Husbanken og Oslo kommune mottar forslaget om Boligmerket. F.v. byrådssekretær for byutvikling Herman Søndenaa i Oslo kommune, Lars Aasen, Leieboerforeningen, Tone Tellevik Dahl, Norsk Eiendom og statssekretær Nancy Charlotte Porsanger Anti.
Husbanken og Oslo kommune mottar forslaget om Boligmerket. F.v. byrådssekretær for byutvikling Herman Søndenaa i Oslo kommune, Lars Aasen, Leieboerforeningen, Tone Tellevik Dahl, Norsk Eiendom og statssekretær Nancy Charlotte Porsanger Anti.

En merkeordning utviklet av fire organisasjoner skal gjøre det enklere for leietakere å velge utleiebolig

Organisasjonene har laget en ordning for å sertifisere utleiere og merke leieboliger. – Vi håper sertifiseringen gir viktige ringvirkninger blant både leietakere og utleiere, sier Norsk Eiendom.

Publisert

Organisasjonene som går sammen om for å sette en ny standard for leiemarkedet er Leieboerforeningen, Norsk Eiendom, Nedenfra Ideelt AS og Pådriv. Navnet på den nye sertifiseringen er Boligmerket.

Leieboerforeningen representerer norske leietakere, Norsk Eiendom representerer profesjonelle utleiere, Nedenfra Ideelt og Pådriv bidrar til prosjektet med metoder for involvering og samhandling. I tillegg har Husbanken og Oslo kommune bidratt med prosjektmidler.

– Svært god løsning

– Vi har fått bekreftet fra mange hold at det er vanskelig for leieboere å orientere seg i boligmarkedet og etablere seg i en god bolig og for myndighetene å tilrettelegge for et godt leiemarked. Den nye merkeordningen vi foreslår vil være en svært god løsning på flere av disse problemstillingene, sier en av initiativtakerne Ole Pedersen fra Nedenfra Ideelt.

Forslaget om Boligmerket har bred forankring hos både utleiere og leietakere. F.v. Ole Pedersen, Nedenfra Ideelt, Ida Hjeltnes, Norsk Eiendom, Karin Lindgård, Pådriv, Tone Tellevik Dahl, Norsk Eiendom, Sigmund Aunan og Lars Aasen, begge Leieboerforeningen, og Mathilde Blichfeldt Mjønes, Kybri.
Forslaget om Boligmerket har bred forankring hos både utleiere og leietakere. F.v. Ole Pedersen, Nedenfra Ideelt, Ida Hjeltnes, Norsk Eiendom, Karin Lindgård, Pådriv, Tone Tellevik Dahl, Norsk Eiendom, Sigmund Aunan og Lars Aasen, begge Leieboerforeningen, og Mathilde Blichfeldt Mjønes, Kybri.

Det store innslaget av private småskala utleiere gjør at de ulike utleietilbudene kan fremstå som fragmentert.

– Boligmerket er en langsiktig idé vår forening har jobbet med i flere faser. Nå er vi glad for at vi kan presentere et konsept med bred enighet blant flere aktører og håper dette skal bli realisert, sier Lars Aasen, daglig leder i Leieboerforeningen.

Boligutleiere stiller seg bak

Norsk Eiendom er en bransjeorganisasjon for profesjonelle boligutleieaktører og har merket seg at det er stor variasjon i utleiemarkedet.

– Vi har utvidet vårt boligpolitiske arbeid til også å innbefatte boligutleie. Vi håper Boligmerket vinner fram blant politikere og blir realisert. Det vil gi viktige ringvirkninger blant både leietakere og utleiere, sier Tone Tellevik Dahl, administrerende direktør i Norsk Eiendom.

Powered by Labrador CMS