En student ved Tannlegehøyskolen i Oslo har sendt kunnskapsdepartementet et varsel om utilbørlige forhold ved skolens tannklinikk. Illustrasjonsfoto: Erik Christensen / Wikimedia Commons
En student ved Tannlegehøyskolen i Oslo har sendt kunnskapsdepartementet et varsel om utilbørlige forhold ved skolens tannklinikk. Illustrasjonsfoto: Erik Christensen / Wikimedia Commons

Studenter ved tannlegehøyskolen opplever frykt- og presskultur fra skolens instruktører

Studenter forteller at de føler seg verdiløse og uten respekt fra instruktørene. Nå har en student varslet kunnskapsdepartementet om forholdene ved høyskolen.

Publisert

Fra femte semester får studentene ved Det odontologiske fakultet ved Universitetet i Oslo, som er det offisielle navnet på Tannlegehøyskolen, anledning til å prøve seg på fakultetets ferdighetssenter. Da begynner studentene å behandle pasienter ved fakultetets klinikker. Det er herfra flere studenter nå reagerer sterkt på arbeidsforholdene.

Det er studentavisen Universitas som har snakket med flere studenter som føler seg dårlig behandlet av instruktørene. De vordende tannlegene forteller om en hverdag preget av psykisk press, overvåking og baksnakking fra instruktører. Dessuten forteller de om rasisme, paranoia og høylytt utskjelling på åpen sal. Alle studentene studentavisen har snakket med ønsker å være anonyme.

Varsel til kunnskapsdepartementet

Det dårlige studiemiljøet har ført til at en av studentene nå har sendt et varsel om forholdene ved fakultetet til kunnskapsdepartementet. I varselet avisen har fått innsyn i, beskrives hverdagen ved fakultetet.

— Studenter føler at de blir overvåket hele tiden. Flere elever har sluttet på grunn av stress ved klinikken. Situasjonen har skapt psykisk vanskeligheter for studentene og en mistillit til instruktørene, heter det i varselet.

I varselet settes det spørsmål ved instruktørenes kritiske oppfølging av den behandlingen studenter gir pasientene ved klinikken.

— Pasientene er fornøyde med behandlingen de får. Det er alt for mange episoder hvor pasientene faktisk opplever instruktørene som både frekke og alt for strenge overfor studentene, hevdes det i varselet.

Varsleren er også sterkt kritisk til lærere som ikke tar ansvar for å lære bort kunnskapsmålene og en ledelse som ikke hører på tilbakemeldinger.

Studenter får ikke ro i arbeidshverdagen

Etter å ha fått innsyn i varselet, har Universitas selv vært i kontakt med flere studenter ved klinikken. De går langt i å bekrefte hverdagsbeskrivelsen som tegnes av varsleren.

— Flere instruktører har ikke respekt for studentene. Det er skammelig å ha slike personer ved Universitetet i Oslo, sier en student til nettavisen.

Andre klager på at de rådende forholdene gjør at de ikke får mulighet til å konsentrere seg i hverdagen.

— Jeg får ikke ro på klinikken, fordi jeg føler meg konstant overvåket. Jeg føler meg som en fange på fakultetet. Det er veldig høyt tempo og bare stress. Flere instruktører viser ikke forståelse og gir ikke ros, bare kritikk. Det gjør vondt, forteller en annen.

Kunnskapsdepartementet: — Universitetets ansvar

I Kunnskapsdepartementets tilsvar til varselet slås det fast at det er universitetets ansvar å ta tak i uønskede forhold. Departementet sier de dermed ikke har mulighet til å foreta seg noe i saken.

Det er bak disse veggene på St. Hanshaugen instruktører og studenter ved Tannlegehøyskolen sliter med samarbeidet i hverdagen. Foto: Mahlum / Wikimedia Commons
Det er bak disse veggene på St. Hanshaugen instruktører og studenter ved Tannlegehøyskolen sliter med samarbeidet i hverdagen. Foto: Mahlum / Wikimedia Commons

Til Universitas sier ledelsen ved fakultetet at de selv ikke har mottatt noe varsel om at dagens forhold skulle være kritikkverdige. Dette synes hun er merkelig, men lover å ta saken på alvor.

— Vi har gode rutiner for varsling ved Det odontologiske fakultet og vi tar alle varsler vi mottar på det største alvor. Dette er grove karakteristikker av vårt læringsmiljø, som vi tar svært alvorlig. Det er overraskende at forholdene verken er varslet om til fakultetet eller kommunisert i regelmessige møter mellom instituttleder og studentrepresentanter, når de møtes en time hver måned og snakker om studentenes studier og hverdag.

— At ingen av de etablerte kanalene for tilbakemelding og varsling er brukt, gjør at vi på neste møte med studentene, på mandag, må diskutere om våre rutiner ikke fanger opp alle problemene studentene møter i sin hverdag, skriver kommunikasjonsrådgiver, Astrid Bjørkeng, i en tekstmelding.

Ikke første gang fakultetet får kritikk

Dagens varsel er ikke første gang Tannlegehøyskolen får kritikk for arbeidsmiljøet. Tilbake i 2009 skrev Dagbladet en rekke artikler om en ukultur med seksuell trakassering, mobbing og rasisme ved høyskolen. Den gang var det daværende hovedverneombud ved universitetet, Mette Børing, som varslet om det hun mente var uverdige forhold.

— Jeg er gjort kjent med minst ti episoder av seksuell trakassering ved Det odontologiske fakultet. Her er det trolig store mørketall, for de som har varslet er stort sett stipendiater, ikke studenter. Problemet er at vi får høre om disse hendelsene etter at ansettelsesforholdet er avsluttet. Et annet problem, som jo er forståelig, er at de fleste som tar kontakt gjør det anonymt, sa Børing til Dagbladet.

Powered by Labrador CMS