– Nok en gang blir de rusavhengige en forhandlingspost. Det skaper stor usikkerhet både for dem og oss. Vi hadde håpet på ro nå, forteller Frode Woldsund, regiondirektør i frelsesarmeen.

Rustiltak taper i oslobudsjettet. – Vi meget bekymret på vegne av rusmisbrukerne. Vi betyr mye for mange

– Nok en gang blir de rusavhengige en forhandlingspost i oslobudsjettet. Det skaper stor usikkerhet og oppleves som dramatisk, sier regionleder Frode Woldsund i Frelsesarmeen.

Publisert

I går fremla byrådet i Oslo sitt budsjettforslag for 2020, og overraskelsen var stor hos Frelsesarmeens rusomsorg. Både Jobben-tiltaket og Fyrlyset får drastiske kutt.

Hver dag sysselsetter Jobben rusmisbrukere i Oslo, der deltakerne plukker søppel, rydder Oslos strender og skjærgårder for plast og avfall. I tillegg driver Jobben med gjenbruk og honningproduksjon.

– Skaper stor usikkerhet

– Nok en gang foreslås det å kutte i budsjettet for rustiltakene våre, med nær to millioner kroner mot hva vi fikk bevilget i år. For oss er dette et betydningsfullt beløp, som utgjør en stor forskjell med tanke på hva vi kan få til. Nok en gang blir de rusavhengige en forhandlingspost, og dette skaper stor usikkerhet både for dem og oss. Vi hadde håpet på ro nå, forteller Frode Woldsund i en pressemelding.

Han forteller at Jobben får besøk fra andre kommuner, som ser at Jobben-tiltaket virker og som ønsker å etablere dette i egne kommuner. Regiondirektøren synes det er sørgelig at Oslo kommune velger å bygge ned tiltaket.

� De rødgrønne politikerne bør bli med meg og plukke søppel i Oslos gater før de bestemmer seg for millionkutt i støtte til Jobben, mener rusavhengige Jon Arvid. Foto: Arnsten Linstad

– Vi vil få en kaldere by

Byrådet har foreslått å bevilge 8.650.000 kroner til Jobben-tiltaket for 2020. For 2019 ble det bevilget ti millioner kroner.

– Vi frykter for Jobbens fremtid. I fjor kom helseminister Bent Høie inn med en redning på tre millioner kroner fra staten, men vi vet ikke om disse pengene kommer i 2020. Tiltakene våre dekker et hull i samfunnet, og uten Jobben vil vi få en kaldere by, mener Woldsund.

Også Fyrlyset-tiltaket har fått et kutt på en halv million kroner. Fyrlyset er et tiltak for de tyngste rusmisbrukerne i Oslo. Dette er en gruppe mennesker som stadig jages bort fra butikker, spisesteder og uterom. Hos Fyrlyset blir ikke de rusavhengige jaget, men ønsket velkommen.

– Tilbudet for disse menneskene hadde trengt en styrking i stedet for kutt. I fjor serverte Fyrlyset og Feltpleien 54.000 måltider, det sier litt om omfanget og den viktige jobben som gjøres. Her kommer folk innom for å få dekket sine grunnleggende behov for mat, en dusj og rene klær. Og vi ser at behovet er økende, forteller Woldsund.

Frelsesarmeens kommandør William Cochrane foran tiltaket Jobbens nye ryddebåt i indre Oslofjord. Foto: May B. Langhelle/Frelsesarmeen

Fyller viktig tomrom

Både Jobben og Fyrlyset drives i en kombinasjon av ansatte og frivillige ressurser.

– Vi er veldig glade for innsatsen til våre mange frivillige, men vi snakker jo her om en tung brukergruppe, gjerne med en kombinasjon av utfordringer innen rus og psykiatri. Da er vi avhengig av en forsvarlig grunnbemanning, også med tanke på arbeidsvilkårene for de frivillige, sier Woldsund.

Han forteller at Jobben anstrenger seg for å skape rusfrie arenaer som tilbyr tilhørighet, fellesskap og et håp om endring. Vi ser at Jobben virker, fyller et viktig tomrom og betyr mye for mange. Nå er vi meget bekymret på vegne av våre brukere, sier Woldsund.

Nylig ble Jobben norgesmestere i honning. Lars er blant dem som har fått birøkterkurs av Frelsesarmeen. Foto: Arnsten Linstad

Også Maritakafeen får kutt

Også Maritakafeen, har opplevd en halvering av bevilgningene, fra 1,2 millioner til 600.000 kroner. Her kan rusavhengige og kvinner i prostitusjon slappe av fra gatelivet og kjøpe litt mat og drikke til en billig penge. Til stede er medarbeiderne som lytter, støtter, gir håp og motiverer.

– Kuttene betyr kanskje at vi må avslutte Maritakafeen, så dette kan bli dramatisk for dem vi jobber med. Maritakafeen er det eneste tiltaket som er åpent hver kveld og natt. Men vi håper byrådet tar til fornuften og justerer beløpet opp igjen, sier Dag Jacobsen, daglig leder i Maritastiftelen.

Powered by Labrador CMS