Arbeidsleder Richard Lesaca og fungerende leder for Fagforbundet Helse, Sosial og Omsorg i Oslo, Tuva Tjernstad mener det er galt å legge ned bydelens tre kantiner. Foto: André Kjernsli

De svakeste settes på dør når bydel Gamle Oslo stenger tre kantiner

I løpet av åtte år har over 500 mennesker fått arbeidstrening i bydel Gamle Oslos tre kantiner. Nå går bydelsutvalget inn for å legge ned tilbudet. � En trist dag, sier arbeidsleder Richard Lesaca.

Publisert

Det går mot lunsjtid på Tøyen Torg. I bydel Gamle Oslos kantine i Hagegata 22 er de ansatte i ferd med å gjøre i stand dagens lunch. De som gjør klar til lunsjen er på arbeidstrening i regi av bydelen. Slik skal det ikke fortsette. I siste bydelsutvalgsmøte vedtok et flertall å avvikle bydelens tre kantiner. Dermed mister bydelen fem faste stillinger og rundt 25 stillinger for folk på arbeidstrening

— Dette er et trist vedtak. Nedskjæringene rammer bare de som trenger det aller mest. De fleste som har vært innom her de siste åtte årene står langt fra å kunne delta i arbeidslivet, men har likevel god av å få arbeidstrening. Det er et tilbud de nå vil miste, forteller arbeidsleder Richard Lesaca (48) til VårtOslo.

— Hjelper de som trenger det mest

Lesaca forteller om en hverdag hvor kantinene har hjulpet personer som av ulike grunner står utenfor arbeidslivet til å få en fot innafor. — Vi har ikke bare gitt et tilbud om arbeidstrening, men også et tilbud om å gi folk en fast rutine i hverdagen, forteller han.

Siden tiltaket med arbeidstrening ble opprettet for åtte år siden, har vel 500 kvinner og menn fått arbeidstrening ved bydelens tre kantiner. Mange av dem som har vært innom har nytt godt av tilbudet og kommet seg ut i annen jobb etter fullført periode.

— Vi har vært en døråpner for veldig mange og vet at mange har fått tilbud om om faste jobber eller praksisplasser etter å ha vært her, slår Lesaca fast.

Etterlyser en skikkelig prosess

Både arbeidsleder Lesaca og Fagforbundet, som organiserer de ansatte i kantinene, er svært skeptiske til hvordan saken har blitt behandlet i bydelen. Fungerende leder for Fagforbundet Helse, Sosial og Velferd i Oslo, Tuva Tjernstad, mener saken i realiteten aldri ble behandlet.

Bydelsutvalgsmedlem for Rødt, Olaf Svorstøl, står sammen med Fagforbundets Tuva Tjernstad og arbeidsleder Richard Lesaca mot nedleggelsen av bydelens tre kantiner. Foto: Andrè Kjernsli.

— For meg står dette som en sak hvor bydelsadministrasjonen fra dag én har bestemt seg for at disse kantinene skal legges ned og fått med seg et politisk flertall. Selv om saken har vært behandlet i bydelens medbestemmelsesutvalg, har det aldri vært noen tvil om hva resultatet skulle bli, mener hun.

Tjernstad peker på at bydelsadministrasjonen i sin innstilling la til grunn at arbeidstiltakene i kantinene ikke ga gode nok resultater for å opprettholde disse. Det mener hun bydelen ikke har framlagt noen dokumentasjon på.

— Skal en framføre slike argumenter, bør disse underbygges med fakta, mener fagforeningslederen.

Skuffet over Arbeiderpartiet

Nedleggelsen av kantinene ble vedtatt mot stemmene fra SV, Rødt og Fremskrittspartiet. Fagforbundet er spesielt skuffet over Arbeiderpartiet.

— Dette er nok et eksempel på at AP ikke lenger et parti for arbeidstakerne, fagforeningene eller de svakeste. Partiet er i ferd med å ta vekk et av få jobbtiltak bydelen har i egen regi, noe som står mot alle politiske føringer om at alle skal i jobb, mener Tjernstad.

BU-leder i Gamle Oslo, Line Oma (Ap) lover andre og bedre arbeidstreningstilbud i bydelen. Foto: Morten Lauveng Jørgensen

Leder av bydelsutvalget (BU) i Gamle Oslo, Line Oma (Ap), sier til VårtOslo at hun i saken svarer på kritikken som BU-leder, ikke som Arbeiderparti-politiker. Oma er enig med administrasjonen i bydelen, som mener tiltakene ikke har truffet godt nok.

— Bydelen er til for innbyggerne. Vi prioriteter høyt å få flere i arbeid, og skal prioritere å sette i gang de beste tiltakene for å få dette til. De som står utenfor arbeidslivet skal få andre tiltak som gir større sjanse til å komme ut i jobb. Dette også av hensyn til bruken av skattebetalernes penger. For å gi et best mulig tilbud må vi omstille, tilpasse og utvikle bydelen. Flertallet i BU mener at vi ikke kan fortsette med tiltak som ikke fungerer, sier BU-lederen.

Bydelen: — Vi har ikke truffet med tiltaket

Vedtaket i bydelsutvalget kom etter et saksframlegg skrevet av bydelsdirektør Tore Olsen Pran og avdelingsdirektør Trine Lise Granli. Her understreker administrasjonen at de mener interessen for arbeidstreningstiltaket i kantinene har vært for liten til at det er verdt å fortsette med disse.

— Det siste året har søknader om arbeidstrening i kantinene vært lav, og arbeidstreningen har ikke truffet behovene i målgruppen. Tradisjonelt har bydelens tiltak vært innrettet etter metoden «train then place», altså arbeidstrening før ordinært arbeid. Nyere kunnskap viser at metoden «place then train», altså arbeidstrening i ordinær virksomhet, har mye større effekt, skriver bydelsledelsen.

Rødt: — Et viktig tilbud for de som sliter i bydelen

BU-representant for Rødt, Olaf Svorstøl, er enig i kritikken som kommer fra ansatte og Fagforbundet. Rødt stemte sammen med SV og Fremskrittspartiet mot nedleggelsen og for å sende saken tilbake til bydelens medbestemmelsesutvalg for ny behandling.

— Det er veldig viktig at vi har slike lavterskeltilbud for mennesker som sliter med å komme inne på arbeidsmarkedet. Derfor er det trist at det nå er vedtatt at disse kantinene skal legges ned, påpeker han.

Svorstøl innser at kampen om overlevelse for de berørte kantinene nok er tapt for denne gang, men lover at siste ord i saken fortsatt ikke er sagt.

— Vi kommer til å følge opp denne saken overfor bydelsadministrasjonen. Jeg har et håp om at vi kan få personene som mister tiltaksplassene sine ved kantinene over på andre tiltak, sier han.

Powered by Labrador CMS