Ny trikk til Bjerke, Røatunnel og Ensjøsvingen – dette prioriteres i Oslopakke 3

Ny trikk til Bjerke, bygging av Ensjøsvingen, 400 millioner til styrket busstilbud i Groruddalen og flere T-baneavganger i Oslo Sør bidrar til en mer rettferdig pakke med bedre fordeling mellom øst og vest, mener bystyrepresentant og tidligere varaordfører Abdullah Alsabeehg (Ap).

Publisert

Det er enighet mellom Oslo kommune og Akershus fylkeskommune om forslag til bompengetakster og forlengelse av Oslopakke 3, som er overordnet plan for utbygging og finansiering av veier og kollektivtrafikk i Oslo og Akershus, til 2045, opplyser Statens vegvesen i en pressemelding.

Totalt har den justerte prosjektporteføljen en ramme på 93,2 milliarder kroner for perioden 2025–2045. Fortsatt skal bompengene fordeles med 60 prosent til Oslo og 40 prosent til Akershus. Bystyret i Oslo og fylkestinget i Akershus skal godkjenne avtalen.

På bakgrunn av lokal enighet vil Statens vegvesen videre utarbeide faglig grunnlag for endelig lokalpolitisk behandling i fylkesting og bystyre, samt stortingsbehandling av den reviderte bompengepakken.

– Enigheten om økonomien i Oslopakke 3 vil gi videre satsning på kollektivtrafikk, sykling og gåing. Vi vil få en fortsatt positiv utvikling i Oslo og Akershus, sier vegdirektør i Statens vegvesen, Ingrid Dahl Hovland, som har ledet forhandlingene om en ny Oslopakke 3 i en pressemelding.

Dette er hovedprioriteringene i Oslopakke 3:

  • Vekt på tiltak som bidrar til nullvekstmålet og til å nå mål om reduserte klimagassutslipp 
  • Hovedfokus på å gjennomføre igangsatte prosjekter, ta vare på den infrastrukturen vi har og å prioritere midler til å styrke kollektivtilbudet i regionen. 
  • Igangsatte prosjekter: Fornebubanen inkludert nye vogner, nytt signalsystem (CBTC) for T-banen og oppgradering av Majorstuen stasjon 
  • Reinvestering og vedlikehold av T-bane og trikk 
  • Drift av kollektivtrafikk, med blant annet økte midler til drift av kollektivtransporten i Akershus og forsterket rutetilbud i Groruddalen 
  • Videre planlegging av T-baneforlengelse til Visperud/Skårer 
  • Røatunnel
  • Ensjøsvingen 
  • Videre planlegging av T-banetunnel gjennom sentrum, sett i sammenheng med helhetlig utredning av fremtidig løsning for T-baneinfrastrukturen

Kilde: Statens vegvesen 

Økte bompenger

Med flere nullutslippskjøretøy i bomringen, har inntektene blitt redusert. Takstopplegget for personbiler innebærer trinnvise økninger for både fossile og elektriske kjøretøy. 

Økningen i kroner for elbiler vil bli den samme som for fossile biler. Fra 1. januar 2025 vil normaltaksten for elbil øke fra 16 kroner til 19 kroner utenom rushtiden og fra 23 til 25 kr i rushtiden. I 2026 økes takstene med ytterligere 1 krone utenom rush og 2 kroner i rushtiden.

For fossile biler vil takten fra 1. januar 2025 økes med 3 kroner utenom rushtiden til 36 kr, og med 4 kroner i rushtiden til 43 kroner. I 2026 økes takstene med ytterligere 1 krone utenom rush og 2 kroner i rush.

Takstfritak

Takstfritak for bompenger gjelder for ellastebiler, hydrogen og biogass til og med 2030 kombinert med økning for tunge fossile kjøretøy fra 2026 samt for varebiler som går på el og hydrogen til og med 2030. 

I løpet av 2026 innføres dobbel takst for nye fossile personbiler, forutsatt at Stortinget åpner for et slikt virkemiddel. 

– Takstene i bomringene og prosjektene det er enighet om vil bidra til å realisere målet om nullvekst i personbiltrafikken og økt bruk av kollektivtrafikk, sykkel og gange, understreker vegdirektøren og legger til:

– Det kreves målrettet innsats for å nå nullvekstmålet. Lokale parter får et større ansvar for å nå nullvekstmålet der treffsikre bompenger i tillegg til areal- og parkeringspolitikk er sentrale virkemidler. 

– Stolt

– Takstopplegget er det beste for klima noensinne, og setter fart på omstillingen til elbiler og ellastebiler, samtidig som det sikrer inntekter til vedlikehold og investeringer, mener Marit Vea (V), byråd for miljø og samferdsel i Oslo.

– Jeg er stolt av at vi nå har landet en avtale som gir store utslippskutt, mindre biltrafikk og en grønnere byutvikling. For Oslos del går 99 prosent av bompengene til kollektiv, sykkel og gange, fortsetter hun. 

– Jeg er veldig glad for at vi endelig får til et skikkelig kollektivløft i Groruddalen, med både ny trikkelinje, flere T-baneavganger og mer buss, legger byråden til.

– Historisk dag

– For Høyre har det vært utrolig viktig og avgjørende at vi holder bomtakstene så lave som mulig. Vi har hele veien jobbet hardt for å presse de ned og lyktes med det, uttaler bystyrepresentant Mehmet Kaan Inan (H). 

– Dette er også en historisk dag for alle som har ventet 30 år på Røatunnelen. Jeg er stolt over at vi har fått gjennomslag for finansiering av Røatunnelen, Ensjøsvingen og til å bedre kollektivtilbudet i Groruddalen, fortsetter han.

– Mer rettferdig fordeling mellom øst og vest

– At vi klarer å holde bompengeinntektene fra personbiler på dagens nivå, samtidig som vi får til nye viktige kollektivprosjekter og kutt i klimautslippene, er en stor seier for Arbeiderpartiet, mener bystyrepresentant og tidligere varaordfører Abdullah Alsabeehg (Ap). 

– Med ny trikk til Bjerke, bygging av Ensjøsvingen, 400 millioner til styrket busstilbud i Groruddalen og flere T-baneavganger i Oslo Sør får vi også til en mer rettferdig pakke med bedre fordeling mellom øst og vest, legger han til.

– Helt unødvendig vestkanttunnell

Oslo SVs gruppeleder, Sunniva Holmås Eidsvoll, jubler over Bjerke-trikk og elbilrabatt, men er på sin side langt fra fornøyd med prioriteringene i Oslopakke 3 for øvrig.

– Trikk til Bjerke og ombygging av Trondheimsveien er en stor seier for SV og for byen. Vi har sloss for dette i årevis, jeg er glad for at de store partiene endelig er med, sier hun og fortsetter:

– Det er meningsløst å bruke penger vi ikke har på en tunnel vi ikke trenger. Dette er lite annet enn en hilsen hjem fra vestkantbyrådet og har null samfunnsøkonomisk gevinst. Seinest i går var Eirik Lae Solberg ute og varsla innstramminger i kommunen, nå øser han ut av bykassa til en helt unødvendig vestkanttunnel. 

Holmås Eidsvoll kaller det også «komplett uforståelig» at Oslopakke 3-forliket holder fast ved at alle de tre parsellene av E18 vestkorridoren skal bygges. 

– Utbyggingen vil bare føre til mer biltrafikk og mer forurensning. Alle mål og all fornuft tilsier at det er kollektivtransporten som må prioriteres, ikke monstermotorveier. Tiden har løpt fra dette prosjektet, mener hun.

Powered by Labrador CMS