Fridtjof Nansens plass blir fra i dag bilfri. Foto: Anders Høilund

I dag ble plassen foran Rådhuset, Fridtjof Nansens plass, bilfri

– Det er utrolig å tenke på at denne plassen var full av parkeringsplasser. Det er mye bedre at dette byrommet fylles med sitteplasser, blomster, uteservering og byliv, mener byråd for byutvikling, Hanna E. Marcussen.

Publisert

Oslo kommune har gjennom programmet Bilfritt byliv som mål å skape bedre bymiljø og økt byliv innenfor ring 1. Ett av tiltakene er å endre kjøremønsteret i sentrum av Oslo for å begrense biltrafikken, og gi mer plass til gående og syklende.

Samtidig med det nye kjøremønsteret på Fridtjof Nansens plass blir det forbudt for gjennomkjøring over Christiania torv. Dette er de viktigste tiltakene for å redusere øst/vest gjennomkjøringstrafikk i sentrum av Oslo. Det blir fremdeles muligheter for varelevering i hele sentrum.

Også Christiania Torv blir bilfritt fra 4. juni. Foto: David Hall / Wikimedia Commons

Rådhusplassen blir en piazza

Når bilene blir borte fra plassen setter kommunen sette ut møbler. På ettersommeren vil bymiljøetaten sette ut trær og flere benker og bord. Trærne vil gå i en sirkel i ytterkant rundt hele plassen.

– Jeg gleder meg veldig til å se hvor bra det blir her, dette er en av Oslos fineste «piazzaer». Bymiljøetaten har gjort en stor innsats for å gi innbyggerne dette flotte oppholdsrommet så raskt som overhode mulig, sier byråd for miljø og samferdsel Lan Marie Nguyen Berg i en pressemelding.

Billigere leie av gategrunn

Mange av aktørene som holder til i sentrum har etterspurt en enklere prosess og billigere leie av gategrunn.

– Jeg er veldig glad for å endelig kunne si at vi nå har fått på plass en løsning for billigere leie av kommunal grunn mot at aktører i byen bidrar til byliv. Vi ønsker nå innspill, dialog og søknader fra alle som kan tenke seg å bidra med økt byliv i bilfritt byliv området. Det kan være alt fra serveringssteder, butikker, installasjoner, kunst, «happenings» og midlertidige aktiviteter – kort sagt: vi er åpne for å få til noe her og håper dette vil gjøre det enklere for aktørene i sentrum, sier Marcussen.

Som følge av endringene på Fridtjof Nansens plass flyttes HC-plassene til Tordenskiolds gate på østside og Olav Vs gate på vestsiden.

Slik ser det nye kjøremønsteret ut i sentrum fra 4. juni. Bilde: Byrådsavdeling for byutvikling
Powered by Labrador CMS