Etter budsjettforliket på Stortinget mellom SV og regjeringspartiene, er det nå klart at det likevel blir en krisepakke på 500 millioner kroner til koronarammet kollektivtransport.

Likevel 500 millioner i statlig krisepakke til kollektivtrafikken. Ruter får trolig en stor andel av pengene

— Ap/Sp-regjeringen stikker av fra regninga, sa miljøbyråd Sirin Hellvin Stav (MDG) da det for tre uker siden ikke ble lagt inn ekstra penger til kollektivtrafikken. Men etter budsjettenighet med SV kommer det nå likevel en krisepakke.

Publisert

Færre reisende under korona, og med det sviktende billettinntekter, har ført til at Ruter varslet kollektivkutt i Oslo dersom situasjonen ikke endrer seg innen april neste år.

Derfor var forbitrelsen stor blant oslopolitikere da Ap/Sp-regjeringens justerte budsjettforslag i begynnelsen av november ikke inneholdt en eneste ekstra krone til kollektivtrafikken.

— Viktig for å opprettholde tilbudet

Men etter budsjettforliket på Stortinget mellom SV og regjeringspartiene, er det nå klart at det likevel blir en krisepakke på 500 millioner kroner til koronarammet kollektivtransport.

— Det er bra at SV har fått regjeringspartiene til å snu, mener Venstres miljøpolitiske talsperson i bystyret, Marit Vea.

Hvor stor andel av de 500 millionene som tildeles Ruter og kollektivtrafikken i Oslo og Viken er foreløpig uklart. Men det er sannsynlig at Ruter er det fylkeskommunale kollektivselskapet som får den største andelen av den statlige krisepakken.

— Det viser at Senterpartiet, Ap og SV leverer. Det er kjempeviktig at vi får kompensasjon for tapte billettinntekter, slik at vi kan opprettholde et godt kollektivtilbud i Oslo framover. Vi trenger å få folk tilbake på bussen igjen, da kan vi ikke risikere kutt i tilbudet, sier gruppeleder for Sp i bystyret, Morten Edvardsen.

— Trenger garanti om mer penger

Både miljøbyråd Sirin Hellvin Stav (MDG) og Venstres miljø- og samferdselspolitiske talsperson i bystyret, Marit Vea, var svært kritiske til at Ap/Sp-regjeringen i sitt justerte budsjettforslag ikke ville gi en krisepakke til kollektivrafikken.

Men nå er det altså klart at SV fikk gjennomslag for 500 millioner kroner i krisepakke, der deler vil gå til Oslo og Vikens kollektivtilbud.

— Det er bra at SV har fått regjeringspartiene til å snu. Dette var jo en regjering som i sitt justerte budsjettforslag ikke ville gi en eneste ekstra krone til kollektivtrafikken, sier Marit Vea (V) til VårtOslo.

Men hun er likevel bekymret på vegne av alle i Oslo og Viken som er avhengig av at kollektivtilbudet opprettholdes gjennom hele neste år.

— Jeg synes jo at 500 millioner kroner i utgangspunktet var for lavt. Vi trenger en garanti for at det kommer mer penger dersom svikten i billettinntektene fortsetter gjennom 2022, sier Vea.

— Kan holde dagens rutetilbud til 1. april

Når Marit Vea og resten av bystyret behandler Oslo-budsjettet tett opp mot jul vil flertallet støtte byrådets forslag om 135 millioner kroner ekstra til Ruter i 2022. Men den summen er ikke i nærheten av å hindre kutt dersom passasjersvikten under koronapandemien fortsetter neste år.

— Våre anslag tilsier at ekstrabevilgningen opprettholder dagens tilbud frem til 1. april, sa Ruter-sjef Bernt Reitan Jenssen til bystyrets miljø- og samferselsutvalg i slutten av oktober.

I mellomtiden jobber selskapet med å forstå de store endringene i reisevaner i Oslo og Viken, som har oppstått under pandemien.

— Det er ganske store endringer vi ser konturene av. Reisevanene har ikke på noen måte satt seg, det er faktisk i bevegelse fra uke til uke. Å forstå hva som er de rette tiltakene er kjempeviktig, sa Jenssen.

Powered by Labrador CMS