DEBATT

Trafikken i Oslo og Knut Bøe
At folk søker til byen vil selvfølgelig utfordre trafikken og bomiljøene. Jeg mener det er på høy tid at politikere og etatene kommer på offensiven, før ting blir verre, sier tidligere transportforsker Knut Bøe.

– Oslos politikere må ta byens trafikkutfordringer på større alvor

Kjære politikere, se realitetene i øynene og foreta viktige valg for fremtiden, for beboere og miljøet. At folk søker til byen vil utfordre trafikken og bomiljøene her.

Publisert

Jeg er en hyppig bruker av alle transportmidler i Oslo-området. Som så mange andre ser jeg at det i rushtidene er trangt om plassen på busser, T- baner og tog, mens bilkøene er omtrent like lange som for mange år tilbake.

Oslo hadde ved utgangen av 2023 mer enn 715.000 innbyggere, en økning på 7200 fra året før, og fram til 2050 er det beregnet at Oslo vil ha omlag 815.000 innbyggere. I tillegg kommer et økende antall studenter og andre som ikke har boligadresse i Oslo.

Akershus har en befolkning på 720.000, en stadig stor økning fra for eksempel året 2005 da innbyggertallet var 495.000.

Trafikkproblemet vokser

At folk søker til byen vil selvfølgelig utfordre trafikken og bomiljøene. Jeg mener altså at det er på høy tid at politikere og etatene kommer på offensiven, før ting blir verre.

Det er ikke nok å skylde på penger. Trafikken er et voksende problem, uansett hvor mange elbiler som svirrer rundt i gatene og som parkeres i boligområder. Antall biler pr husstand øker, og nye biler blir større og krever mer plass.

Ja, jeg kan se at mye er bra, ikke minst vil jeg gjerne skryte uhemmet av de mange fine gang- og sykkelveiene som er bygget de siste ti årene. Fortsett den fine satsingen der.

Våkne opp

Vi må også huske at antall virksomheter i byområdet øker, med varer og tjenester som skal flyttes hit og dit, og med en snørik vinter ser vi mangel på lagerplass for snø og redusert fremkommelighet for biler og busser.

Så kjære politikere, se realitetene i øynene og foreta viktige valg for fremtiden, for beboere og miljøet.

For det første; jeg mener det er hinsides all fornuft at titusenvis av biler skal tillates å kjøre inn i byen fra landdistriktene hver morgen.

Ettersom de ikke legger noen penger igjen i butikker og handel, bør denne strømmen av biler stanses eller reduseres så snart som mulig, ved park`n-rideplasser et par mil fra bykjernen. Et stort antall nye busser blir nødvendig, men som da får bedre fremkommelighet.

Legg vekk gammelt system

For det andre: legg vekk det gammeldagse synet om at alle skal få lov å kjøre hvor de vil og når de vil. Vi lever i 2024, og verden har forandret seg siden 1960!

I dag finnes moderne styringsverktøy, og det er mulig å styre ulike trafikantgrupper på en moderne måte, enten det gjelder busser, privatbiler, handel og næring, service eller industri. Dette kalles Trafikklogistikk.

Incitamenter trengs

For det tredje: demp bruken av ødeleggende økonomiske straffetiltak og parkeringsavgifter, og ta i bruk (i rushtidene spesielt) fysiske restriksjoner.

Veier og jernbane kan tilpasses og utnyttes bedre i deler av døgnet. Incitamenter for å oppmuntre til en noe annerledes trafikkfordeling er mulig.

Selv om jeg vet at etatene hver på sin tue jobber jevnt og trutt for en forbedring, og det skal de ha ros for, så mangler den gode og klare visjonen for hvordan byområdet skal oppnå en kraftig forbedring. Nå løper alle på hvert sine områder ut for å slukke branner. Det bør ikke fortsette.

Powered by Labrador CMS