Det er besluttet nasjonal bevæpning av innsatspersonell i politiet fram til midnatt 1. januar 2024. Her fra inngangen til inneværende år under nyttårsfeiringen ved Operaen for ett år siden.

Midlertidig bevæpning av politiet i nyttårshelgen etter oppdatert trusselvurdering fra PST

På bakgrunn av en oppdatert trusselvurdering fra PST er det besluttet nasjonal bevæpning av innsatspersonell i politiet fram til midnatt 1. januar 2024.

Publisert

− Politiets viktigste jobb er å trygge befolkningen. Selv om det ikke foreligger konkrete trusler mot Norge, har politidirektøren etter en samlet vurdering besluttet midlertidig bevæpning for å sikre best mulig beredskap gjennom nyttårshelgen, sier beredskapsdirektør Tone Vangen i Politidirektoratet i en pressemelding.

PST beskriver i en oppdatert trusselvurdering til politiet at kirker og kristne forsamlingssteder i Europa fremstår som mulige terrormål.

Uendret nivå

Trusselnivået er uendret, men PST har nylig vurdert at trusselen mot jødiske og israelske mål i Norge er skjerpet.

– Trusselnivået er fremdeles moderat, men vi oppdaterte politiet med det vi har sett gjennom julen i blant annet Østerrike og Tyskland, sier seniorrådgiver Martin Berntsen i PST til NTB.

Han forteller at PST ikke har noen konkrete opplysninger om planlagte angrep mot Norge.

Økt tilstedeværelse

Befolkningen kan oppleve økt tilstedeværelse av synlig og bevæpnet politi de nærmeste dagene, men oppfordrer ellers til å feire nyttår som normalt.

− Nyttår er en tid som samler mange mennesker til ulike arrangementer i trossamfunn, sier beredskapsdirektør Vangen.

– Dette er et forebyggende og trygghetsskapende tiltak som bidrar til å styrke beredskapen gjennom å sikre økt innsatsevne og hurtighet i responsen fra politiet over hele landet.Powered by Labrador CMS