En fluefisker fisker etter laks i Lysakerelva ved Fåbrofallet. Foto: Anders Høilund

Løvenskiold Eiendom kan ha drept titusener av fiskeyngel i Lysakerelva

Ved 1430-tiden i søndag ettermiddag sank vannstanden i Lysakerelva fra 10 kubikkmeter i timen til nesten ingenting. Årsaken var at bedriften Løvenskiold Eiendom AS nesten helt stengte de to damlukene fra Bogstadvannet.

En slik rask reduksjon i vannføringen klarer ikke småfisk, yngel og vanninsekter å henge med på. Det fryktes at titusener av laks og ørretyngel har omkommet.

Kjenner ikke til skadeomfanget

Det plutselige bortfallet av vann kan ha ført til stor skade på laksebestanden i elva. I mai satte Lysakerelvas Fiskerlag og Sollerudstranda skole ut rundt 40.000 laks- og ørretyngel i elva. Det er nå uklart om disse har overlevd.

— Vi frykter at yngelen har tatt stor skade av søndagens plutselige endring i vannstanden. Vi vet foreløpig ikke hvor stor skaden er, sier oppsynsmann Frode Dalen til VårtOslo.

Han forteller at han straks etter å ha fått informasjon om endringen i vannstanden tok kontakt med de ansvarlige hos Løvenskiold Eiendom for å få åpnet portene slik at de kunne begrense konsekvensene for fisk og dyreliv i elva.

— De ansvarlige reagerte raskt og fikk åpnet portene, slik at vanntilstrømningen ble bedre. Problemet at det tok tid for vannet å forflytte seg de 8-9 kilometerne fra Bogstadvannet til nedre del av elva, forteller oppsynsmannen.

Kommune og fylkesmann på saken

Før lukene ble stengt var vannføringen i elva på 13 kubikkmeter i sekundet. Etterpå sank den til 1 kubikkmeter. Foto: Frode Dalen

Morten Merkesdal, i avdeling for idrett og natur i Bærum kommune, har ansvaret for fiskeforvaltningen i de kommunale vassdragene. Han jobber nå med å komme til bunns i hva som skjedde ved stengningen av en damluke søndag.

— Det er foreløpig for tidlig å si noe om årsaken til gårsdagens hendelse. Dameier har kontaktet oss, og vi har avtalt å møtes for å finne ut av hva som har skjedd og hvordan slikt kan unngås i framtiden, sier han.

Også miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus er koblet inn i saken, opplyser seniorrådgiver Terje Wivestad i en epost til VårtOslo.

Bekrefter at han stengte lukene

Damleder Morten E. Johannessen, i Løvenskiold Eiendom AS, bekrefter at han fikk beskjed om at det var lite vann i Lysakerelva.

— Jeg fikk beskjed på søndag ettermiddag. Vi åpnet lukene, og utpå kvelden økte vannstanden i elva. Ingen skadde skjedde.

Johannessen forteller at Løvenskiold stengte lukene til elva fordi vannstanden var svært lav i Bogstadvannet på søndag.

— Bogstadvannet fungerer som brannvannsforsyning for Fossum bruk. Blir det for lite vann, fungerer ikke beredskapen for brannvern ved en eventuell krise. Derfor er det viktig at vannstanden ikke blir for lav, sier Johannessen.

Damlederen mener den lave vannstanden i Bogstadvannet kan skyldes at Oslo kommune har tappet Langlivannet, som renner ned i Bogstadvannet.

— Ikke noen hyggelig situasjon

— Vi har fått høre at titusener av yngel kan ha blitt drept fordi store deler av Lysakerelva ble tørrlagt?

— Dette er ikke noen hyggelig situasjon. Jeg har ikke hørt om yngelen, og det er ikke kommunisert til meg at at elva nesten ble tørrlagt. Det er merkelig at jeg ikke fikk høre dette, sier Johannesen.

— Vi får ta lærdom og se på rutinene for det som skjedde på søndag. Vi har ikke opplevd tidligere så lav vannstand som på søndag, og jeg kan ikke huske at det samme har skjedd før, sier han.

— Vi har blitt fortalt at elva har blitt tørrlagt to ganger før de siste årene, forrige gang i november 2014.

— Det er ikke jeg kjent med, sier Johannessen.

Powered by Labrador CMS