– Det er ikke akkurat venner for livet du får på Oslo S, sier en av informantene i rapporten. Foto: Velferdsetaten
– Det er ikke akkurat venner for livet du får på Oslo S, sier en av informantene i rapporten. Foto: Velferdsetaten

Ny rapport om mindreårig ungdom på Oslo S: – Folk tenker at vi er gatebarn og at det kommer til å bli slåsskamp

– Jeg hadde blitt dritsur hvis lillebroren min hadde vært på Oslo S, sier en av de mindreårige ungdommene som blir intervjuet i rapporten Unge på Oslo S.

Publisert

I en omfattende rapport om mindreårige ungdommer på og ved Oslo sentralstasjon, har Uteseksjonen i Oslo kartlagt og intervjuet 249 unge. Kjønnsfordelingen i det mindreårige ungdomsmiljøet er omtrent lik.

I rapporten, som har tittelen "Unge på Oslo S - en kartlegging av mindreårige i et ungdomsmiljø", er det gjort intervjuer med de mindreårige ungdommene.

– Folk tenker vi er gatebarn

– Folk ser ned på deg. Som et gatebarn. Hvis ikke folk så ned på oss som hang der, hadde vi kanskje ikke sluttet å henge der. Folk som reiser fra Oslo S tenker at vi er gatebarn og at det kommer til å bli slåsskamp når de ser oss, forteller en av de mindreårige ungdommene i rapporten.

Uteseksjonens registreringer i 2018 viser at av de 249 unike mindreårige de har vært i kontakt med på Oslo sentralstasjon, har 74 av disse blitt påtruffet i kontakt med rusmiljøet på Vaterland. Dette utgjør 30 prosent av de registrerte mindreårige fra miljøet på Oslo sentralstasjon.

74 av de intervjuede ungdommene var i kontakt med rusmiljøet på Vaterland. Foto: Velferdsetaten
74 av de intervjuede ungdommene var i kontakt med rusmiljøet på Vaterland. Foto: Velferdsetaten

Nærhet til narkosalg på Vaterland

Men en av de mindreårige ungdommene nyanserer rusbruken i et intervju.

– Noen av ungdommene på Oslo S røyker hasj. Jeg kjenner en god del. Det er flere som røyker hasj enn som drikker alkohol. Ikke noe sterkere saker. Det har jeg aldri vært borte i. Det er ikke vanlig at folk prøver å få deg til å selge. Det har skjedd med meg én gang, liksom.

Tre ungdomsintervjuer og flere av informantene som jobber med ungdommene hevder at risikoen for å begynne bruke illegale rusmidler er stor i dette ungdomsmiljøet. Ungdommene forteller at det er lite kjøp og salg i området, men at de fleste vet hvor de skal gå, hvis de ønsker å kjøpe. De nevner Vaterland, skriver Uteseksjonen i rapporten.

Vaterland kalles "gødke"

Rusmiljøet på nærliggende Vaterland omtales forøvrig som "gødke" av ungdommene på Oslo S.

– Jeg har blitt spurt om jeg solgte kokain, men jeg vet ikke om sånt skjer på Oslo S. Men det skjer på gødke. Ungdommene som vil skaffe seg noe går til gødke, sier den mindreårige i rapporten.

De fleste ungdommene forteller at det ikke er noen sammenheng mellom miljøet på Vaterland og ungdomsmiljøet på Oslo sentralstasjon. Det kommer likevel frem i intervjuene at de fleste ungdommene har kjennskap til hva som skjer på Vaterland.

Slik  beskriver en av de mindreårige ungdommene forholdet mellom Oslo S og det åpne rusmiljøet like ved:

– Jeg har sett ungdommer som selger hele tiden. Ikke på Oslo S, men på gødke. De kalles for løpegutter. Sjansen for å begynne med det spørs på hvilken gruppe du henger med. Gruppa mi var ikke interessert i det der, men noen andre grupper ja. De tøffet seg, lette etter bråk og krangla med politiet.

Utekontakt Jørn Skaug, erfaringskonsulent i Uteseksjonen i Shidane, avsnittsleder for forebyggende i politiet Martha Kjeldsen og Younas M. Roe fra Barnevernvakta var med og presenterte den nye kunnskapen om ungdom på Oslo S. Foto: Thor Langfeldt
Utekontakt Jørn Skaug, erfaringskonsulent i Uteseksjonen i Shidane, avsnittsleder for forebyggende i politiet Martha Kjeldsen og Younas M. Roe fra Barnevernvakta var med og presenterte den nye kunnskapen om ungdom på Oslo S. Foto: Thor Langfeldt

Vold og konflikter

På et generelt grunnlag forteller politiet at ungdomsmiljøet i Oslo har blitt tøffere, og at alvorlig kriminalitet forekommer hyppigere i ung alder, skriver Uteseksjonen i rapporten.

Vold, slåsskamper og konflikter blir tematisert i alle ungdomsintervjuene. Konflikter i ungdomsmiljøet er noe alle ungdommene kjenner til. De forteller at bakenforliggende årsak ofte er tillitsbrudd, ryktespredning, baksnakking og stygge kommentarer om mødre. I den sammenhengen sier en av ungdommene:

– Det er ikke akkurat venner for livet du får på Oslo S.

Kroppskrenkelse og narkotika

Politiets 2018-statistikk gir ikke et presist bilde av kriminalitet blant de mindreårige på Oslo S. Årsaken er at politiets tall omfatter et større område også rundt sentralstasjonen. Men rapporten skriver at kriminalstatistikken kan gi en pekepinn.

Tallene fra politiet viser at det totalt har vært 43 personer under 18 år som har vært mistenkt eller siktet i området både i og rundt sentralstasjonen. Av disse var det 34 gutter og ni jenter. Antall fornærmede under 18 år var i perioden 34. Av disse var 20 jenter og 14 gutter. Av siktelser er det kroppskrenkelse og bruk av narkotika som forekom hyppigst.

I løpet av 2018 var Uteseksjonens patruljer i kontakt med 249 mindreårige på Oslo sentralstasjon. Foto: Velferdsetaten
I løpet av 2018 var Uteseksjonens patruljer i kontakt med 249 mindreårige på Oslo sentralstasjon. Foto: Velferdsetaten

Trygghet med politi og vektere

Sentralstasjonen er i åpningstiden tungt patruljert av både politi og vektere. I rapporten gir flere av de mindreårige uttrykk for en slags følelse av trygghet rundt nærværet fra vekterne og politiet. Ungdommene sier de da vet at noen griper inn hvis ting går over styr.

– Alle ungdommene som ble intervjuet forteller at de kjenner noen i miljøet som sliter med psykisk uhelse. Ungdommene nevner depresjon, angst, selvskading og rus som eksempler. Samtidig blir det sagt at det er vanskelig å vite hvordan man skal hjelpe venner som sliter, skriver Uteseksjonen i rapporten.

Men den psykiske helsetilstanden blir også nyansert av en ungdom i rapporten.

– Noen har det litt vanskelig, andre har det veldig vanskelig. Det er ikke annerledes på Oslo S enn i en vanlig skoleklasse, sier den intervjuede mindreårige ungdommen.

Ikke norsk, men fra Oslo

Uteseksjonens kartlegging av det mindreårige ungdomsmiljøet på Oslo S viser at et klart flertall har en annen etnisk bakgrunn enn norsk.

– Med folk fra så mange forskjellige land så holdt vi godt sammen, sier en av ungdommene.

Samtidig kommer det frem at det ikke er uvanlig med innslag av etnisk norske ungdommer i miljøet. Ungdommene beskriver ofte seg selv som Oslo­-borgere, men ikke som norske. På direkte spørsmål begrunner de det med oppvekststed og sammensetning av mennesker de har vokst opp sammen med, ikke nødvendigvis deres etniske opphav eller foreldres fødeland, skriver Uteseksjonen.

Utekontaktene i Bydel Gamle Oslo forteller at de har kunnskap om en gruppe gutter på 14­-15 år som har vært mye i sentrum, men som er mer i bevegelse nå. Ellers er hovedtyngden av de mindreårige ungdommene fra bydelene i Oslo indre øst, sør i byen og Groruddalen. Men det er også ungdom fra nærliggende kommuner i miljøet på Oslo S.

– Ny kunnskap

– Dette er en viktig rapport som gir oss ny kunnskap om ungdom som vanker på Oslo S. Jeg er bekymra for en del av utfordringene deres. Vi har et felles ansvar for at det er nok væresteder og fritidstilbud, både der de unge bor og i Oslo sentrum, sier byråd for eldre, helse og arbeid, Tone Tellevik Dahl.

Byråd Tone Tellevik Dahl er opptatt av den forebyggende effekten som sommerjobber til ungdom kan ha. Thor Langfeldt
Byråd Tone Tellevik Dahl er opptatt av den forebyggende effekten som sommerjobber til ungdom kan ha. Thor Langfeldt

Ifølge Tellevik Dahl har Uteseksjonen nå fått i oppdrag å lage en standard for hvordan det oppsøkende og utegående feltarbeidet skal gjøres i hele byen.

Powered by Labrador CMS