Hovinbekken
Idyllen Hovinbekken har gjort områdene rundt mye mer trivelige, fra Hasle og ned til Ensjø.

Finalistene til Oslo bys arkitekturpris avslørt. – Et fremragende og kompromissløst arkitekturverk

Oslo bys arkitekturpris er kommunens pris til ny og god arkitektur og har blitt delt ut siden 2002. I dag ble de tre finalistene til prisen avslørt.

Publisert

Det er Rådet for byarkitektur og byutviklingsutvalget som har innstilt de tre finalistene. Under er deres begrunnelser for nominasjonene.

Hasle Tre (Redd Barna-huset)

«Hasle Tre er fullt av nyskapende og innovative løsninger som en først forstår når en kommer nærmere og setter seg inn i byggets tilblivelse.

Prosjektet er oppført som et demonterbart og ombrukbart trebygg. Alle de bærende trekonstruksjonene er planlagt og satt sammen slik at bygget etter endt levetid lett kan demonteres og bygningsdelene kan brukes om igjen.

Fakta:

  • Adresse: Bøkkerveien 2, 0579 Oslo (Grünerløkka)
  • Arkitekt: Oslotre arkitekter
  • Interiørarkitekter: I-d og Romlab
  • Landskapsarkitekt: Grindaker

Prosjektet kan vise vei for hvordan byggene vi oppfører i dag kan bli del av fremtidens sirkulærøkonomi og representerer en ny epoke i moderne byggeskikk.

Men alle disse tiltakene og bærekraftige valgene er likevel ikke nok, om det ikke gir bygg som er gode å være i og som står igjen som vakre hus som beriker byen. Hasle Tre makter å gjøre dette, og målbærer en form for humanisme og aktsomhet ikke bare for miljø og klima, men også for nabolaget og sine brukere.» 

Hasletre, Redd barna-huset
Redd Barna-huset ligger rett ved Vinslottet på Hasle. Bygget har blitt en unik perle, konstruert i tre.

Hovinbekken (fra Hasle T til Ensjø T)

«Hovinbekken er gjenåpnet bit for bit. En strekning på halvannen kilometer er integrert i park- og bystrukturen mellom dammene i det nye byområdet fra Hasle T til Ensjø T.

Mellom dammene framstår bekken som en samlende og identitetsgivende nerve, noe unikt som vi bare opplever her. Bekken og parkanleggene den renner gjennom er viktige leke- og rekreasjonsområder for boligområdene som omkranser den.

Fakta:

  • Adresse: Fra Hasle T-bane til Ensjø T-bane (Grünerløkka/Gamle Oslo)
  • Landskapsarkitekt: Bjørbekk og Lindheim
  • Konsulenter: Norconsult (alle tekniske fag), Ecofact (Teglverkdammen)

Bekken og parkdraget framstår i tillegg som en attraktiv, urban turdestinasjon. Den ligger bare en rask t-banetur unna for en stor del av byens befolkning. Bekkeåpningen er et viktig element i håndteringen av det lokale overvannet og flomsikringen, klimautfordringer vi må finne gode og effektive løsninger på.

Det er gjort noen gode og avklarede formmessige valg i hvordan natur og bygget landskap møtes.» 

Nasjonalmuseet

«Arkitekten beskriver selv to overordnede grep som styrende for det nye museets form. Bygget skulle supplere de to andre viktige bygningene som flankerte Rådhusplassen: Akershus festning og Rådhuset. Det nye adkomsttorget, en skjermet liten plass tiltenkt skulpturer og servering, skulle gi besøkende den nødvendige avstanden til byens bråk, og ro til å forberede seg på kunstopplevelsen.

Fakta:

  • Adresse: Brynjulv Bulls plass 3, 0250 Oslo (Frogner)
  • Arkitekt: Klaus Schuwerk (Kleihues + Schuwerk)
  • Landskapsarkitekt: Østengen & Bergo

Utførelsen og detaljeringen av interiøret er behersket og utrolig gjennomarbeidet. Et begrenset antall materialer gir ro og oversikt og lar kunsten få plass og oppmerksomhet. Skiferen fra fasadene er trukket inn i publikumsarealene. I tillegg er det eik, marmor, kalkstein og bronse.

Det nye museet har et moderne uttrykk, men bygger på klassiske museumsprinsipper og befinner seg i en lang linje av historiske bygninger. Det er et fremragende og kompromissløst arkitekturverk, med en overordnet klarhet og håndverksmessig gjennomføring vi sjelden ser.»

Nasjonalmuseet
Nasjonalmuseet huset landets kunstperler og er blitt et elsket og hatet byggverk ved starten av Aker brygge.

Om Oslo bys arkitekturpris

Finalistene er, sammen med de nominerte, utstilt foran Deichman Bjørvika. Vinneren vil offentliggjøres og prisen delt ut av ordføreren i Oslo rådhus torsdag 12. oktober 2023.

Arkitekturprisen er kommunens pris til ny og god arkitektur og har blitt delt ut siden 2002.

Alle kan foreslå prosjekter til prisen. Plan- og bygningsetaten er sekretariat for prisen og mottar forslagene. Forslagene vurderes av Rådet for byarkitektur. Rådet nominerer inntil tre kandidater for byutviklingsutvalget, som avgir innstilling til forretningsutvalget i Oslo kommune.

Tiltakshaver får en plakett som festes på byggverket, og arkitekten mottar et beløp på kr. 50 000. I tillegg får de sentrale aktørene for den arkitektoniske utformingen av prosjektet et diplom hver.

Powered by Labrador CMS