Henning Lauridsen, fra Eiendom Norge.
– Den sterke veksten i leieprisene vi hadde gjennom 2022 fortsetter inn i 2023, og det er særlig hovedstaden som skiller seg ut, sier Henning Lauridsen.

– Oslo skiller seg ut. Vi har aldri målt en så høy vekst i leieprisene

– Høyere leiepriser rammer som regel de svakeste husholdningene, da det ofte er disse som leier bolig. Mens Oslo hadde en noe mer moderat utvikling under pandemien, er det hovedstaden som nå leder an i leieprisutviklingen i Norge, sier Lauridsen.

Publisert

Kraftigst leieprisutvikling i landet det siste året hadde Oslo med en oppgang på 11,9 prosent. I første kvartal av 2023 steg leieprisene i hovedstaden med 5,3 prosent.

– Eiendom Norges utleieboligprisstatistikk viser en historisk kraftig oppgang i utleieboligprisene i Norge både i første kvartal og det siste året. Vi har aldri målt en så høy vekst i leieprisene i Norge, sier administrerende direktør Henning Lauridsen i Eiendom Norge.

Også i år vokser leieprisene raskest i Oslo, med en oppgang 5,3 prosent i første kvartal.

– Den sterke veksten i leieprisene vi hadde gjennom 2022 fortsetter inn i 2023, og det er særlig hovedstaden som skiller seg ut. Gjennom 2022 endret inflasjonen takt både i Norge og internasjonalt. Dette virker inn på leieprisene både gjennom høyere rente og økte kostnader for utleiere mer generelt, sier han.

Rammer de svakeste

– Høyere leiepriser rammer som regel de svakeste husholdningene, da det ofte er disse som leier bolig. Mens Oslo hadde en noe mer moderat utvikling under pandemien, er det hovedstaden som nå leder an i leieprisutviklingen i Norge, sier Lauridsen.

Antall boliger til leie på Finn.no i Oslo ved utgangen av første kvartal 2023 er 1422.

– Vi venter at veksten i leieprisene vil fortsette, fordi den høyere renten enda ikke er priset inn i boligmarkedet. Forholdet mellom boligprisene og utleieprisene vil nå finne en ny likevekt, sier Lauridsen.

Venter videre vekst

– Husleieloven gir også utleier rett til å justere husleien etter konsumprisindeksen hvert år, og det er sannsynlig at mange nå justerer husleiene. Det er også et paradoks konsumprisindeksen og husleiene kan drive hverandre gjensidig, fordi leieprisene inngår som en komponent i konsumprisindeksen, sier Lauridsen.

Powered by Labrador CMS