Administrerende direktør Per Morten Johansen skal ha blitt enig med styret om å gå av. I høst slo en granskingsrapport at Johansen hadde brutt habilitetsregler da han ansatte sin egen datter, hennes samboer og sin egen forlover i det kommunalt eide foretaket. Foto: Omsorgsbygg

Per Morten Johansen går av som toppsjef for kommunale Omsorgsbygg

Hvordan kunne kommunalt eide Omsorgsbyggs toppsjef Per Morten Johansen ha styrets tillit etter at han ansatte sin datter, svigersønn og forlover i det kommunale foretaket? Mandag kveld kom svaret. Johansen går av.

Publisert

Omsorgsbygg-skandalen har til nå kostet den tidligere Statsbygg-toppen Øyvind Christoffersen vervet som styreleder i det kommualt eide foretaket. Christoffersen trakk seg 17. oktober, bare fem dager etter at han ble grillet av en svært kritisk finanskomite i Oslo bystyre.

Like etterpå skiftet eiendoms- og næringsbyråd Kjetil Lund (Ap) ut hele styret i Omsorgsbygg. Inn kom et helt nytt styre med tidligere bydelsdirektør i Frogner og Ullern, Kari Andreassen som ny styreleder.

Fakta: Omsorgsbygg KF

  • Er en av landets største eiendomsforvaltere med over 1.4 milliarder kroner i driftsinntekter i fjor.
  • Har omlag 200 ansatte.
  • Kommunerevisjonen slo fast at foretakets administrerende direktør, Per Morten Johansen, brøt habilitetsregler og regler om lønnsfastsettelse, etter at datteren, svigersønnen og forloveren fikk jobb i Omsorgsbygg.

Beholder trolig millionlønn også etter avgang

Nå er det klart at broren til byrådsleder Raymond Johansen (Ap), Per Morten Johansen, går av som administrerende direktør for Omsorgsbygg. Oslo kommunes foretak er en av landets største eiendomsforvaltere med drøyt 1.4 milliarder kroner i driftsinntekter i fjor.

Per Morten Johansens avgang skjer etter at det ble kjent, først gjennom gjennom varsler til Dagbladet og fire bystyrepolitikere, og deretter gjennom en egen kommunal gransking, at Johansen hadde brutt habilitetsregler da han ansatte sin egen datter, hennes samboer og sin egen forlover i kommunalt eide Omsorgbygg.

Styreleder i Omsorgsbygg, Øivind Christoffersen, trakk seg 17. oktober fra vervet med umiddelbar virkning. Til høyre: byråd for eierskap og næring Kjetil Lund (Ap). Foto: Arnsten Linstad

— Per Morten Johansen ba om samtaler med styret. Denne dialogen er nå sluttført og det er inngått en avtale. Fra nyttår vil Johansen etter nærmere avtale få nye oppgaver i Oslo kommune. Nytt arbeidssted vil bli avklart innen 1. januar 2019, skriver Omsorgsbygg i en pressemelding.

VårtOslo vet at Per Morten Johansen har en lønnsavtale der han som toppsjef for Omsorgsbygg i fjor hevet en lønn på over 1.4 millioner kroner. Når han omplasseres innad i Oslo kommune, mister han trolig det personlige tillegget og ender på en lønn på drøyt 1,1 millioner kroner.

Ingen tradisjon for gylden fallskjerm

Mandag kveld er det NRK som først omtaler avgangen til Per Morten Johansen. Ifølge statsbedriften er det enighet mellom styret i det kommunale foretaket og Johansen om at han fra 16. november trekker seg. 

Men vi spoler tilbake til 12. oktober i høst. Da måtte den ansvarlige byråden, Kjetil Lund, og daværende styreleder Øyvind Christoffersen svare på en lang rekke kritiske spørsmål fra bystyrets finanskomite. På spørsmål om hva Lund ville foreta seg overfor styret, som i sin tur igjen er ansvarlig for Per Morten Johansens skjebne, svarte Lund:

— Jeg holder alt åpent. Men Omsorgsbyggs styreleder kunne ikke sitte her dersom jeg ikke hadde tillit til ham.

Men få dager senere var Christoffersen og hele styret skiftet ut etter at Kjetil Lund hadde avholdt et såkalt foretaksmøte. Dermed var det opp til det nye styret, ledet av Kari Andreassen, å avgjøre Per Morten Johansens videre skjebne.

Bystyrets kontrollutvalg behandlet i slutten av september kommunerevisjonens gransking av ukultur og habilitetsbrudd i Omsorgsbygg. Foto: Arnsten Linstad

VårtOslo har ikke fått klarhet i hvilken annen jobb i Oslo kommune Per Morten Johansen vil få når han går av som toppsjef for Omsorgsbygg. Kommunen har ingen tradisjon for å utstyre sine etats- eller foretaksledere med en gylden fallskjerm, eller lukrativ sluttavtale.

Det som derimot er vanlig i Oslo kommune er å la toppsjefer få fortsette som "toppleder bibehold" annet steds hen i kommunen. De tidligere kommunale lederne strippes for sine lederfunksjoner, men beholder millionlønningene ut en åremålsperiode, eller til de går av med pensjon. Eller slutter for å ta arbeid andre steder en i Oslo kommune.

Powered by Labrador CMS