Rødt i Gamle Oslo demonstrerer for snarlig bruk av Hagegata 30 i valgkampen. Foto: Bjørnar Morønning

Hagegata 30 på Tøyen har stått tom i årevis. Nå blir blokka prøvekloss for en «tredje boligsektor» i Oslo

Det rødgrønne byrådet ønsker å prøve ut en modell med et «tredje boligsektor» i hovedstaden. Den store blokka i Hagegata 30 på Tøyen blir en av fem teststeder.

Publisert

Siden 2015 har den store blokka i Hagegata 30 på Tøyen torg stått tom. Opprinnelig var planen å bygge studentboliger her, men denne ideen ble skrotet. Nå ser det til ut å kunne bli nytt liv i den døde blokka.

I det siste bystyremøtet, i september, gikk samtlige partier, med unntak av Oslo Frp, inn for å rehabilitere og prøve ut boligsosiale løsninger i blokka.

Hagegata 30 blir dermed, sammen med fire andre eiendommer, et første eksempel på byrådets ønske om å utvikle en tredje boligsektor. Det betyr at den verken er en helkommersiell eie- eller leiebolig eller en kommunal utleiebolig.

Vil skape en tredje boligsektor

— Nå er det endelig klart for utvikling av nye boliger i Hagegata 30. Byrådet ønsker at blokka skal bli et botilbud som tilbyr en blanding av leie og eie, forteller byråd for eldre, helse og arbeid, Tone Tellevik Dahl, til VårtOslo.

Med støtte fra vedtaket i bystyret, ser byråden nå muligheten for å kunne teste ut en ny ikke-kommersiell boligsektor i hovedstaden. Intensjonen er at dette skal komme de som sliter med å komme inn på dagens boligmarked til gode.

Byrådet vil prøve ut nye type boliger i fem kommunale boliggårder i Oslo. Den ene av disse er Hagegata 30 på Tøyen. Foto: Bjørn Bratten

— Vi ønsker å forbeholde en andel av boligene til leieboliger for vanskeligstilte eller til boligsøkere. Alternativt til en ikke-kommersiell utleier. Vi ønsker eieboliger som gjør at flere kan gå fra leie til eie, sier byråden.

Det endelige konseptet for utviklingen av Hagegata 30 vil byrådet komme tilbake til bystyret med i første kvartal på nyåret.

Hadde flere muligheter

Under bystyrets behandling av saken foreslo Siavash Mobasheri (Rødt) at eiendommen blir en kombinasjon av kommunale utleieboliger og ikke-kommersielle, boliger: «Utleie eller salg, samt prisfastsetting skal være regulert, og ikke skje i det åpne markedet».

Byråd Tone Tellevik Dahl og det rødgrønne byrådet ønsker å prøve ut en tredje boligsektor i Hagegata 30 på Tøyen. Foto: Bernt Sønvisen / Arbeiderpartiet

Men forslaget ble nedstemt.

— Bystyret ønsket ikke å legge begrensninger på hvilke virkemidler Boligbygg kan ta i bruk for å få realisert de nye boligene. Jeg oppfatter at hele bystyret støttet at man skal ha ulike eieformer for å få et mangfoldig bomiljø, sier Tellevik Dahl.

Omfattende rehabilitering

Prøveprosjektet står nå først foran en større indre og ytre oppussing. I påvente av oppussingen og prøveprosjektet, tar SV-politiker Ivar Johansen initiativ til å fylle blokka med aktivitet.

— En betydelig renovering og rehabilitering innvendig og utvendig av bygget må til. Dette vil nok begrense mulighetene for å benytte arealer i en byggefase, men byrådet vil se på hva som kan være mulig når man vet mer om omfang og tidsbruk i rehabiliteringsprosjektet, svarer byråd Tellevik Dahl.

Når prosjektet kan stå ferdig er foreløpig uklart. — Det er vanskelig å si når alt vil stå ferdig. Men etter år med tomgang vet vi nå endelig hvordan vi ønsker å fylle bygget med folk, sier Tone Tellevik Dahl.

Powered by Labrador CMS