Foto: Kjetil Ree / Wikimedia Commons

Naboer mener puben Stargate på Grønland ikke bør få ny skjenkebevilling. — Området trenger ikke mer rus og bråk

� Å si nei til et nytt Stargate, er å prioritere barn og ungdom, mener leder i Grønland beboerforening, Berit Jagmann.

Publisert

På østsiden av Vaterlands bru, ved inngangen til Grønland og bydel Gamle Oslo, ligger den velkjente, brune, puben Stargate. Best kjent for sin billige pils, har puben i lengre tid irritert beboere i området.

Siden før jul, har puben måtet holde stengt grunnet manglende skjenkebevilling. Nå har puben, etter delvis eierskifte, søkt om ny skjenkebevilling fra kommunen. Men med ønske i å gjøre området rundt puben tryggere, ber Grønland beboerforening bydelens politikere si nei til søknaden.

— Å si nei til et nytt Stargate, er å gripe en mulighet til å lage et område som prioriterer barn og ungdom. Her kan det lages et sammenhengende område fra nederst i Akerselva og opp til Lakkegata skole som en reell aktivitetspark for befolkningen. Ikke et sted for rus og kriminalitet, sier leder i beboerforeningen, Berit Jagmann til VårtOslo.

Ønsker et bedre nærmiljø

Ønsket om et bedre nærmiljø rundt Grønland og Olafiagangen deles ikke bare av beboerforeningen og naboer i området, men også av kommunen.

For to uker siden arrangerte bymiljøetaten, i samarbeid med Områdeløft Grønland og Tøyen, et større arrangement for lokalmiljøet, i forbindelse med en mulighetsstudie for utvikling av strøket. Ved behandlingen av en eventuell skjenkebevilling for Stargate, mener naboene at kommunen nå har en gyllen mulighet til å bedre forholdene for barn og unge i nærmiljøet.

Berit Jagmann og Grønland beboerforening ber bydelspolitikerne si nei til den nye skjenkebevillingen fra utestedet Stargate. Foto: Grønland Beboerforening

— Skal Olafiagangen kunne utvikles positivt, med for eksempel et utendørs treningssenter, lekeplasser, blomstertorg og matboder og bli et aktivt møtested for alle aldersgrupper, må steder som Stargate vekk fra området. Nå fins denne muligheten her, understreker Jagmann.

Uhyggelig for barna

Beboerforeningen påpeker, i sitt høringssvar til ny skjenkebevilling, at det på kvelds- og nattestid er mange barn og unge i Smalgangen, og at Olafiagangen plages av bråk, krangling og slåssing etter at de har lagt seg. Dette er uhyggelig og gjør det vanskelig å sove.

Både utesteder og uønsket aktivitet, som narkosalg i området, bidrar sterkt til disse problemene mener foreningen.

— Ved å gi skjenkebevilling vil kommunen selv være med på å undergrave det de forsøker å bygge opp, påpeker Jagmann.

Bråk og rus

Beboerforeningen mener området rundt Stargate i dag er et av Oslos mest belastede områder med stor alkohol- og illegal narkotikaomsetning. Samtidig mener de området framstår som en lite representativ inngangsport til bydel Gamle Oslo fra sentrum.

— Det er en overetablering av skjenkesteder i området. Bydelsadministrasjonen og
politikerne har ikke vært sitt ansvar bevisst og tatt hensyn til befolkningen og nærmiljøet da de sa ja til alle som søker.

— Stargate har vært et ”brunt" sted som har spekulert i billig alkohol og dårlig kontroll, som så vidt vi vet også er grunnen til at det nylig ble stengt. Bakmenn til narkoomsetningen blir ofte observert sittende på utestedet. Det er åpenbart for beboere i området at stedet er et sted for å observere og vente på levering og observere at leveringer går bra, sier Berit Jagmann.

Ønsker aktivitetshus for yngre ungdom

Lokalpolitiker for Rødt, Kay Asbjørn Schjørlien, har engasjert seg i saken. Til VårtOslo forteller han at alle han har snakket med i nærmiljøet rundt Stargate, er klare på en ting. Ingen vil ha mer alkohol og rus i området.

Bydelspolitiker for Rødt, Kay Asbjørn Schjørlien, mener Stargate bør gjøre om til et aktivitetshus for ungdom i alderen 13-17 år.. Foto: Privat

— Det området trenger, er ikke mer rus, men et aktivitetshus for unge i alderen 13-17, sier han.

På andre siden av gata fra Stargate finnes det populære ungdomshuset Riverside. Ifølge Rødt-politikeren brukes dette tilbudet først og fremst av de over 18.

— Til våren står en ny skatepark klar rett bak Stargate. Hvorfor ikke bruke dagens restaurantlokaler til et aktivitetshus for ungdom? i stedet for å la stedet få skjenke alkohol på nytt. Dette kan bli et Riverside for en yngre aldersgruppe, bare politikerne viser interesse for det, understreker han.

Ber bydelspolitikerne ta grep

I innstillingen til bydelsutvalget går bydelsadministrasjonen inn for at Stargate får ny skjenkebevilling, med åpnings- og skjenketid inne til klokka 03.30 og uteservering til kl. 24. I innstillingen skriver administrasjonen at de ikke har kjennskap til forhold som tilsier at søknaden om ny serverings- og skjenkebevilling bør avslås.

Jagmann og beboerforeningen håper likevel politikerne vil se annerledes på saken når den kommer til behandling i bydelsutvalget torsdag.

— Jeg ser dette som en stor mulighet til å skape et bedre og tryggere miljø i bydelen vår. Nå håper jeg politikerne er sin oppgave bevisst og stemmer mot at Stargate får lov til å skjenke alkohol på nytt. Det ville være et viktig skritt for å skape et tryggere nærmiljø for mange beboere på Grønland, konkluderer hun.

Politikere sier nei

Mye tyder på at beboerne blir hørt.

Stargate i Grønland 2 har vært stengt siden før jul. Nå håper naboer stengningen blir permanent. Foto: Christian Boger

I bydelens komité for oppvekst, kultur og nærmiljø falt bydelsdirektørens innstilling enstemmig, etter forslag fra AP, SV, MDG og Rødt. Komiteen viser til henvendelsen fra Grønland beboerforening, Sterling, JOY og åtte sameier. Neste stoppested for saken er i bydelsutvalget i Gamle Oslo.

Bydelen: — Ikke vi som avgjør

VårtOslo har bedt om en kommentar til saken fra Områdeløft Grønland og Tøyen. I en epost skriver avdelingsdirektør Trine Lise Saxesen Granli at det er næringsetaten og ikke bydelen som avgjør spørsmålet om Stargate skal få ny skjenkebevilling.

— Det er ikke bydelen som innvilger skjenkebevilling eller åpningstider. Den næringsdrivende sender søknad til næringsetaten som ber om bydelens uttalelse. Bydelen har ikke mottatt klager på stedet. Dersom bydelen mottar klager, oversendes disse næringsetaten, som har kontroll og vedtaksmyndighet, skriver avdelingsdirektøren i eposten.

Hun ønsker ikke å kommentere bekymringene fra beboerforeningen nærmere.

VårtOslo har i flere dager forsøkt på ulike måter å komme i kontakt med Stargates kontaktpersoner og utestedets advokat, uten å lykkes.

Powered by Labrador CMS