Tbane på rødt lys
Tbanereisende på strekninger vest for Majorstua har opplevd mye rødt lys og forsinkede tog den siste tiden.

Signalproblemene vest for Majorstua endelig løst: – En mer kritisk feil enn vi trodde, sier Sporveien

Siden før påske har røde lys og forsinkede t-banetog skapt store problemer for kollektivreisende vest for Majorstua: – De eldste anleggene våre er mest utsatte, sier teknisk sjef for infrastruktur i Sporveien.

Publisert

Rett før påske opplevde kollektivreisende i hovedstaden stadige signalproblemer på byens t-banelinjer. Verst gikk det ut over reisende vestover fra Majorstua på linjene 2 og 3.

– Det skal være trygt for de reisende å reise med oss. For Sporveien er sikkerheten til passasjerene det viktigste, noe som gjør at vi tar alle signalfeil på alvor og jobber så raskt vi kan for å løse dem, sa pressekontakt, Tone S. Tuhus den gang.

Tok tid å utbedre

 Mens mannskaper fra Sporveien jobbet med feilsøking og utbedring av feilen, fikk de stadig meldinger om at det fortsatt lå feil i signalsystemet. Dette gjorde feilen vanskelig å finne og utbedre.

– Vi anså til å begynne med ikke feilen som kritisk, sier teknisk sjef for instrastruktur i Sporveien, Erik Sletten, til VårtOslo.

Linje 3 mot Mortensrud på vei mot Majorstuen. Linjen er blant T-banens linjer som var påvirket av signalproblemene vest for stasjonen.

Kritisk feil

Avgjørelsen som kategoriserte feilen som mindre kritisk gjorde også at behovet for øyeblikkelig utbedring av problemet ble nedgradert.

Etter noe tid kom likevel kollektivselskapet fram til at det måtte foretas umiddelbare forbedringer og reparasjoner på anlegget.

– Etter lengre tids dialog med leverandør har det blitt konkludert med at noen av jordfeilene kan være kritiske. Vi satte da umiddelbart inn tiltak som ga konsekvenser for driften, sier Sletten.

De eldste anleggene sliter mest

Utfordringene før påske skyldes i hovedsak såkalte jordingsfeil. 

Dette er feil som, ifølge Sletten, finnes i alle elektriske anlegg, men som oppstår hyppigere i gamle anlegg, som t-banens signalsystem.

– I dette tilfellet er det de eldste anleggene på strekningen som har hatt utfordringene som har blitt betegnet som kritiske, forklarer Sporveis-toppen.

I forrige uke skal problemene fra før påske ha blitt fullt utbedret, og nytt utstyr har blitt installert for bedre å  kunne oppdage jordfeil i signalsystemet.

–  Potensialet for jordfeil blir ikke fjernet, men anleggets evne til å takle jordfeil forbedres betraktelig, påpeker Erik Sletten.

Ny hverdag fra 2028 

Dagens signalsystem på t-banen ble installert tidlig på 1960-tallet og bærer nå preg av og ha nådd maks levealder både hva gjelder teknologi og økonomiske lønnsomhet. Dermed har Sporveien satt i gang et stort arbeid med å skifte ut anlegget.

Dette arbeidet er allerede godt i gang, og folket som styrer byens t-banetrafikk regner med å kunne åpne første delstrekning med nytt anlegget høsten 2025. Da vil t-banereisende mellom Bergkrystallen og Brattlikollen være de første som får gleden av det nye signalsystemet.

I løpet av 2028 regner Sporveien med å ha det nye anlegget i drift på samtlige av hovedstadens t-banestrekninger.

Også Bane Nor sliter

Ikke bare reisende på t-banenettet opplever signalproblemer. Også på Oslo S og andre stasjoner rundt hovedstaden har de reisende ofte måttet vente på tog som ikke går, grunnet signalproblemer eller andre tekniske utfordringer.

Forrige uke var spesielt utsatt for reisende med VY og andre togselskaper da både signalproblemer, feil på sporveksler og feil på kommunikasjonssystemene mellom togledere og tog skapte utfordringer for togenes punktlighet.

Powered by Labrador CMS