til Bellevue gård barnehage, en norsk barnehage ved siden av.

– Brukere av barnehagen er bekymret for hva kuttet vil bety både administrativt og for den faglige kvaliteten i en barnehage som allerede mangler folk og ressurser. Frykten er at barnehagen nå etter 33 år som den eneste samiske barnehagen på Østlandet, vil bli redusert til en samisk avdeling i en norsk barnehage, avslutter Nystad.

– Ja, vi kutter

– Det stemmer at vi foreslår i budsjettet for 2020 å kutte 60 prosent i stillingen som styrer i Samisk barnehage. Stillingen vi kutter i kommer på toppen av det som er lovpålagt i forhold til bemanningsnormen, sier Ellen Oldereid, bydelsdirektør i bydel Grünerløkka.

Oldereid forteller at Samiske barnehage også i dag er samorganisert med Bellevue gård barnehage. – De har felles styrer og har hatt dette i flere år, så lenge jeg har vært direktør i bydel Grünerløkka.

– Må tilpasse oss budsjettrammen

Oldereid mener Samisk barnehage driftes i tråd med barnehagelovens krav til pedagognorm og krav til styrer. Hun peker på at den 60 prosents administrative stillingen i barnehagen kommer i tillegg til lovens krav og finansieres av bydelens egne midler.

– Bydelen har ikke kunnet skjerme denne tilleggsressursen. Vi står i en situasjon hvor vi må gjøre endringer for å tilpasse oss den tildelte budsjettrammen. Men vi mener at kuttet er forsvarlig og opprettholder vår forpliktelse i forhold til Samisk barnehage, sier bydelsdirektøren.

Powered by Labrador CMS