DEBATT

Sian innrømmer å ha hengt opp dette banneret på senteret til islam net.

Et «senter» kan være så mangt

SIAN har ikke «trengt seg inn på» privat eiendom. Bygget ligger på et åpent næringsområde. Vi har ikke utført hærverk.

Publisert

Konvertitten Vegar Jørgenstuen er opptatt av imaginære kriminelle rasister. Jeg er mest opptatt av å motarbeide det religionsrasistiske politisk system for samfunnsstyring, som Jørgenstuen fremmer med sine iherdige skriverier. I VårtOslo fremsetter han grove usannheter om SIAN og islam.

SIAN har ikke «trengt seg inn på» privat eiendom. Bygget ligger på et åpent næringsområde. Vi har ikke utført hærverk. Banneropphengingen skadet intet. Banneret ble ikke «boltet fast». Det ble skrudd inn med samme type skruer som hele veggen holdes oppe med.

Truende og rasistisk

Summen av de politiske realiteter Jørgenstuen gjengir, oppfattes av Islam Net som «truende og rasistisk». Å hevde at man «føler» seg truet er en velkjent strategi blant slike som mangler saklige argumenter.

Vårt politiske budskap kan ikke være rasistisk. Hatparagrafen beskytter ikke politiske grupperinger.

Vi har ikke hevdet at det muslimske aktivitetssenteret er befolket med terrorister. Vi vet godt at de fleste der er verbaljihadister.

Segregeringen øker

Senteret beskrives av Jørgenstuen som en møteplass. Det er jo hele problemet. Når unge uintegrerbare isolerer seg fra vertssamfunnet, øker segregering, polarisering og utenforskap. Islam Net sementerer den negative tilstanden i samfunnet som islamproblemet har påført oss. Flere mainstream aktører har påpekt dette åpenbare faktum gjentatte ganger etter at kjøpet av Oslo Skytesenter ble kjent.

Jørgenstuen hevder at terror og drap på uskyldige aldri kan være jihad. Det eksisterer ingen teologiske kilder i Koranen, sunna og sharia som underbygger Jørgenstuens påstander. Derfor er hans påstander feil.

Irrelevant påstand

At muslimer som sådan fordømmer muslimterrorister er en irrelevant påstand. Islam definerer muslimer, muslimer definerer ikke islam. Den er en lovreligion som krever blind lydighet av muslimen.

At jeg har rett i det ovenstående og at Jørgenstuen fremstiller Islam Net sine doktriner på uriktig vis, underbygges av at Islam Net og deres fanebærere (Jørgenstuen inkludert) aldri takker ja til mine invitasjoner om en åpen offentlig islamdebatt med meg.

Powered by Labrador CMS